Czy Urząd Gminy odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim? Kolejny wniosek o udostępnienie informaci publicznej.

Poniżej przedstawiamy treść kolejnego naszego wniosku o udostępnieni informacji publicznej. Tym razem pytamy pana wójta o ubezpieczenie odpowiedzialności Urzędu Gminy za „wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie”.

 

Data: 10 września 2013

Do: Wójt Gminy Garbów,

Szanowny Panie Wójcie,

W trybie Ustawy prawo prasowe oraz Ustawy o dostępie do informacji publicznej, jako organ prasowy, wnosimy o niezwłoczne, pisemne dostarczenie niżej wyszczególnionych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na aders e-mail: info@naszgarbow.pl

1. Czy Urząd Gminy Garbów ma wykupioną polisę ubezpieczeniową pokrywającą wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie, w tym te nieponiesione z winy organizatora tj UG Garbów, podczas tegorocznych dożynek gminno-parafialnych, które odbywały się w Garbowie? Jeżeli tak, prosimy o podanie wartości tej polisy oraz udostępnieniem skanu dokumentu oraz umowy z firmą ubezpieczeniową.

2. Czy Urząd Gminy odpowiada na co dzień, za wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie, w tym te spowodowane przez inne osoby trzecie, na terenie budynku Urzędu Gminy oraz na terenach do niego przylegających i zarządzanych przez wójta gminy Garbów.

3. Czy w przypadku złożenia przez osobę pobitą w czasie tegorocznych dożynek w Garbowie, która o mały włos nie utopiła się w przylegającym do terenu niezabezpieczonym rowie, które to zdarzenie miało miejsce na terenie będącym w pana zarządzaniu, wniosku o wypłacenie odszkodowania, Urząd Gminy będzie poczuwał się do wypłacenia takowego? Opisane zdarzenie stanowi bez wątpienia „szkodę poniesioną przez osobę trzecią”.

4. Na jakiej dokładnie podstawie prawnej opierał się pan próbując, za pomocą przedłożonej przez pana do podpisu umowy, dokonać wykluczenia z programu festynu planowanego przez Wspólnotę Garbowską na 15 września 2013, elementów sportowo-rekreacyjnych tej imprezy?

Jako redakcja Naszego Garbowa, pytania te, chcieliśmy w dniu dzisiejszym zadać panu w bezpośredniej rozmowie telefonicznej jednak odłożył pan niegrzecznie słuchawkę po usłyszeniu, że rozmówcą jest pan Robert Fiutek. Takie postępowanie urzędnika nie mieści się w cywilizowanych standardach współpracy z mediami i stanowi utrudnianie nam zdobywania materiałów, co narusza wprost Art. 6, ust. 4 Ustawy prawo prasowe, który brzmi:

Nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki.

Przypominamy również brzmienie Art. 6, ust. 2 tej samej ustawy:

Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze są obowiązane do udzielenia odpowiedzi na przekazaną im krytykę prasową bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

W związku z aktualnością tematu prosimy o niezwłoczne udzielenie wyżej wymienionych informacji.

 

W oczekiwaniu,

Dariusz Rodzik

Redaktor Naczelny „Nasz Garbów”

Adres korespondencyjny:
Nasz Garbów
Przybysławice 153A
21-080 Garbów

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top