Ku bardziej gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych. Pytamy o koszty odśnieżania i o zastosowanie płotków przeciw zawiewaniu. [UIP]

W związku ze zbliżającą się zimą, która oby była jak najłagodniejsza, kierujemy do pana wójta kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Tym razem interesują nas koszty odśnieżania i ich ewentualne obniżenie dzięki zastosowaniu płotków przeciwśnieżnych.

Zapraszamy do lektury i ewentualnego informowania w komentarzach na temat odcinków, o których państwo wiedzą, że są narażone na zimowe zawiewanie.

Poniżej pełna treść naszego wniosku.

 

Od kilku lat monitoruję zimowe utrudnienia komunikacyjne w sołectwie Bogucin. Na podstawie moich obserwacji, które potwierdzają wszyscy znani mi mieszkańcy Bogucina, którzy wypowiadali się na ten temat, stwierdzam, że nieprzejezdność poszczególnych dróg bardzo rzadko spowodowana jest przez zwykłe opady śniegu, a najczęściej następuje ona właśnie na skutek nawiewania na drogi mas śnieżnych znajdujących się na polach. Znane są przypadki, że np. droga w Bogucinie Kolonii na skutek ciągłego wschodniego wiatru była przez 7 dni co parę godzin nieprzejezdna, pomimo że w ogóle nie było w tym czasie nowych opadów śniegu. Zdarzało się również, że w ciągu dwóch godzin od przejechania pługu, droga stawała się ponownie nieprzejezdna.

Zastosowanie prostych i sprawdzonych rozwiązań w postaci ok. 300 mb płotków przeciwśnieżnych mogłoby całkowicie wyeliminować większość tego typu utrudnień na terenie Bogucina Kolonii. Sytuacja podobna ma również miejsce na innych odcinkach dróg odśnieżanych za pieniądze z budżetu Gminy. Wyeliminowanie w tych miejscach zjawiska zawiewania przyczyniłoby się prawdopodobnie do sporych oszczędności kwot, które mogłyby zostać przeznaczone na lepsze cele takie jak na przykład stałe wspomożenie aktywności lokalnych stowarzyszeń mieszkańców czy poprawienie oświetlenia poszczególnych sołectw.

W związku z tym, że zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż zaniechanie zastosowania płotków przeciwśnieżnych wiąże się z marnotrawstwem i niegospodarnością w wydatkowaniu środków publicznych, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnioskuję o dostarczenie następujących informacji i dokumentów dotyczących odśnieżania w Gminie Garbów:

1. Proszę o informację czy dokonywał Pan w ciągu ponad 10 lat sprawowania urzędu Wójta analiz odśnieżanych na koszt Gminy Garbów dróg pod względem wyszczególnienia tych odcinków, które są szczególnie narażone na zawiewanie. Jeżeli takie analizy były wykonywane prosimy o dostarczenie uproszczonej mapki tych odcinków lub choćby opisu ich lokalizacji wraz długością tych odcinków dla poszczególnych sołectw.

2. Proszę o dostarczenie informacji na temat kosztów odśnieżania dróg w poszczególnych sezonach lub jeżeli jest to dla Pana dogodniejsze w poszczególnych latach dla każdego z sołectw oddzielnie w okresie 2002 – 2013.

3. Proszę o informację czy jako Gospodarz Gminy, dokonywał Pan analizy i obliczeń, ile Gmina Garbów mogłaby zaoszczędzić na odśnieżaniu, przez zastosowanie płotków przeciwśnieżnych na zagrożonych zawiewaniem odcinkach dróg w ciągu minionych 10 lat i ile zaoszczędziłaby w przypadku ich zastosowania w ciągu nadchodzących 10 lat. Jeżeli takie analizy i obliczenia istnieją prosimy o ich dostarczenie.

Gdyby uznał Pan, że któraś z powyższych informacji stanowi informację przetworzoną, aby nie tracić czasu na zbędną korespondencję, z góry uprzedzam pana myśl i przedstawiam uzasadnienie, że wszystkie wyżej wymienione informacje, na skutek tego, że są związane z regularnym wydatkowaniem środków publicznych, jak też z polepszeniem jakości komunikacji drogowej w okresach zimowych, mają szczególne znaczenie dla interesu publicznego.

Wyżej wymienione informacje i dokumenty prosimy dostarczyć na adres e-mail: info@naszgarbow.pl w ustawowym czasie.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

W przypadku jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt na powyższy adres e-mail lub na telefon komórkowy: 534 23 22 94.

 

Z poważaniem,

Robert Fiutek

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top