Kto będzie reprezentował Gminę Garbów na Dożynkach Prezydenckich 2013? Kto o tym decydował i na postawie jakich kryteriów? Cztery proste pytania do pana wójta. Kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

W dniu dzisiejszym zapytaliśmy Wójta Gminy Garbów, w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej, o to kto będzie reprezentował naszą gminę na Dożynkach Prezydenckich w Spale, w oparciu o jakie kryteria został wybrany „skład reprezentacyjny”, kto podejmował decyzję oraz czy była ona konsultowana z Radą Gminy Garbów.

W przypadku, gdy informacje są łatwo dostępne, urząd ma obowiązek udzielenia wnioskodawcy  informacji niezwłocznie. 

Gdy tylko wnioskowana informacja do nas dotrze, naprawdę niezwłocznie poinformujemy o tym naszych czytelników.

Poniżej treść naszego pisma przesłanego do Urzędu Gminy

Data: 9 września 2013

Do: Wójt Gminy Garbów,

Temat: Wniosek o udzielenie informacji publicznej odnośnie składu ustalenia składu delegacji na Dożynki Prezydenckie 2013 – NG-UIP-5/2013

Szanowny Panie Wójcie,

Na podstawie Ustawy prawo prasowe oraz Ustawy o dostępie do informacji publicznej, jako organ prasowy, wnosimy o niezwłoczne, pisemne dostarczenie niżej wyszczególnionych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na aders e-mail: info@naszgarbow.pl

 1. Prosimy o podanie pełnego składu osobowego delegacji (wraz z podaniem funkcji zawodowych czy publicznych poszczególnych osób), która będzie reprezentować Gminę Garbów podczas Dożynek Prezydenckich 2013, które odbędą się w Spale.

 2. Prosimy o podanie konkretnych kryteriów doboru osób, które mają reprezentować naszą gminę?

 3. Czy ustalenie składu delegacji dożynkowej na Prezydenckie Dożynki 2013 nastąpiło przez jednoosobową decyzję Wójta Gminy Garbów, czy też decyzja była podejmowana gremialnie. Jeżeli zachodzi drugi przypadek, prosimy o informację, kto spośród pracowników Urzędu Gminy lub spoza nich, współdecydował o doborze poszczególnych osób.

 4. Czy decyzja o składzie delegacji reprezentującej Gminę Garbów na tegorocznych Dożynkach Prezydenckich 2013 była konsultowana z Radą Gminy Garbów?

Prosimy, zgodnie ustawą o dostępie do informacji publicznej (Art 3, Ust. 2), o niezwłoczne udostępnienie wyżej wyszczególnionych informacji publicznych.

W przypadku nieotrzymania informacji w ustawowym terminie będziemy zmuszeni do wniesienia skargi na bezczynność organu zobowiązanego ustawowo do niezwłocznego udzielania stosownych informacji.

Zgodnie z dobrym obyczajem, prosimy też o potwierdzenie otrzymania powyższego wniosku, który został wysłany na następujące adresy opublikowane na stronie Urzędu Gminy Garbów: ug@garbow.pl; wojt@garbow.pl; wicewojt@garbow.pl

Z oczekiwaniem,

Dariusz Rodzik

Redaktor Naczelny „Nasz Garbów”

Nasz Garbów
Przybysławice 153A
21-080 Garbów

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top