Nasze pytania

Na jakich warunkach Gmina Garbów przejmie kontrolę nad ujęciem wody w Zagrodach? W tej sprawie wskazana jest szczególna kontrola radnych nad działaniami wójta.

Na jakich warunkach Gmina Garbów przejmie kontrolę nad ujęciem wody w Zagrodach? W tej sprawie wskazana jest szczególna kontrola radnych nad działaniami wójta.

Na wrześniowej sesji Rady Gminy Garbów, radni wyrazili zgodę na nabycie przez wójta w imieniu Gminy Garbów, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i działki (nr 234/9), na której znajduje się ujęcie wody w Zagrodach. Obecnie działkę tą użytkuje Kapitałowa Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie, która nabyła to prawo od innej spółki, która sprzedaje Gminie wodę z […]

Wniosek o dostarczenie scenariusza filmu promocyjnego przygotowanego przez Michała Wylazia.

Do: Wójt Gminy Garbów, W trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy prawo prasowe wnioskujemy o dostarczenie scenariusza filmu promującego Gminę Garbów realizowanego w ramach projektu: „Z kamerą po Gminie Garbów – promocja Gminy Garbów i obszaru LGD poprzez film ukazujący walory kulturowe, krajobrazowe i historyczne gminy” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych […]

Wniosek obywatelski o prowadzenie rejestru umów i dwie niemerytoryczne odpowiedzi naszego głównego urzędnika. Wzorcowy przykład lekceważenia głosu obywateli.

Wniosek obywatelski o prowadzenie rejestru umów i dwie niemerytoryczne odpowiedzi naszego głównego urzędnika. Wzorcowy przykład lekceważenia głosu obywateli.

Poniżej mogą państwo zapoznać się z krótką historią wniosku o sporządzenie i upublicznienie w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru wszystkich umów zawieranych przez Gminę Garbów. Chodzi tu o umowy, które nie podlegają pod ustawę o zamówieniach publicznych, a których obecnie mieszkańcy nie mają możliwości łatwo monitorować. Sprawa jest ważna, gdyż dotyczy wydatkowania publicznych pieniędzy. Poniżej pełna  […]

Pytania o odśnieżanie na razie bez odpowiedzi. Mieszkaniec Bogucina ponawia swój wniosek.

Pytania o odśnieżanie na razie bez odpowiedzi. Mieszkaniec Bogucina ponawia swój wniosek.

Mieszkaniec Bogucina, wobec braku odpowiedzi na jego pierwotny wniosek o udzielenie informacji na temat odśnieżania w gminie Garów, w dniu 8 listopada 2013 ponownie przesłał do pana wójta te same pytania.  Są one bardzo proste i można je w skrócie wyrazić następująco: – Czy wójt Kazimierz Firlej, odkąd jest wójtem, czyli od 11 lat, analizował […]

„Nasz Garbów” pyta: Jakie są koszty utrzymania wodociągu gminnego i jak są liczone stawki za wodę dla obiorców?

„Nasz Garbów” pyta: Jakie są koszty utrzymania wodociągu gminnego i jak są liczone stawki za wodę dla obiorców?

Nasz Garbów złożył prosty wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat kosztów utrzymania wodociągu gminnego. Dodatkowo poprosiliśmy wójta o dostarczenie obliczeń, na podstawie których ustala on stawki za wodę dla odbiorców docelowych. Poniżej treść wniosku:   6 listopada 2013 Do: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – „koszty zaopatrzenia w […]

Ku bardziej gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych. Pytamy o koszty odśnieżania i o zastosowanie płotków przeciw zawiewaniu. [UIP]

Ku bardziej gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych. Pytamy o koszty odśnieżania i o zastosowanie płotków przeciw zawiewaniu. [UIP]

W związku ze zbliżającą się zimą, która oby była jak najłagodniejsza, kierujemy do pana wójta kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Tym razem interesują nas koszty odśnieżania i ich ewentualne obniżenie dzięki zastosowaniu płotków przeciwśnieżnych. Zapraszamy do lektury i ewentualnego informowania w komentarzach na temat odcinków, o których państwo wiedzą, że są narażone na zimowe […]

21.10.2013 – Nasz Garbów wnioskuje o dostarczenie protokołów zniszczenia dokumentów księgowych dotyczących spółek wodnych wystawionych przed 1 stycznia 2008.

W związku informacją wójta Kazimierza Firleja, że nie są dostępne faktury wystawione przez „spółki wodne” przed dniem 1 stycznia 208 zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie protokołów zniszczenia tych dokumentów księgowych. Poniżej pełna treść naszego wniosku: 21 października 2013 Do: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej W trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskujemy o […]

Szanowny Panie Wójcie. Pytamy o obliczenia, na których została oparta wypowiedź o nieoplacalności rezygnacji Gminy z zakupu wody z ujęcia w Zagrodach.

Szanowny Panie Wójcie. Pytamy o obliczenia, na których została oparta wypowiedź o nieoplacalności rezygnacji Gminy z zakupu wody z ujęcia w Zagrodach.

Szanowny Panie Wójcie, W swojej odpowiedzi z dnia 30 września 2013 na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie zakupu wody przez Gminę Garbów od jednej ze spółek wodnych, napisał Pan jak następuje: „Całkowita rezygnacja z tego ujęcia (tzn. w Zagrodach) wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i jest nieuzasadniona ekonomicznie a także społecznie.” Pamiętamy, że wcześniej […]

„Nasz Garbów” wnioskuje o publikację terminów planowanych spotkań poszczególnych Komisji Gminy Garbów oraz spotkań Sołtysów na oficjalnej stronie Urzędu Gminy.

„Nasz Garbów” wnioskuje o publikację terminów planowanych spotkań poszczególnych Komisji Gminy Garbów oraz spotkań Sołtysów na oficjalnej stronie Urzędu Gminy.

W trosce o rozwój życia obywatelskiego mieszkańców gminy Garbów zwróciliśmy się do pana wójta z wnioskiem o umieszczenie na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Garbów zakładki informującej o spotkaniach sołtysów oraz poszczególnych Komisji Gminy Garbów tj. Komisji Rewizyjnej, Rolnictwa, Edukacji, Kultury, Spraw Socjalnych i Zdrowia oraz Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy Garbów. Obecnie, przeciętny mieszkaniec nie […]

Mieszkańcy mają prawo zobaczyć faktury wystawione przez „spółki wodne”! „Nasz Garbów” składa kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Mieszkańcy mają prawo zobaczyć faktury wystawione przez „spółki wodne”! „Nasz Garbów” składa kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Jak mogliśmy zobaczyć podczas dyskusji na sesjach Rady Gminy Garbów, nikt z tam obecnych, ani radni, ani władze gminy, nie znał, lub też nie zechciał ujawnić podstawowych informacji odnośnie kupowania wody z ujęcia w Zagrodach.  Chcąc dokładnie zapoznać się ze skalą tych zakupów, złożyliśmy kolejny wniosek o udostępnieni informacji publicznej. Tym razem poprosiliśmy o faktury […]

Złożono wniosek o umieszczenie informacji o naszgarbow.pl na oficjalnej stronie Gminy Garbów.

Złożono wniosek o umieszczenie informacji o naszgarbow.pl na oficjalnej stronie Gminy Garbów.

Poniżej przedstawiamy treść wniosku, jaki został złożony w Urzędzie Gminy Garbów. W naszym piśmie, powołując się na politykę równych szans, wnioskujemy o umieszczenie informacji o serwisie naszgarbow.pl na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Garbów. Pełna treść wniosku poniżej:  Do: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej  Wniosek  Działając na postawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, jako redaktor […]

Struktura zaległości i ulg podatkowych przyznawanych w Gminie Garbów. Kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Struktura zaległości i ulg podatkowych przyznawanych w Gminie Garbów. Kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

W samym roku 2012 suma ulg i zaległości podatkowych w Gminie Garbów to kwota ponad 3,4 miliona zł. Kontynuując nasz obywatelski audyt gospodarczy gminy Garbów złożyliśmy kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej, którego celem jest zapoznanie się z dokładną strukturą ulg i zaległości, w tym poznanie beneficjentów ulg oraz podmiotów, które zalegają w podatkach w […]

Dlaczego Gmina Garbów nie rozwija współpracy partnerskiej z Gminami Zagranicznymi? Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dlaczego Gmina Garbów nie rozwija współpracy partnerskiej z Gminami Zagranicznymi? Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Utracone szanse i możliwości są tym, czego często nie zauważamy, a co w dłuższej perspektywie stanowi realną przyczynę spowolnienia czy zatrzymania naszego rozwoju.  Szanse są tracone najczęściej z powodu  braku odpowiednich kompetencji osób decyzyjnych, celowego zaniechania aktywności w danym kierunku lub przez zupełną ślepotę na okazje, które są do wykorzystania. To właśnie wykorzystywanie kompletu okazji […]

Jakie są koszty obsługi prawnej gminy Garbów? Kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Jakie są koszty obsługi prawnej gminy Garbów? Kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Kontynuujemy nasz gminny audyt obywatelski. Tym razem bierzemy pod lupę koszty obsługi prawnej.   Do: Wójt Gminy Garbów, W trybie ustawy prawo prasowe oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskujemy o udzielenie następujących informacji publicznych: 1. Kosztów utrzymania stanowiska radcy prawnego w gminie Garbów dla poszczególnych lat od roku 2002 do roku 2012 włącznie. […]

Ile kupiliśmy wody od spółki Energotrade oraz ile kosztuje utrzymanie wodociągu gminnego? Wójt utrudnia uzyskanie informacji publicznej każąc wykazywać „szczególny interes publiczny”.

W odpowiedzi na nasz wniosek o udzielenie informacji publicznej (tutaj) odnośnie szczegółów współpracy Gminy z firmą Energotrade Sp. z o.o., która jest jednym z dostawców zewnętrznych wody dla części mieszkańców Gminy Garbów, otrzymaliśmy od wójta Kazimierza Firleja pismo, w którym wymaga on od nas uzasadnienia, że nasze pytania o ilość zakupionej wody oraz o koszty […]

Ujawnienie zaległości podatkowych firm i instytucji wobec Gminy Garbów. Wójt utrudnia uzyskanie informacji publicznej stosując nieprawidłową wykładnię rozumienia „informacji przetworzonej” – [korespondencja z wójtem]

Plik źródłowy: Odpowiedź Wójta_Zaległości podatkowe Nasza odpowiedź   Do: Wójt Gminy Garbów W związku z pana pismem nr OR. 1431.14.2013 informujemy, że wycofujemy nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 19 września 2013 dotyczący zaległości w płaceniu podatków poszczególne podmioty. W celu zapoznania się ze strukturą tych zaległości sformułujemy oddzielny wniosek o udostępnienie informacji […]

„Nasz Garbów” złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat zaległości w płaceniu podatku od nieruchomości przez instytucje i podmioty gospodarcze.

Treść naszego wniosku o udzielenie informacji publicznej poniżej: Do: Wójt Gminy Garbów, Analizując dokumentację Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie natrafiliśmy na informacje o niepokojących i powtarzających się zaległościach w płaceniu podatku od nieruchomości w Gminie Garbów, co znacznie uszczupla środki gminne, które mogą być przeznaczone na inwestycje i rozwój. W związku z powyższym, działając na […]

Badamy wsparcie finansowe i materialne Urzędu Gminy Garbów dla poszczególnych organizacji mieszkańców.

Badamy wsparcie finansowe i materialne Urzędu Gminy Garbów dla poszczególnych organizacji mieszkańców.

W dniu dzisiejszym, drogą elektroniczną, zwróciliśmy się do Urzędu Gminy Garbów z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat pomocy finansowej i materialnej dla poszczególnych organizacji i wspólnot mieszkańców w latach 2003 – 2013. Do: Wójt Gminy Garbów, Działając na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy prawo prasowe, prosimy o dostarczenie nam […]

Porozmawiajmy o wodzie. Pytamy wójta o szczegóły współpracy Gminy Garbów z wodną spółką Energotrade Sp. z o.o.

Porozmawiajmy o wodzie. Pytamy wójta o szczegóły współpracy Gminy Garbów z wodną spółką Energotrade Sp. z o.o.

Przed kilkoma tygodniami, po ujawnieniu podczas sesji Rady Gminy sensacyjnych faktów odnośnie milionowych zaległości w płaceniu podatków od nieruchomości, jakie mają spółki dostarczające od kilku lat wodę dla części mieszkańców gminy Garbów, opublikowaliśmy tekst, który może być wstępem do całej sprawy (link tutaj). Z dalszymi krokami wstrzymaliśmy się do następnej sesji Rady Gminy, licząc na […]

Czy Urząd Gminy odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim? Kolejny wniosek o udostępnienie informaci publicznej.

Poniżej przedstawiamy treść kolejnego naszego wniosku o udostępnieni informacji publicznej. Tym razem pytamy pana wójta o ubezpieczenie odpowiedzialności Urzędu Gminy za „wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie”.   Data: 10 września 2013 Do: Wójt Gminy Garbów, Szanowny Panie Wójcie, W trybie Ustawy prawo prasowe oraz Ustawy o dostępie do informacji publicznej, jako organ prasowy, wnosimy […]

Kto będzie reprezentował Gminę Garbów na Dożynkach Prezydenckich 2013? Kto o tym decydował i na postawie jakich kryteriów? Cztery proste pytania do pana wójta. Kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

W dniu dzisiejszym zapytaliśmy Wójta Gminy Garbów, w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej, o to kto będzie reprezentował naszą gminę na Dożynkach Prezydenckich w Spale, w oparciu o jakie kryteria został wybrany „skład reprezentacyjny”, kto podejmował decyzję oraz czy była ona konsultowana z Radą Gminy Garbów. W przypadku, gdy informacje są łatwo dostępne, urząd […]

Kontrola analityczna ścieków w gminie Garbów wykonywana przez laboratorium bez stosownej akredytacji – kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Kontrola analityczna ścieków w gminie Garbów wykonywana przez laboratorium bez stosownej akredytacji – kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Informujemy naszych czytelników, że w dniu wczorajszym skierowaliśmy na adresy mailowe opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbów kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej, dotyczący tym razem podmiotów dokonujących kontroli analitycznej ścieków w Gminie Garbów. W roku 2009 kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie stwierdziła, iż roku 2008 kontrole ścieków w Garbowie były wykonane […]

Prośba o dostarczenie tekstu dożynkowego przemówienia wójta Kazimierza Firleja

Prośba o dostarczenie tekstu dożynkowego przemówienia wójta Kazimierza Firleja

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, jako organ prasowy, zwróciliśmy za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Gminy o dostarczenie na adres e-mail naszej redakcji treści przemówienia wójta gminy Garbów wygłoszonego podczas tegorocznych dożynek. Do: Wójt Gminy Garbów Jako organ prasowy zwracamy się prośbą o udostępnienie treści przemówienia dożynkowego z tego roku wygłoszonego przez wójta gminy Garbów Kazimierza […]

Nasz Garbów złożył do Wójta wniosek o udzielenie informacji publicznej odnośnie przeprowadzanych w gminie Garbów kontroli.

Nasz Garbów złożył do Wójta wniosek o udzielenie informacji publicznej odnośnie przeprowadzanych w gminie Garbów kontroli.

W dniu wczorajszym Nasz Garbów w osobie redaktora naczelnego Dariusza Rodzika złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej kontroli, jakie zostały przeprowadzone w gminie Garbów od 1 stycznia 2006 do 1 sierpnia 2013. W normalnym biegu rzeczy, to znaczy gdyby Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Garbów działał zgodnie z prawem, nie musielibyśmy dopominać się interesujących dla […]

Polkomtel. Nasz Garbów pyta pana Wójta. Złożono wniosek o udzielenie informacji publicznej odnośnie wieloletniej współpracy Gminy Garbów z firmą Polkomtel.

Polkomtel. Nasz Garbów pyta pana Wójta. Złożono wniosek o udzielenie informacji publicznej odnośnie wieloletniej współpracy Gminy Garbów z firmą Polkomtel.

W związku z wieloma pytaniami i kontrowersjami wokół współpracy Gminy Garbów z firmą Polkomtel Sp. z o.o., która od wielu lat dzierżawi działkę, która jest własnością Gminy Garbów, zdecydowaliśmy się skierować w tej sprawie, w dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca 2013, do władz Gminy Wniosek o udzielenie informacji publicznej, dzięki czemu chcielibyśmy poznać wszelkie możliwe […]

Top