Historia ziemi garbowskiej

Relacja z uroczystości 6 sierpnia 1924 r. w Garbowie w „Głosie Lubelskim”

Relacja z uroczystości 6 sierpnia 1924 r. w Garbowie w „Głosie Lubelskim”

W „Głosie Lubelskim” opublikowana została obszerna relacja z uroczystości 6 sierpnia 1924 r. w Garbowie przygotowana przez Stanisława Więciorka. Autor ze szczegółami opisał przebieg uroczystości oraz przytoczył kazanie wygłoszone przez księdza Aleksandra Ogórkiewicza. Kazanie księdza dr Aleksandra Ogórkiewicza „Módlcie się i czuwajcie ku własnej obronie. Abyście snadź nie wpadli w pokusy osłabienie. Bo mdłe jest […]

TVP 3 LUBLIN: Polacy na ratunek Żydom: Wola Przybysławska

TVP 3 LUBLIN: Polacy na ratunek Żydom: Wola Przybysławska

TVP3 LUBLIN w cyklu POLACY NA RATUNEK ŻYDOM poświęconym Tym, którzy z narażeniem życia pomagali przetrwać ludności żydowskiej w dniu 10 maja 2018 r. wyemitowała odcinek poświęcony Woli Przybysławskiej zrealizowany przez Bognę Bender Motykę. Reportaż można obejrzeć na stronie internetowej TVP 3 LUBLIN: http://lublin.tvp.pl/37148503/10-maja-2018

Odpust ku czci św. Leonarda w Garbowie (od 1773 r.)

Odpust ku czci św. Leonarda w Garbowie (od 1773 r.)

Kult św. Leonarda, którego wspomnienie liturgiczne obchodzimy 6 listopada, rozwinął się na ziemiach polskich wraz z przyjęciem chrześcijaństwa. Świadczy o tym fakcie między innymi krypta św. Leonarda z XI wieku, najstarsza w katedrze wawelskiej, w której po przyjęciu święceń kapłańskich 2 listopada 1946 r. swą mszę prymicyjną odprawił Karol Wojtyła. Św. Leonard (ok. 466-559 r.), […]

„Zginęły przez Niemców” – Archiwalny wykaz osób zabitych z Woli Przybysławskiej z około 1944 roku

„Zginęły przez Niemców” – Archiwalny wykaz osób zabitych z Woli Przybysławskiej z około 1944 roku

W Archiwum Państwowym w Lublinie przechowywany jest czterostronicowy wykaz osób zabitych z Woli Przybysławskiej w czasie wojny sporządzony około 1944 roku. Spis zawiera imiona i nazwiska oraz daty urodzenia, a także ważne dla nowej władzy „ludowej” informacje na temat poglądów i przynależenia do „band” co należy tu rozumieć jako wszelką działalność konspiracyjną zakazaną przez Niemców, […]

Mieszkańcy Woli Przybysławskiej zgładzeni za pomoc Żydom w czasie wojny

Mieszkańcy Woli Przybysławskiej zgładzeni za pomoc Żydom w czasie wojny

W publikacji Polish Righteous those who risked their lives dokumentującej nazwiska Polaków zamordowanych przez Niemców za pomoc Żydom znalazły się nazwiska 19 mieszkańców Woli Przybysławskiej, między innymi rodziny Aftyków i Władysława Abramka oraz braci Gawronów z adnotacją, że wszyscy zginęli w masowej egzekucji dokonanej przez Niemców 10 grudnia 1942 r. Zanotowano, że tego dnia została […]

Pamiętniki Kajetana Koźmiana – fragment dotyczący sekretarza w. koronnego Michała Granowskiego, założyciela miasta Garbów w 1785 r. (polecamy)

Pamiętniki Kajetana Koźmiana – fragment dotyczący sekretarza w. koronnego Michała Granowskiego, założyciela miasta Garbów w 1785 r. (polecamy)

„Michał Granowski sekretarz wielki koronny, był pan znakomity i przez majątek i przez pokrewieństwo z domem Czartoryskich, a zatem i z królem Stanisławem Augustem. Oprócz znacznych dóbr w Litwie, posiadał w lubelskiem Garbów, starostwo przybysławskie po księciu kanclerzu Czartoryskim jako rodzony siostrzeniec samej księżny, oraz starostwo tarnogórskie w ziemi chełmskiej. Był także spowinowacony z Radziwiłłami […]

Ku pamięci kpt. Wacława Andrzeja Rejmaka ps. „Ostoja” i jego adiutanta por. Mieczysława Kańskiego ps. „Czeczot” zamordowanych w zasadzce UB w Bogucinie 18 października 1945 roku

Ku pamięci kpt. Wacława Andrzeja Rejmaka ps. „Ostoja” i jego adiutanta por. Mieczysława Kańskiego ps. „Czeczot” zamordowanych w zasadzce UB w Bogucinie 18 października 1945 roku

Przy drodze Lublin-Warszawa, na granicy gminy Jastków i Garbów znajduje się pomnik żołnierzy Armii Krajowej ppłk Wacława Rejmaka pseud. „Ostoja”, „Hiszpan” i jego adiutanta por. Mieczysława Kańskiego pseud. „Czeczot”, bestialsko zamordowanych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 18 października 1945 roku. Ppłk Wacław Rejmak, lat 28, był dowódcą oddziału KEDYW-u, pierwszym komendantem Oddziału Partyzanckiego I Batalionu 35. […]

Garbowskie księgi metrykalne – stan zachowania i dostępność online

Garbowskie księgi metrykalne – stan zachowania i dostępność online

Trochę historii Księgi metrykalne w parafii Garbów wprowadzone zostały w 1596 roku. Wcześniej w archidiakonacie lubelskim księgi metrykalne zaczęto prowadzić w parafiach w Kazimierzu w 1582, w Krzczonowie w 1585, w Chodlu w 1587, w Abramowicach w 1593, w Ratoszynie, Piotrawinie, Wilkowie, Gołębiu i Krępie w 1595 roku. W 1596 roku wprowadzono je w Wąwolnicy […]

Z dziejów kultu maryjnego w parafii garbowskiej – Bractwo Różańca Świętego (XVII-XIX w.)

Z dziejów kultu maryjnego w parafii garbowskiej – Bractwo Różańca Świętego (XVII-XIX w.)

W szerzenie kultu Najświętszej Marii Panny w parafii garbowskiej w minionych wiekach wielki wkład wniosło Bractwo Różańca Świętego. Założył je Mikołaj Sługocki (zm. 1666 r.), kanonik krakowski, zaś od 1643 roku także oficjał lubelski (zastępca biskupa w sprawach sądowych), który od lat 30. XVII wieku obejmował parafię garbowską i do końca swego życia nie ustawał […]

Pismo do Iwana Paskiewicza w sprawie funduszy na reperację kościoła w Garbowie z 1854 r.

Jan Jezierski (zm. 1858 r.), który przeszedł do historii jako przeciwnik powstania listopadowego i detronizacji cara Mikołaja I, właściciel ziemski Garbowa i Ryk, wykorzystał w różnych sprawach swe wpływy u namiestnika Królestwa Polskiego feldmarszałka Iwana Paskiewicza znienawidzonego przez Polaków za prześladowania popowstaniowe. Jedną z nich była sprawa pieniędzy ze spadku po biskupie sufraganie lubelskim Mateuszu […]

6 sierpnia – Odpust Przemienienia Pańskiego w Garbowie. Pierwsze uroczystości odpustowe w Garbowie miały miejsce już w 1777 roku.

6 sierpnia – Odpust Przemienienia Pańskiego w Garbowie. Pierwsze uroczystości odpustowe w Garbowie miały miejsce już w 1777 roku.

Uroczystości odpustowe związane ze świętem Przemienienia Pańskiego przypadającym 6 sierpnia od wieków przyciągały do Garbowa wielu ludzi, którzy przybywali nawet z dalszych okolic. W dziejach parafii garbowskiej szczególnie zapisała się data 6 sierpnia 1912 r. W tym dniu odprawiono pierwszą mszę świętą w nowej, neogotyckiej świątyni parafialnej zbudowanej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, które zastąpiło pierwotny […]

Miejskie tradycje Garbowa

Miejskie tradycje Garbowa

W marcu 2010 roku minęło 225 lat od daty jednego z najbardziej doniosłych wydarzeń w dziejach Garbowa, od dnia nadania praw miejskich dla tej miejscowości. Pozwolenie na założenie w Garbowie miasta wydał król Stanisław August Poniatowski 15 marca 1785 roku ówczesnemu właścicielowi dóbr garbowskich Michałowi Granowskiemu (zm. po 1800 r.), za jego zasługi dla Rzeczpospolitej […]

Złoty lew w czerwonym polu już od 20 lat strzeże Ziemi Garbowskiej

Złoty lew w czerwonym polu już od 20 lat strzeże Ziemi Garbowskiej

W początkach 1993 r. mgr Henryk Seroka z Zakładu Nauk Pomocniczych Historii UMCS, którym kierował wówczas prof. Józef Szymański, dokonał odkrycia dokumentu zawierającego przywilej lokacyjny miasta Garbowa nadany 15 marca 1785 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ówczesnemu właścicielowi Garbowa Michałowi Granowskiemu, za zasługi w służbie królewskiej. Przywilej ustanawiał także herb miasta: lew złoty z […]

90 lat temu do Garbowa wrócił z Rosji dzwon  z 1512 r. ufundowany przez kapelana królewskiego Jana Ożarowskiego

90 lat temu do Garbowa wrócił z Rosji dzwon z 1512 r. ufundowany przez kapelana królewskiego Jana Ożarowskiego

„W 1923 roku, największy z wywiezionych dzwonów do Rosji, powrócił i umieszczony został w prawej wieży kościoła. Dnia 29 czerwca, na św. Piotra i Pawła, parafianie garbowscy, pierwszy raz z rozrzewnieniem słuchali głosu swego ukochanego wojennego tułacza. Dzwon ten waży 540 kilogr. Widnieje na nim gotyckimi zgłoskami odlany następujący napis: Beata viscera Mariae Virginis, quem […]

Kariera Ożarowskich herbu Rawicz na dworze Jagiellonów

Kariera Ożarowskich herbu Rawicz na dworze Jagiellonów

W Ożarowie położonym w ziemi lubelskiej miał swoje gniazdo ród Ożarowskich herbu Rawicz, z którego wywodził się słynny podkomorzy królewski Zygmunta I Starego Sylwester Ożarowski. Z Kroniki Marcina Bielskiego wiadomo, że Sylwester Ożarowski brał udział w niefortunnym polowaniu królewskim w Puszczy Niepołomickiej w 1527 r., podczas którego królowa Bona uległa wypadkowi i straciła przyszłego następce […]

Duchowni archidiakonatu lubelskiego do końca XVI wieku – Garbów

Duchowni archidiakonatu lubelskiego do końca XVI wieku – Garbów

GARBÓW – pleban, komendarz 1326 – Bogusław 1327 – Wierzbięta 1416-34 – Maciej po 1434 – Piotr ze Szczepanowa (prezbiter gniezn.) 1442 – Mikołaj 1445-63 – Paweł 1454(!) – Jan Zamski 1454(!) – Stanisław 1468-97 – Mikołaj Szczekocki, syn Dobiesława dziedzica Garbowa, kanonik gnieźnieński i sandomierski 1473 – komendarz i wikariusz Mikołaj 1506-13 – Stanisław […]

23 kwietnia 2013 r. – 20 lat herbu Gminy Garbów

23 kwietnia 2013 r. – 20 lat herbu Gminy Garbów

23 kwietnia 1993 r. Rada Gminy Garbów przyjęła Uchwałę o ustanowieniu herbu Gminy Garbów. Herbem Gminy Garbów jest w polu czerwonym lew złoty z rozdwojonym ogonem. Herb Gminy Garbów nawiązuje do historycznego herbu, który nadał dla Garbowa król Stanisław August Poniatowski przywilejem z dnia 15 marca 1785 r. Wspomniany przywilej królewski ustanawiał: Znak albo pieczęć […]

Top