Ożarów

Marian Chmielewski ps. „Pomidor”, żołnierz mjr. H. Dekutowskiego „Zapory”

Marian Chmielewski ps. „Pomidor”, żołnierz mjr. H. Dekutowskiego „Zapory”

Marian Chmielewski urodził 12 maja 1928 r. w Ożarowie (k. Garbowa). Walczył w patrolu Stanisława Jasińskiego ps. „Żbik”, który działał w ramach oddziału dyspozycyjnego Kedywu AK „Zapory”. Walki nie zaprzestał wraz z wkroczeniem sowietów do Polski. W 1945 r. wrócił do podziemia i należał do ROAK-DSZ. Walczył najpierw w plutonie Aleksandra Sochalskiego ps. „Duch”, a […]

Samolot AWACS NATO nad Garbowszczyzną

Samolot AWACS NATO nad Garbowszczyzną

W środę nad Garbowszczyzną pojawił się samolot NATO. Maszyna ma za zadanie monitorowania z powietrza sytuacji na Ukrainie. Zarówno wczoraj jak i dzisiaj na pięknym niebie można było zaobserwować jego kilkukrotny przelot. Dwie maszyny NATO wystartowały z baz w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Jedna z nich krąży nad naszym województwem, druga zaś patroluje tereny […]

Nowa ustawa o funduszu sołeckim. Kolejny krok w dobrym kierunku

Nowa ustawa o funduszu sołeckim. Kolejny krok w dobrym kierunku

Uprzejmie informujemy Państwa, że Senat RP dn. 06.03.2014 r. przyjął nową ustawę o funduszu sołeckim. Wiemy, że fundusz sołecki sprawdził się w praktycznym działaniu i spowodował ożywienie aktywności mieszkańców wsi. Nowa ustawa eliminuje tylko niektóre mankamenty, jakie do tej pory posiadała. W nowej ustawie pojawiły się zapisy, które umożliwiają między innymi: – realizację wspólnych projektów […]

Zapraszamy do współpracy mieszkańców wszystkich miejscowości z naszej gminy i parafii

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców! Niech Państwo nas informują o ważnych sprawach dotyczących Państwa miejscowości. Chętnie opublikujemy przesłane do nas informacje, ogłoszenia, opinie. Od strony informacyjnej możemy nagłośnić ważne sprawy i tym samym przyczynić się do lepszego rozumienia ich przez innych, w tym przez urzędników i radnych z naszej gminy. Serwis naszgarbow.pl stworzony został po […]

„Anna i Andrzej Nowakowie” – przemówienie wygłoszone przez panią Katarzynę Woch, 20 maja 2013, podczas uroczystości nadania imienia Andrzeja i Anny Nowaków Szkole Podstawowej w Ożarowie.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się innymi”. Słowa błogosławionego Jana Pawła II są mottem dzisiejszej uroczystości, bowiem trafnie oddają, jakimi postaciami byli i są dla nas Anna i Andrzej Nowakowie wybrani na patronów tejże szkoły. Należy, zatem […]

Nadanie imienia Andrzeja i Anny Nowaków Szkole Podstawowej w Ożarowie 20 maja 2013

Bohaterscy Patronowie Szkoły Podstawowej w Ożarowie 20 maja 2013 r. w Ożarowie odbyła się uroczystość nadania imienia tutejszej Szkole Podstawowej, do której uczęszczają dzieci z Ługowa, Ożarowa (gmina Jastków, parafia Garbów) i kilku uczniów z sąsiednich Czesławic (gmina Nałęczów). Społeczność Ługowa i Ożarowa wybrała na patronów Annę i Andrzeja Nowaków – wieloletnich nauczycieli swojej szkoły. […]

Kariera Ożarowskich herbu Rawicz na dworze Jagiellonów

Kariera Ożarowskich herbu Rawicz na dworze Jagiellonów

W Ożarowie położonym w ziemi lubelskiej miał swoje gniazdo ród Ożarowskich herbu Rawicz, z którego wywodził się słynny podkomorzy królewski Zygmunta I Starego Sylwester Ożarowski. Z Kroniki Marcina Bielskiego wiadomo, że Sylwester Ożarowski brał udział w niefortunnym polowaniu królewskim w Puszczy Niepołomickiej w 1527 r., podczas którego królowa Bona uległa wypadkowi i straciła przyszłego następce […]

Top