Szanowny Panie Wójcie. Pytamy o obliczenia, na których została oparta wypowiedź o nieoplacalności rezygnacji Gminy z zakupu wody z ujęcia w Zagrodach.

Szanowny Panie Wójcie,

W swojej odpowiedzi z dnia 30 września 2013 na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie zakupu wody przez Gminę Garbów od jednej ze spółek wodnych, napisał Pan jak następuje:

„Całkowita rezygnacja z tego ujęcia (tzn. w Zagrodach) wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i jest nieuzasadniona ekonomicznie a także społecznie.”

Pamiętamy, że wcześniej w czasie sesji Rady Gminy Garbów 21 czerwca 2013 na pytanie o rzeczywistą stratę ponoszoną przez Gminę w wyniku zakupu wody od zewnętrznych spółek, odpowiedział Pan dosłownie:

A to ciężko jest obliczyć.”,

a następnie:

Na pewno to by było tanio, ale trzeba by siąść i policzyć.”

Rozumiemy, że między 21 czerwca 2013 a 30 września 2013 roku właśnie Pan, lub ktoś komu to zostało zlecone „usiadł i policzył” dokładnie lub choćby szacunkowo czy w określonym przedziale czasowym opłaca się kontynuowanie kupowania wody od zewnętrznych spółek czy też się to nie opłaca. Skądinąd wiemy, że spółki te nigdy nie płaciły gminie „w sposób normalny” podatków, a ich zaległości wobec Gminy Garbów wynoszą, jak to zostało stwierdzone, ponad 900 tysięcy zł.

Musi Pan wiedzieć, że jedynym celem, który nam przyświeca, gdy piszemy niniejszy wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie zakupu wody od zewnętrznych spółek, jest właśnie rzetelne POLICZENIE CZY TO SIĘ OPŁACA, CZY SIĘ TO NIE OPŁACA. Chcemy ustalić wszelkie liczbowe parametry ekonomiczne całego procesu zakupu wody z ujęcia w Zagrodach i na ich podstawie dokonać oceny jego opłacalności, bądź jego nieopłacalności z punktu widzenia długoterminowego interesu gminy Garbów. Nie oczekujemy od Pana „luźnych narracji” w tej bardzo konkretnej sprawie, ale rzetelnej ekspertyzy ekonomicznej opartej na liczbach i z uwzględnieniem długoterminowej perspektywy czasowej. Z pewnością jest Pan świadomy, że z uwagi na wieloletni finansowo-gospodarczy charakter tej sprawy, wyjaśnienie jej do końca i rzetelnie leży również w Pana najgłębszym osobistym interesie.

W związku Pana wypowiedzią z dnia 20.09.2013, że „Całkowita rezygnacja z tego ujęcia (tzn. w Zagrodach) wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i jest nieuzasadniona ekonomicznie a także społecznie” w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskujemy o przedstawienie konkretnych obliczeń dotyczących tych „dużych nakładów inwestycyjnych” jak też konkretnych obliczeń potwierdzających ekonomiczną niezasadność uniezależnienia się Gminy od zewnętrznych dostawców, na których to obliczeniach oparta została Pana wypowiedź.

Jeżeli takie dokumenty z obliczeniami istnieją, a zakładamy, że tak jest, skoro formułuje Pan tak jednoznaczne ekonomicznie wnioski, z pewnością stanowią one informację publiczną i obywatele mają prawo się z nimi zapoznać. Ich upublicznienie stanowi szczególny interes społeczny jako warunek rozpoczęcia realnej dyskusji związanej z zasadnością wieloletniego wydatkowania funduszy publicznych. Taka rzetelna dyskusja oparta o konkretne dane i kosztorysy w istocie powinna się była rozpocząć wiele lat temu. Z takich czy innych powodów to się nie stało.

Powyższym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, dzięki któremu jak sądzimy otrzymamy od Pana potrzebne dane liczbowe, będziemy mogli w końcu uruchomić społeczny proces namysłu nad tym ważnym dla nas wszystkich zagadnieniem.

Odpowiedź proszę przesłać drogą elektroniczną na adres info@naszgarbow.pl w ustawowym czasie.

 W wyrazami szacunku,

 Robert Fiutek

Wydawca i redaktor Nasz Garbów

Poniżej pierwsza odpowiedź wójta, którą traktujemy jako czysty wybieg formalny i utrudnianie dostępu do informacji publicznej:

odpowiedź_wójta_woda_obliczeniaPonowne wezwanie Wydawcy Naszego Garbowa do udzielenia informacji publicznej:

Do: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej

Ponowne wezwanie do udzielenia informacji publicznej

W moim wniosku z dnia 17 października 2013 roku zwróciłem się do Pana z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat ewentualnych udokumentowanych długoterminowych obliczeń dotyczących opłacalności, bądź nieopłacalności, zakupu wody od zewnętrznych spółek, które były w ciągu przeszłych lat właścicielami ujęcia wody w Zagrodach. Kopia wniosku w załączeniu. Zamiast udzielić mi merytorycznej odpowiedzi i dostarczyć wnioskowaną przeze mnie informację, zastosował pan bezprawnie formalny wybieg próbując zmusić mnie do wykazywania tego, do czego wykazywania nie jestem prawnie zobowiązany. Mój wniosek podpisałem imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „Wydawca i redaktor Nasz Garbów”, co jest prawdą, i co poświadczyłem stosownym postanowieniem Sądu Okręgowego w Lublinie. W moim wniosku w żadnym miejscu nie zostało stwierdzone, że występuję w imieniu redakcji Nasz Garbów. Wniosek mój złożyłem prywatnie jako obywatel i wydawca „Naszego Garbowa”, a nie jako przedstawiciel redakcji dziennika Nasz Garbów;  co zresztą nie ma żadnego znaczenia ani dla wnioskowanej informacji, ani dla całej sprawy. Informacja publiczna jak sama nazwa wskazuje jest publiczna i musi zostać udzielona bez względu na to kto ją wnioskuje.

Proszę przyjąć do wiadomości, że jako wydawca dziennika Nasz Garbów, uważam pana odpowiedź na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej za bezprawne nieudzielenie mi informacji publicznej w myśl artykułu 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej który brzmi:

Art. 23.

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dodatkowo proszę przyjąć do wiadomości, że tego typu stosowane przez Pana wybiegi formalne niepotrzebnie przedłużają cały proces uzyskiwania zupełnie podstawowych informacji dotyczących zakupu wody przez Gminę Garbów, a Pana osobiście, narażają na śmieszność i utratę i tak już nadszarpniętego zaufania ze strony części mieszkańców. Jeżeli Pan myśli, że tymi „papierowymi” przeszkodami zniechęci Pan kogokolwiek do dociekania prawdy, to się pan grubo myli. Otóż jest wprost przeciwnie. Każda nowa przeszkoda jeszcze bardziej zachęca nas do ponawiania wysiłków zmierzających do wyjaśnienia sprawy kupowania wody, jak też do rzetelnego poznania innych społecznych i gospodarczych faktów, które pozwolą nam w pełni ocenić realny stan Gminy Garbów.

Po udzieleniu powyższych wyjaśnień, niniejszym jako zwykły obywatel i wydawca Nasz Garbów wzywam Pana ponownie do udzielenia informacji publicznej zgodnie z moim pierwotnym wnioskiem przesłanym pocztą elektroniczną w dniu 17 października 2013. Komunikację proszę kontynuować na adres e-mail e-mail: info@naszgarbow.pl, czyli ten, z którego wysyłane jest niniejsze pismo.

W oczekiwaniu na informację publiczną,

Robert Fiutek

Wydawca „Nasz Garbów”

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top