21.10.2013 – Nasz Garbów wnioskuje o dostarczenie protokołów zniszczenia dokumentów księgowych dotyczących spółek wodnych wystawionych przed 1 stycznia 2008.

W związku informacją wójta Kazimierza Firleja, że nie są dostępne faktury wystawione przez „spółki wodne” przed dniem 1 stycznia 208 zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie protokołów zniszczenia tych dokumentów księgowych. Poniżej pełna treść naszego wniosku:

21 października 2013

Do: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej

W trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskujemy o udostępnienie następujących dokumentów i informacji:

1. Wszystkie kopie protokołów zniszczenia dokumentów księgowych sprzed 1 stycznia 2008 , w tym protokołów zniszczenia faktur wystawionych przez Enekoinwest S.A., Inwest Energy Sp. z o.o. oraz Energotrade Sp. z o.o.

2. Kopii dowodów poleceń wszystkich wykonanych przez Gminę Garbów przelewów na rzecz Enekoinwest S.A., Inwest Energy Sp. z o.o. oraz Energotrade Sp. z o.o. od początku współpracy Gminy Garbów z tymi firmami.

3. Jeżeli nie istnieją polecenia przelewów w formie papierowej, prosimy o wygenerowanie z systemu bankowego pełnej listy przelewów przesłanych do firm Enekoinwest S.A., Inwest Energy Sp. z o.o. oraz Energotrade Sp. z o.o. przez Gminę Garbów od początku współpracy z tymi firmami.

4. Czy Gmina Garbów przechowuje jeszcze jakiekolwiek dokumenty księgowe sprzed 1 stycznia 2008 dotyczące współpracy Gminy Garbów z którąś z wyżej wymienionych spółek.

Wyżej wymienione informacje i dokumenty proszę przesłać w ustawowym czasie na adres e-mail: info@naszgarbow.pl, a gdyby było to niemożliwe z przyczyn technicznych, na adres pocztowy redakcji:

Nasz Garbów

Przybysławice 153 A

21-080 Garbów

Prosimy o potwierdzenie odbioru naszego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

W oczekiwaniu na informację publiczną,

Dariusz Rodzik

Redaktor naczelny Nasz Garbów

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top