Myśli

Każdy ma swoją własną przeszłość…

Każdy ma swoją własną przeszłość…

Każdy ma swoją własną przeszłość, z nią żyje i nie może od niej odejść, choćby chciał. Ale może być taka przeszłość, że człowiek chce nią żyć, przywoływać i odnajdywać ślady tego, co było – tak właśnie było tu, gdzie latami chodziliśmy po lesie, a teraz zostały tylko ślady w sercu, ale został też świat, ten […]

Praca ludzka to nie tylko działanie na zewnątrz…

Praca ludzka to nie tylko działanie na zewnątrz…

Praca ludzka to nie tylko działanie na zewnątrz, ale doskonalenie wewnętrzne człowieka. Zresztą pomiędzy tomistycznym pojęciem VITA ACTIVA i VITA CONTEMPLATIVA nie ma rozbieżności. Przeciwnie, są to dwa filary życia ludzkiego wspierające się wzajemnie. Każde działanie na zewnątrz wzbogaca osobowość ludzką, praca wewnętrzna czy kontemplacja jest przygotowaniem, jest zdobyciem bogatszych środków dla działania na zewnątrz […]

Top