Samorządowa Edukacja Obywatelska

Pensja nauczycieli jest jawna.

Pensja nauczycieli jest jawna.

Imienna lista płac nauczycieli wraz z otrzymywanymi dodatkami i wymiarem godzin stanowi informację publiczną i gmina nie może zasłaniać się RODO. Stowarzyszenie Głos Kociewia wystąpiło do dyrektora szkoły z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej o wynagrodzeniu każdego nauczyciela (z podaniem imienia i nazwiska) zatrudnionego w szkole – wraz z dodatkami, z podziałem na przedmiot nauczania, […]

Inicjatywa lokalna. Mało znana forma współpracy mieszkańców z Gminą

Inicjatywa lokalna. Mało znana forma współpracy mieszkańców z Gminą

Choć jest dostępna już od 2010 r. nie jest powszechnie znana. Chodzi o inicjatywę lokalną, czyli formę współpracy mieszkańców z samorządem. Jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli, w jednej piątej badanych gmin nie było uchwał określających tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków składanych przez obywateli. Jednocześnie ze względu na nieprecyzyjność oraz rozproszenie przepisów dotyczących inicjatywy lokalnej […]

Historia podwyżek wynagrodzeń wójta gminy Garbów – od czerwca 2008 do listopada 2018

Historia podwyżek wynagrodzeń wójta gminy Garbów – od czerwca 2008 do listopada 2018

Wobec dyskusji i pytań na ten temat publikujemy uchwały dotyczące ostatnich pięciu podwyżek wynagrodzeń wójta Kazimierza Firleja. 12 czerwca 2008 – podwyżka do poziomu brutto: 7638 zł 30 listopada 2010 – podwyżka do poziomu brutto: 8832 zł 16 grudnia 2014 – podwyżka do poziomu brutto: 9271,20 zł 11 lipca 2018 – podwyżka do poziomu brutto: […]

Zostań kompetentnym radnym! Bez wiedzy i kompetencji rada gminy nigdy nie będzie samodzielna i nie spełni swojej misji [przykład programu szkolenia]

Zostań kompetentnym radnym! Bez wiedzy i kompetencji rada gminy nigdy nie będzie samodzielna i nie spełni swojej misji [przykład programu szkolenia]

Poniżej jeden przykład z setek ofert szkoleniowych dla radnych. Prawa i obowiązki radnych, przewodniczących rad nowej kadencji 2018-2023 według znowelizowanych przepisów ustawy o samorządzie gminnymi i powiatowym. Wskazówki praktyczne. Sprawne funkcjonowanie biur rad.  Szkolenie jest skierowane do: przewodniczących rad, radnych, pracowników biura rady. Program: I. Prawa i obowiązki radnego Udział w pracach rady i udział […]

Co, kto buduje w twojej okolicy. Sprawdź jednym kliknięciem myszki

Co, kto buduje w twojej okolicy. Sprawdź jednym kliknięciem myszki

Jeśli chcesz wiedzieć jakie inwestycje prowadzone są w Twojej wsi, osiedlu czy gminie, możesz to sprawdzić. Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) dostępna jest aplikacja, za pomocą której wpisując jedynie nazwę miejscowości (ewentualnie województwo dla dokładnej identyfikacji) i jesteś w stanie sprawdzić jakie ostatnio urzędy wydały pozwolenia na budowę i w jakim zakresie. Mało […]

80 tys na stołówkę. Wiadomo na co dofinansowanie z programu „Posiłek w szkole i w domu”

80 tys na stołówkę. Wiadomo na co dofinansowanie z programu „Posiłek w szkole i w domu”

Do 80 tys. zł będą mogły otrzymać samorządy na doposażenie istniejących stołówek lub zorganizowanie nowych. 25 tys. zł będą mogły pozyskać na wyposażenie jadalni. Minister edukacji przekazała do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Trzeci moduł tego programu dotyczy wspierania w latach […]

Nagrody w urzędach: Kogo obowiązują przepisy o dostępie do informacji publicznej?

Nagrody w urzędach: Kogo obowiązują przepisy o dostępie do informacji publicznej?

• Informacja publiczna nie dotyczy tylko osób, które pełnią funkcje publiczne. • Udostępnienie informacji publicznej obowiązuje tych, którzy choć w małym zakresie mają kompetencje decyzyjne. • Wójt jest organem zobowiązanym do udzielenia tego typu informacji. Czy informacja dotycząca wysokości nagród przyznanych i wypłaconych pracownikom urzędu podlega przepisom o dostępie do informacji publicznej? Naczelny Sąd Administracyjny […]

Radny musi być kompetentny

Radny musi być kompetentny

Radni często sami skazują się na gorszą pozycję w systemie organów władzy samorządowej. Uważają, że wystarczy być „załatwiaczem spraw”, w dodatku tylko dla wyborców ze swojego okręgu wyborczego, odpowiednio podnosić rękę w głosowaniach zgodnie z wolą wójta (burmistrza/prezydenta/starosty/marszałka), co zapewni potem skuteczność w załatwianiu tych spraw, pozostać tzw. radnym „dietetycznym”, któremu mandat społeczny zapewnia dodatkowy […]

Opłaty przyłączeniowe nielegalne

Opłaty przyłączeniowe nielegalne

Gminy nie mogą pobierać od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; w przypadku ujawnienia nieprawidłowości pod tym względem prokuratorzy mają obowiązek działać na rzecz zakwestionowania takich zapisów – podała Prokuratura Krajowa. „Organy stanowiące gmin do uchwał, a więc aktów prawa miejscowego, dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji […]

Morawiecki o RIO: w samorządach nastąpiło za duże przybliżenie kontrolowanych i kontrolujących

Morawiecki o RIO: w samorządach nastąpiło za duże przybliżenie kontrolowanych i kontrolujących

Nie szykujemy żadnego bata, ale chcemy, aby mechanizmy kontrolne były niezależne (…) w wielu miejscach w samorządach nastąpiło za duże przybliżenie kontrolowanych i kontrolujących. Dlatego sądzę, że pewne odświeżenie struktury się przyda – o zmianach dotyczących Regionalnych Izb Obrachunkowych mówi Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów. • Morawiecki zaznacza, że o tym, co dokładnie zmieni […]

Gminne gazety władzy. – Problem gminnych mediów na przykładzie Inowrocławia

Gminne gazety władzy. – Problem gminnych mediów na przykładzie Inowrocławia

autor: Katarzyna Batko–Tołuć Brzmi dziwnie? Jak gazeta, to nie władza, prawda? A w każdym razie co najwyżej władza nad poglądami opinii publicznej. Tymczasem w całej Polsce takich gminnych mediów należących do władzy jest mnóstwo. Rzecznik Praw Obywatelskich właśnie zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z postulatem wprowadzenia regulacji prawnych, które w sposób jednoznaczny […]

WSA w Rzeszowie: Informatyk nie. Pozostałe nagrody urzędników powinny być jawne

WSA w Rzeszowie: Informatyk nie. Pozostałe nagrody urzędników powinny być jawne

Właściwie jedynym stanowiskiem w wykazie 30 stanowisk urzędniczych, które może być zakwalifikowane jako stanowisko techniczne, jest stanowisko „starszego informatyka” – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie i nakazał gminie Jasło udzielić informacji na temat nagród przyznawanych 29 z 30 pracowników urzędu. Na wniosek redaktora naczelnego portalu informacyjnego „Załęże w gminie Osiek Jasielski” wójt gminy Jasło […]

Jarosław Krajewski (PiS): „W każdym samorządzie powinien funkcjonować rejestr umów. Powinniśmy mieć prawo do jawności wydatków publicznych”

Jarosław Krajewski (PiS): „W każdym samorządzie powinien funkcjonować rejestr umów. Powinniśmy mieć prawo do jawności wydatków publicznych”

Poseł PiS Jarosław Krajewski powiedział w programie „Gość poranka” (TVP Info), że w każdym samorządzie wydatki powinny być transparentne i właśnie dlatego posłowie PiS pracują nad ustawą, która do tego zmierza. W każdym samorządzie powinien funkcjonować rejestr umów — zaznaczył Krajewski. Powinniśmy mieć prawo do jawności wydatków publicznych — dodał. Pracujemy nad ustawą, która będzie obligować samorządy do prowadzenia takich rejestrów — zapowiedział parlamentarzysta. Myślę, że to jeden z elementów dobrej […]

SAMORZAD.PAP.PL: Plecy i wazelina. Wynagrodzenia zależą od układów – wynika z naszej ankiety

SAMORZAD.PAP.PL: Plecy i wazelina. Wynagrodzenia zależą od układów – wynika z naszej ankiety

Na wysokość wynagrodzenia urzędników samorządowych wpływ mają przede wszystkim nieformalne relacje w pracy – wynika z ankiety Serwisu Samorządowego PAP. Zdaniem 56 proc. uczestników ankiety odpowiednio wysoką pensję zapewniają znajomości. Więcej niż połowa samorządowców (51 proc.) uważa, że aby dobrze zarabiać wystarczy sprawiać pozytywne wrażanie, które nie musi być poparte wynikami pracy. więcej … źródło: […]

Sitwa – słownik języka polskiego. Patrz też: klika

Sitwa – słownik języka polskiego. Patrz też: klika

SITWA potocznie: grupa osób wspierających się wzajemnie, wykorzystujących swoje pozycje dla osiągnięcia własnych korzyści; patrz też: klika KLIKA grupa osób wspierających się wzajemnie, dążąca do osiągnięcia jakichś korzyści, przynosząca szkodę innym osobom; koteria, sitwa KOTERIA grupa ludzi i środowisk powiązanych ze sobą wspólnymi interesami, popierających i broniących się wzajemnie; klika; stronnictwo; dawniej: towarzystwo KOLESIOSTWO pot. […]

Czy samorządy powinny wydawać gazety?

Praktyka wydawania gazet przez jednostki samorządu terytorialnego jest postrzegana jako jedno z podstawowych zagrożeń dla wolności słowa, budzi też poważne wątpliwości co do zgodności z wieloma konstytucyjnymi wartościami. Artykuł pochodzi z miesięcznika Samorząd Terytorialny>>> Wątpliwości wzbudza ponadto zagadnienie udziału gazet samorządowych w rynku reklamowym, który niejednokrotnie warunkuje funkcjonowanie prywatnej prasy lokalnej. Szczególnie niepokoi sytuacja, w której […]

Dostęp do informacji publicznej dla radnego

Radny, niezależnie od pełnionej funkcji publicznej, którą sprawuje, pozostaje obywatelem i jak każdy obywatel ma prawo do formułowania swych indywidualnych wniosków w trybie dostępu do informacji publicznej. Jego społeczna rola wymaga wiedzy na temat spraw gminy, której poszerzenie niejednokrotnie może nie być możliwe z racji uwarunkowań politycznych, jakie zachodzą w radzie. Radny zwrócił się do […]

Radny prezesem stowarzyszenia?

Radny, pełniący funkcję prezesa stowarzyszenia, które prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy, powinien zrezygnować z funkcji w ciągu trzech miesięcy od złożenia ślubowania. W przeciwnym razie wojewoda pozbawia go mandatu radnego. Wojewoda zarządzeniem zastępczym stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego wskutek naruszenia przez niego zakazu zarządzania działalnością gospodarczą prowadzoną z wykorzystaniem mienia gminy. Organ nadzoru ustalił […]

Zakres jawności działania organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego [lektura obowiązkowa]

ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA SAMORZĄD TERYTORIALNY NR 4/2010. Artykuł analizuje regulacje prawne zawarte w samorządowych ustawach ustrojowych, dotyczące jawności działania organów stanowiących, które mają charakter ramowy. Dotyczy to zwłaszcza czynności zwołania sesji, porządku obrad, sposobu głosowania przez poszczególnych radnych, rejestracji przebiegu obrad. Kwestie te ustawodawca pozostawił do uregulowania w drodze przepisów statutowych oraz praktyce (zwyczajowi). […]

Radni, sesje, obrady komisji: Posiedzenia rejestrowane, ale niepublikowane

Radni, sesje, obrady komisji: Posiedzenia rejestrowane, ale niepublikowane

Ponad dwie trzecie miast i powiatów rejestruje obrady swoich rad w postaci audio lub wideo. Ale o tym, by nagranie to zobaczyć w BIP lub w lokalnej telewizji, mieszkańcy mogą raczej pomarzyć. Posiedzenia organów stanowiących oraz kolegialnych organów pomocniczych organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne. Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa […]

O prawie do informacji, transparentności naboru na pracownika samorządowego oraz o prasie i blogach internetowych

O prawie do informacji, transparentności naboru na pracownika samorządowego oraz o prasie i blogach internetowych

Prezentujemy opracowanie eksperta prawnego i Prezesa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska Szymona Osowskiego dotyczące prawa do informacji, transparentności procedury zatrudniania pracowników samorządowych oraz wolności rozpowszechniania informacji o działaniach władz publicznych w prasie i na blogach internetowych. Zapraszamy do zapoznania się i … korzystania ze swoich praw. I. Uwagi ogólne o prawie do informacji. Prawo do uzyskiwania […]

Transparentność fundamentem demokracji [edukacja samorządowa]

Transparentność fundamentem demokracji [edukacja samorządowa]

Brak przejrzystości, zarówno jeżeli chodzi o funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego (JST), jak i jego zasoby majątkowe, stanowi dziś poważną barierę rozwojową, przesądza o niedemokratycznym charakterze procesów rozwojowych i nie pozwala na podejmowanie racjonalnych, opartych na faktach decyzji przez wszystkie osoby i instytucje uczestniczące w tych procesach. Transparentność nie oznacza stanu, w którym informacja publiczna została […]

O ludziach, którzy ujawniają nieprawidłowości w instytucjach, których są pracownikami. Polecamy [edukacja samorządowa]

O ludziach, którzy ujawniają nieprawidłowości w instytucjach, których są pracownikami. Polecamy [edukacja samorządowa]

Polecamy bezpłatnie dostępne opracowanie Instytutu Spraw Publicznych pt. Sygnaliści – ludzie, którzy nie potrafią milczeć – autorstwo/współpraca: Aleksandra Kobylińska, Maciej Folta . To ciekawe opracowanie dotyczy ludzi, którzy reagują na nieprawidłowości, które dostrzegają w organizacji czy instytucji w której pracują. Lektura polecana zwłaszcza dla pracowników wszelkich instytucji publicznych. Link do pliku pdf z opracowaniem: http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1056799547.pdf Link […]

Czy fundusz sołecki można przeznaczyć na remont budynku OSP, który nie jest własnością gminy? [edukacja samorządowa]

Pytanie: Z funduszu sołeckiego chcemy wymienić ogrzewanie (piec i instalacja) w budynku OSP. W budynku mieści się także świetlica wiejska, jednak cały budynek jest własnością OSP. Czy gmina może wykonać tak duży remont, założywszy że np. na udostępnienie pomieszczenia stanowiącego świetlicę OSP podpisze z gminą umowę wynajmu na kilka lat? Odpowiedź: Ponoszenie z budżetu gminy […]

Miejscowa prasa miała pełnić funkcję tzw. czwartej władzy, czyli instytucji strażniczej, niezależnej od organów wykonawczych wspólnot. Ta słuszna idea uległa jednak wypaczeniu. Duża liczba „wydawnictw samorządowych”, stanowi raczej tubę propagandową aktywności włodarzy niż źródło rzetelnej informacji.

Zgodnie z wolą twórców reformy samorządowej z 1990 r. miejscowa prasa miała pełnić w systemie funkcję tzw. czwartej władzy, czyli instytucji strażniczej, niezależnej od organów wykonawczych wspólnot. Jej rolą było informowanie obywateli m.in. o działaniach władz samorządowych, a przez to wzmacnianie kontroli społecznej. Jednak ta słuszna idea uległa wypaczeniu: pojawiła się duża liczba „wydawnictw samorządowych”, […]

O co chodzi w działaniu Komisji Rewizyjnej? Kontrola Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Wielka odpowiedzialność radnych

Poniżej publikujemy fragment Statutu Gminy Garbów dotyczący działania Komisji Rewizyjnej. ROZDZIAŁ VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej §83 Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie od 1 do 3 osób. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera komisja Rewizyjna na wniosek […]

Lekceważenie ludzi i świadome łamanie prawa przez wójta Firleja. W końcu będzie z tego wstyd na cały powiat

Lekceważenie ludzi i świadome łamanie prawa przez wójta Firleja. W końcu będzie z tego wstyd na cały powiat

Od wielu miesięcy mamy do czynienia z regularnym łamaniem prawa przez wójta Kazimierza Firleja. Sprawa może  wydawać się komuś błaha, ale w praktyce jest to rzecz bardzo uciążliwa i irytująca. Chodzi o systematyczne nieprzestrzeganie przez naszego włodarza ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w opisanym poniżej przypadku art. 14 ust. 1 tej ustawy. Pisaliśmy […]

Top