Kontrola analityczna ścieków w gminie Garbów wykonywana przez laboratorium bez stosownej akredytacji – kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Informujemy naszych czytelników, że w dniu wczorajszym skierowaliśmy na adresy mailowe opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbów kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej, dotyczący tym razem podmiotów dokonujących kontroli analitycznej ścieków w Gminie Garbów.

W roku 2009 kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie stwierdziła, iż roku 2008 kontrole ścieków w Garbowie były wykonane przez laboratorium, które nie posiada do tego stosownej akredytacji. Wnioskujemy o podanie nazwy tego laboratorium oraz kilku innych szczegółów związanych ze sprawą kontroli ścieków.

Przypominamy, że kontrola WIOŚ w Lublinie stwierdziła takie nieprawidłowości jak: nierównomierne rozprowadzenie ścieków po złożu biologicznym, zanieczyszczenie filtra powolnego oraz właśnie szczególnie nas interesującą tutaj nieprawidłowość polegającą na zlecaniu kontroli analitycznej ścieków podmiotowi, który nie ma do tego stosownych uprawnień.

Poniżej przedstawiamy całą treść naszego wniosku do pana wójta Kazimierza Firleja.

Do: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej

Szanowny Panie,

W związku z kontrolą oczyszczalni ścieków przeprowadzoną w gminie Garbów przez WIOŚ w Lublinie dnia 11 lutego 2009 roku, w nawiązaniu do stwierdzonych nieprawidłowości polegających między innymi na zlecaniu przez Urząd Gminy Garbów kontroli analitycznej ścieków w roku 2008 laboratorium, które nie posiadało stosownej akredytacji składamy wniosek o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Prosimy o podanie pełnej nazwy oraz adresu laboratorium, którego brak stosownej akredytacji wytknęla ww. kontrola WIOŚ.

2. Prosimy o podanie wartości i rodzaju wszelkich usług kupionych od ww. podmiotu od początku współpracy z nim do dnia udzielenia informacji publicznej.

3. Prosimy o podanie nazwy (nazw) laboratorium (wszystkich laboratoriów) które wykonywały kontrole analityczne ścieków w gminie Garbów zlecane przez Urząd Gminy Garbów między 1 stycznia 2009 a 1 września 2013.

4. Prosimy o podanie wartości oraz rodzaju wszystkich zakupionych usług od wyżej wymienionych podmiotów – oddzielnie dla każdego, z podziałem na poszczególne lata.

5. Prosimy o informację, czy podmiot(y) dokonujące analitycznej kontroli ścieków po okresie kontroli posiadał(y) stosowną(e) akredytację(e) i prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających posiadanie tych akredytacji przez podmioty, które realizują usługi na zlecenie UG Garbów.

6. Prosimy o informację kto ze strony Urzędu Gminy dokonał wyboru laboratorium bez akredytacji do wykonania kontroli analitycznej ścieków w roku 2008 oraz kto i na jakich zasadach decyduje o wyborze danego laboratorium.

Z góry dziękujemy za szybkie udostępnienie ww. informacji. Przypominamy, że zgodnie z art. 13, punkt 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej,

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

a zgodnie z art. 14, punkt 1 tej ustawy

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Przypominamy również, że zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach (sygn. IV SAB/Gl 36/11) podmioty czy osoby składające wniosek o udostępnienie informacji publicznej mogą dokonywać tej czynności za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując swoją korespondencję na adresy e-mail opublikowane na stronie internetowej danego urzędu. Sąd potwierdził, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony nawet ustnie w przypadku, gdy możliwe jest niezwłoczne udostępnienie danej informacji.

Wyżej wymagane informacje prosimy dostarczyć na nasz adres e-mail: info@naszgarbow.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem,

Dariusz Rodzik

Redaktor Naczelny Nasz Garbów

 

Z uwagi na to, że wszelkiego rodzaju pytań do pana wójta mamy bardzo dużo,mamy nadzieję, że odpowiedzi na nasze wnioski będziemy otrzymywali bez jakichkolwiek niepotrzebnych opóźnień.

Poniżej dokument źródłowy organu kontrolującego oczyszczalnię ścieków w Garbowie

Protokoł_Kontroli_oczyszcalnia_sciekow_11_02_2009

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top