Porozmawiajmy o wodzie. Pytamy wójta o szczegóły współpracy Gminy Garbów z wodną spółką Energotrade Sp. z o.o.

Przed kilkoma tygodniami, po ujawnieniu podczas sesji Rady Gminy sensacyjnych faktów odnośnie milionowych zaległości w płaceniu podatków od nieruchomości, jakie mają spółki dostarczające od kilku lat wodę dla części mieszkańców gminy Garbów, opublikowaliśmy tekst, który może być wstępem do całej sprawy (link tutaj). Z dalszymi krokami wstrzymaliśmy się do następnej sesji Rady Gminy, licząc na to, że władze gminy Garbów uruchomią konkretne działania naprawcze. Niestety, w czasie powakacyjnej, wrześniowej sesji, ani pan wójt Kazimierz Firlej, ani też pani wicewójt Małgorzata Sanaluta, nie podjęli żadnej inicjatywy w tej materii. Po wysłuchaniu poszczególnych wypowiedzi, i wobec braku, tych które powinny paść,  wydaje się, że nie widzą oni żadnego problemu w obecnej sytuacji. Nie udało się nawet wprowadzić do porządku obrad oświadczenia podpisanego przez kilku radnych Wspólnoty Garbowskiej, którego celem byłoby zobowiązanie wójta do podjęcia działań zmierzających do uniezależnienia gminy od zewnętrznych dostawców wody.

energotrade

W związku z brakiem poważnego zainteresowania tą sprawą ze strony władz naszej gminy oraz ze strony większości radnych z PSL i „Niezależnych”,  postanowiliśmy cały temat zbadać dokładniej sięgając do liczb, które zawsze winny stanowić niezawodny fundament w badaniu wszelkich spraw gospodarczych.

Poniżej przedstawiamy treść pierwszego w tej sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej skierowanego do wójta gminy Garbów. Wniosek ten dotyczy współpracy z jedną z kilku „wodnych” spółek. Pytania są konkretne i zmierzają do uchwycenia meritum całej sprawy. Zapraszamy do lektury.

Termin, w jakim zgodnie z prawem, pan wójt ma obowiązek udzielić odpowiedzi minie 30 września 2013.  Czekamy.

Tutaj link z informacjami formalnymi dotyczącymi firmy Energotrade Sp. z o.o. Szczególnie interesujące są osobowe bądź kapitałowe powiązania z innymi spółkami pokazane na dole. Kliknij.

Dnia 16 września 2013 roku

  Do: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej

 Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Działając na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy Prawo prasowe oraz Statutu Gminy Garbów, prosimy o dostarczenie drogą pocztową następujących informacji i dokumentów dotyczących kupowania przez Gminę Garbów wody i ewentualnych innych towarów lub usług od firmy Energotrade Sp. z o.o. Informujemy też, że nie jest prawdą jakoby niżej wymienione informacje stanowiły tajemnicę skarbową i nie mogły być udostępniane w ramach przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 1. Prosimy o dostarczenie kopii wszystkich wystawionych przez firmę Energotrade Sp. z o.o. Gminie Garbów faktur za wodę oraz, jeśli takie występują, za inne towary lub usługi.
 2. Prosimy o podanie ilości wody zakupionej przez Gminę Garbów firmy Energotrade Sp. z o.o. w każdym miesiącu od  początku współpracy, aż do jej zakończenia wraz z podaniem stawek za metr sześcienny.
 3. Prosimy o podanie wartości należnych ze strony Energotrade Sp. z o.o. Gminie Garbów podatków od nieruchomości i wszelkich innych dla każdego roku współpracy.
 4. Prosimy o podanie wartości wpłaconych przez firmę Energotrade Sp. z o.o. kwot z tytułu należnych podatków dla każdego roku współpracy.
 5. Prosimy o informację na temat wartości wpłaconych przez Gminę Garbów  kwot z tytułu zakupu wody i wszelkich innych ewentualnych zakupów od firmy Energotrade Sp. z o.o.
 6. Prosimy o podanie kwot ewentualnych zaległości podatkowych firmy Energotrade Sp. z o.o., bez odsetek jak też sumę z przybliżonymi odsetkami na miesiąc wrzesień 2013, dla każdego roku podatkowego, w którym występowała jakakolwiek wymiana handlowa pomiędzy ww. spółką a Gminą Garbów.
 7. Prosimy o dostarczenie kopi wszystkich umów podpisanych przez Gminę Garbów z firmą Energotrade Sp. z o.o.
 8. Prosimy o dostarczenie kopi dokumentów ewentualnych wezwań do zapłaty, decyzji administracyjnych itp. zmierzających do odzyskania przez Gminę Garbów od firmy Energotrade Sp. z o.o. zaległych kwot podatku lub innych należności, jeżeli takie występują.
 9. Prosimy o dostarczenie kopi dokumentów kontroli sanitarnych potwierdzających w poszczególnych okresach jakość wody kupowanej od firmy Energotrade Sp. z o.o.
 10. Prosimy o informację czy Gmina Garbów dokonywała jakichkolwiek umorzeń podatków czy redukcji ewentualnego zadłużenia firmy Energotrade Sp. z o.o. względem Gminy Garbów.
 11. Prosimy o informację o wszystkich zewnętrznych podmiotach od jakich Gmina Garbów kupowała wodę w latach 2002 – 2013.
 12. Jakie są koszty całkowite utrzymania wodociągu, który jest własnością Urzędu Gminy Garbów? Prosimy o podanie wartości za lata 2002 – 2012, oddzielnie dla każdego roku.
 13. Jakie są ilości całkowite wody dostarczanej do wszelkiego typu odbiorców przez nasz gminny wodociąg w latach 2002 – 2012. Prosimy o podanie ilości oddzielnie dla każdego roku.

Prosimy o przesłanie wyżej wymienionych informacji w formie pisemnej, w ustawowym czasie, na adres redakcji:

Nasz Garbów
Przybysławice 153A
21-080 Garbów

Z poważaniem,

Dariusz Rodzik

Redaktor Naczelny

 

Odpowiedź wójta Kazimierza Firleja

Odpowiedzi wójta_Energotrade

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top