Mieszkańcy mają prawo zobaczyć faktury wystawione przez „spółki wodne”! „Nasz Garbów” składa kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Jak mogliśmy zobaczyć podczas dyskusji na sesjach Rady Gminy Garbów, nikt z tam obecnych, ani radni, ani władze gminy, nie znał, lub też nie zechciał ujawnić podstawowych informacji odnośnie kupowania wody z ujęcia w Zagrodach.  Chcąc dokładnie zapoznać się ze skalą tych zakupów, złożyliśmy kolejny wniosek o udostępnieni informacji publicznej. Tym razem poprosiliśmy o faktury wystawiane przez wszystkie trzy interesujące nas spółki, które w ciągu ostatnich lat sprzedawały Gminie Garbów wodę.

Uważamy, że mieszkańcy mają prawo poznać te zupełnie podstawowe informacje.

W swojej odpowiedzi na nasz poprzedni wniosek, pan wójt uzasadniał, że nie dostarczy nam kopi faktur, gdyż nie są one dokumentami urzędowymi i nie stanowią informacji publicznej. Uzasadnienie takie jest sprzeczne ze stosowanym orzecznictwem. Liczymy, że tym razem pan wójt nie będzie blokował obywatelom dostępu do informacji publicznej. Otrzymanie kopi faktur jest bardzo istotne dla całej sprawy, gdyż bez źródłowych danych nie wiemy tak naprawdę i pewnie nie wie nikt z ludzi, ile wody i za ile pieniędzy „Gmina” kupowała od wodnych spółek.

Przypominamy, że tzw. „spółki wodne” to: Inwest Energy Sp. z o.o. w Warszawie;  Energortrade Spółka z o.o. w Warszawie;  Enekoinwest S.A. w Warszawie

Pełna treść naszego wniosku poniżej:

Do: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej

 Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Działając na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy Prawo prasowe oraz Statutu Gminy Garbów, prosimy o dostarczenie następujących dokumentów dotyczących kupowania przez Gminę Garbów wody i ewentualnych innych towarów lub usług od firm Inwest Energy Spółka z o.o. w Warszawie,  Enekoinwest S.A. w Warszawie oraz Energotrade Spółka z o.o. w Warszawie.

  1. Prosimy o dostarczenie kopi wszystkich wystawionych przez firmę Enekoinwest S.A. Gminie Garbów faktur za wodę oraz, jeśli takie występują, za inne towary lub usługi.
  2. Prosimy o dostarczenie kopi wszystkich wystawionych przez firmę Inwest Energy Spółka z o.o. Gminie Garbów faktur za wodę oraz, jeśli takie występują, za inne towary lub usługi.
  3. Prosimy ponownie o dostarczenie kopi wszystkich wystawionych przez firmę Energotrade Sp. z o.o. Gminie Garbów faktur za wodę oraz, jeśli takie występują, za inne towary lub usługi.

Informacja:

Informujemy, że faktury, na których podstawie Urząd Gminy Garbów dysponuje środkami publicznymi, stanowią zgodnie ze stosowanym orzecznictwem informację publiczną w szerokim sensie i tym samym podlegają obowiązkowi udostępniania przez organy publiczne. Patrz: wyrok NSA – I OSK 2157/11. Fragment wyroku brzmi:

[…takie dokumenty, jak faktury oraz rachunki, stanowiły podstawę do wydania dyspozycji wypłaty ze środków Urzędu Miasta określonych kwot na rzecz podmiotów świadczących na jego rzecz usługi (szkolenia). A zatem domaganie się dostępu do tego rodzaju dokumentu, jest w pełni uprawnione na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Faktury i rachunki te, chociaż nie zostały wytworzone przez organ zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, to jednak się do niego bezpośrednio odnoszą, stanowiąc podstawę do zmniejszania jego aktywów, a zatem podlegają udostępnianiu w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1)wyżej wskazanej ustawy…]

Takie rozumienie faktur jako dokumentów podlegających udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej potwierdzają również inne orzeczenia sądowe – patrz: wyrok WSA w Olsztynie z dnia 11 września 2009 r. , sygn. akt II SA/Ol 713/09; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2008 r., sygn akt: II SAB/Bd 31/07; wyrok NSA z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt I OSK 678/11

Z uwagi na powyższe, ewentualną odmowę informacji w uzyskaniu dostępu do faktur wystawianych przez wyżej wymienione spółki, sprzedające wodę Gminie Garbów odbierzemy jako próbę utrudniania dostępu do informacji publicznej oraz blokowanie procesu kontroli obywatelskiej w naszej gminie, co mogłoby niepotrzebnie nadwerężyć zaufanie mieszkańców do obecnych Władz Gminy Garbów.

Prosimy o przesłanie papierowych kopi wyżej wymienionych dokumentów w ustawowym czasie na adres redakcji:

Nasz Garbów
Przybysławice 153A
21-080 Garbów

W oczekiwaniu na informację publiczną,

Dariusz Rodzik

Redaktor Naczelny

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Mieszkańcy mają prawo zobaczyć faktury wystawione przez „spółki wodne”! „Nasz Garbów” składa kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  1. dobra robota

    Dobrą robotę z tym wszystkim robicie. Oby was nic nie zniechęciło. W końcu ktoś tu robi coś na poważnie i skutecznie.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top