Pytania o odśnieżanie na razie bez odpowiedzi. Mieszkaniec Bogucina ponawia swój wniosek.

Mieszkaniec Bogucina, wobec braku odpowiedzi na jego pierwotny wniosek o udzielenie informacji na temat odśnieżania w gminie Garów, w dniu 8 listopada 2013 ponownie przesłał do pana wójta te same pytania.  Są one bardzo proste i można je w skrócie wyrazić następująco:

– Czy wójt Kazimierz Firlej, odkąd jest wójtem, czyli od 11 lat, analizował odcinki dróg, które są narażone w okresie zimowym na tzw. zawiewanie?;

– Jakie były koszty odśnieżania w gminie Garbów w poszczególnych latach?;

– Czy wójt analizował kiedykolwiek, jakie byłyby oszczędności dla kasy gminnej, gdyby w newralgicznym miejscach zastosować płotki przeciwśnieżne?

Muszą Państwo przyznać, że pytania są jak najbardziej naturalne i apolityczne.

Poniżej pełna treść wniosku mieszkańca Bogucina.

Do: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej

Ponowny wniosek o udostępnienie informacji publicznej – płotki przeciwśnieżne

W nawiązaniu do pana „Wezwania” z dnia 28.10.2013 nr OR.1431.23.2013 informuję, że w moim pierwotnym wniosku zostało już zawarte uzasadnienie, iż uzyskanie wnioskowanych przeze mnie informacji dotyczących odśnieżania jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

W moim wniosku napisałem:

Gdyby uznał Pan, że któraś z powyższych informacji stanowi informację przetworzoną, aby nie tracić czasu na zbędną korespondencję, z góry uprzedzam pana myśl i przedstawiam uzasadnienie, że wszystkie wyżej wymienione informacje, na skutek tego, że są związane z regularnym wydatkowaniem środków publicznych, jak też z polepszeniem jakości komunikacji drogowej w okresach zimowych, mają szczególne znaczenie dla interesu publicznego.

Niniejszym na podstawie ustawy od dostępie do informacji publicznej, ponownie więc wnioskuję o udzielenie mi informacji publicznej zgodnie z moim prawem i moim poprzednim wnioskiem. Bardzo proszę o udzielenie konkretnych, jednoznacznych, rzetelnych odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w moim wniosku, a nie tylko w sposób wybiórczy i opisowy.

Poniżej moje pytania:

1. Proszę o informację czy dokonywał Pan w ciągu ponad 10 lat sprawowania urzędu Wójta analiz odśnieżanych na koszt Gminy Garbów dróg pod względem wyszczególnienia tych odcinków, które są szczególnie narażone na zawiewanie. Jeżeli takie analizy były wykonywane prosimy o dostarczenie uproszczonej mapki tych odcinków lub choćby opisu ich lokalizacji wraz długością tych odcinków dla poszczególnych sołectw.

 

2. Proszę o dostarczenie informacji na temat kosztów odśnieżania dróg w poszczególnych sezonach lub jeżeli jest to dla Pana dogodniejsze w poszczególnych latach dla każdego z sołectw oddzielnie w okresie 2002 – 2013.

3. Proszę o informację czy jako Gospodarz Gminy, dokonywał Pan analizy i obliczeń, ile Gmina Garbów mogłaby zaoszczędzić na odśnieżaniu, przez zastosowanie płotków przeciwśnieżnych na zagrożonych zawiewaniem odcinkach dróg w ciągu minionych 10 lat i ile zaoszczędziłaby w przypadku ich zastosowania w ciągu nadchodzących 10 lat. Jeżeli takie analizy i obliczenia istnieją prosimy o ich dostarczenie.

Ostrzegam, że dalsze przeciąganie udzielenia mi odpowiedzi będę traktował jako ograniczanie mi dostępu do informacji publicznej w rozumieniu ww. ustawy.

Wnioskowaną informację proszę dostarczyć pocztą elektroniczną na adres robert@bogucin.com . Przypominam, że zgodnie z ustawą o informacji publicznej wnioskodawca ma prawo wskazać sposób odpowiedzi, a urzędnik ma obowiązek to wskazanie respektować. W związku z tym proszę o przesłanie odpowiedzi na adres e-mail jak wyżej.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top