Samorządowa Edukacja Obywatelska

Nagrody w urzędach: Kogo obowiązują przepisy o dostępie do informacji publicznej?

Nagrody w urzędach: Kogo obowiązują przepisy o dostępie do informacji publicznej?

• Informacja publiczna nie dotyczy tylko osób, które pełnią funkcje publiczne. • Udostępnienie informacji publicznej obowiązuje tych, którzy choć w małym zakresie mają kompetencje decyzyjne. • Wójt jest organem zobowiązanym do udzielenia tego typu informacji. Czy informacja dotycząca wysokości nagród przyznanych i wypłaconych pracownikom urzędu podlega przepisom o dostępie do informacji publicznej? Naczelny Sąd Administracyjny […]

Radny musi być kompetentny

Radny musi być kompetentny

Radni często sami skazują się na gorszą pozycję w systemie organów władzy samorządowej. Uważają, że wystarczy być „załatwiaczem spraw”, w dodatku tylko dla wyborców ze swojego okręgu wyborczego, odpowiednio podnosić rękę w głosowaniach zgodnie z wolą wójta (burmistrza/prezydenta/starosty/marszałka), co zapewni potem skuteczność w załatwianiu tych spraw, pozostać tzw. radnym „dietetycznym”, któremu mandat społeczny zapewnia dodatkowy […]

Opłaty przyłączeniowe nielegalne

Opłaty przyłączeniowe nielegalne

Gminy nie mogą pobierać od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; w przypadku ujawnienia nieprawidłowości pod tym względem prokuratorzy mają obowiązek działać na rzecz zakwestionowania takich zapisów – podała Prokuratura Krajowa. „Organy stanowiące gmin do uchwał, a więc aktów prawa miejscowego, dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji […]

Morawiecki o RIO: w samorządach nastąpiło za duże przybliżenie kontrolowanych i kontrolujących

Morawiecki o RIO: w samorządach nastąpiło za duże przybliżenie kontrolowanych i kontrolujących

Nie szykujemy żadnego bata, ale chcemy, aby mechanizmy kontrolne były niezależne (…) w wielu miejscach w samorządach nastąpiło za duże przybliżenie kontrolowanych i kontrolujących. Dlatego sądzę, że pewne odświeżenie struktury się przyda – o zmianach dotyczących Regionalnych Izb Obrachunkowych mówi Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów. • Morawiecki zaznacza, że o tym, co dokładnie zmieni […]

Gminne gazety władzy. – Problem gminnych mediów na przykładzie Inowrocławia

Gminne gazety władzy. – Problem gminnych mediów na przykładzie Inowrocławia

autor: Katarzyna Batko–Tołuć Brzmi dziwnie? Jak gazeta, to nie władza, prawda? A w każdym razie co najwyżej władza nad poglądami opinii publicznej. Tymczasem w całej Polsce takich gminnych mediów należących do władzy jest mnóstwo. Rzecznik Praw Obywatelskich właśnie zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z postulatem wprowadzenia regulacji prawnych, które w sposób jednoznaczny […]

WSA w Rzeszowie: Informatyk nie. Pozostałe nagrody urzędników powinny być jawne

WSA w Rzeszowie: Informatyk nie. Pozostałe nagrody urzędników powinny być jawne

Właściwie jedynym stanowiskiem w wykazie 30 stanowisk urzędniczych, które może być zakwalifikowane jako stanowisko techniczne, jest stanowisko „starszego informatyka” – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie i nakazał gminie Jasło udzielić informacji na temat nagród przyznawanych 29 z 30 pracowników urzędu. Na wniosek redaktora naczelnego portalu informacyjnego „Załęże w gminie Osiek Jasielski” wójt gminy Jasło […]

Jarosław Krajewski (PiS): „W każdym samorządzie powinien funkcjonować rejestr umów. Powinniśmy mieć prawo do jawności wydatków publicznych”

Jarosław Krajewski (PiS): „W każdym samorządzie powinien funkcjonować rejestr umów. Powinniśmy mieć prawo do jawności wydatków publicznych”

Poseł PiS Jarosław Krajewski powiedział w programie „Gość poranka” (TVP Info), że w każdym samorządzie wydatki powinny być transparentne i właśnie dlatego posłowie PiS pracują nad ustawą, która do tego zmierza. W każdym samorządzie powinien funkcjonować rejestr umów — zaznaczył Krajewski. Powinniśmy mieć prawo do jawności wydatków publicznych — dodał. Pracujemy nad ustawą, która będzie obligować samorządy do prowadzenia takich rejestrów — zapowiedział parlamentarzysta. Myślę, że to jeden z elementów dobrej […]

SAMORZAD.PAP.PL: Plecy i wazelina. Wynagrodzenia zależą od układów – wynika z naszej ankiety

SAMORZAD.PAP.PL: Plecy i wazelina. Wynagrodzenia zależą od układów – wynika z naszej ankiety

Na wysokość wynagrodzenia urzędników samorządowych wpływ mają przede wszystkim nieformalne relacje w pracy – wynika z ankiety Serwisu Samorządowego PAP. Zdaniem 56 proc. uczestników ankiety odpowiednio wysoką pensję zapewniają znajomości. Więcej niż połowa samorządowców (51 proc.) uważa, że aby dobrze zarabiać wystarczy sprawiać pozytywne wrażanie, które nie musi być poparte wynikami pracy. więcej … źródło: […]

Sitwa – słownik języka polskiego. Patrz też: klika

Sitwa – słownik języka polskiego. Patrz też: klika

SITWA potocznie: grupa osób wspierających się wzajemnie, wykorzystujących swoje pozycje dla osiągnięcia własnych korzyści; patrz też: klika KLIKA grupa osób wspierających się wzajemnie, dążąca do osiągnięcia jakichś korzyści, przynosząca szkodę innym osobom; koteria, sitwa KOTERIA grupa ludzi i środowisk powiązanych ze sobą wspólnymi interesami, popierających i broniących się wzajemnie; klika; stronnictwo; dawniej: towarzystwo KOLESIOSTWO pot. […]

Czy samorządy powinny wydawać gazety?

Praktyka wydawania gazet przez jednostki samorządu terytorialnego jest postrzegana jako jedno z podstawowych zagrożeń dla wolności słowa, budzi też poważne wątpliwości co do zgodności z wieloma konstytucyjnymi wartościami. Artykuł pochodzi z miesięcznika Samorząd Terytorialny>>> Wątpliwości wzbudza ponadto zagadnienie udziału gazet samorządowych w rynku reklamowym, który niejednokrotnie warunkuje funkcjonowanie prywatnej prasy lokalnej. Szczególnie niepokoi sytuacja, w której […]

Dostęp do informacji publicznej dla radnego

Radny, niezależnie od pełnionej funkcji publicznej, którą sprawuje, pozostaje obywatelem i jak każdy obywatel ma prawo do formułowania swych indywidualnych wniosków w trybie dostępu do informacji publicznej. Jego społeczna rola wymaga wiedzy na temat spraw gminy, której poszerzenie niejednokrotnie może nie być możliwe z racji uwarunkowań politycznych, jakie zachodzą w radzie. Radny zwrócił się do […]

Radny prezesem stowarzyszenia?

Radny, pełniący funkcję prezesa stowarzyszenia, które prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy, powinien zrezygnować z funkcji w ciągu trzech miesięcy od złożenia ślubowania. W przeciwnym razie wojewoda pozbawia go mandatu radnego. Wojewoda zarządzeniem zastępczym stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego wskutek naruszenia przez niego zakazu zarządzania działalnością gospodarczą prowadzoną z wykorzystaniem mienia gminy. Organ nadzoru ustalił […]

Zakres jawności działania organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego [lektura obowiązkowa]

ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA SAMORZĄD TERYTORIALNY NR 4/2010. Artykuł analizuje regulacje prawne zawarte w samorządowych ustawach ustrojowych, dotyczące jawności działania organów stanowiących, które mają charakter ramowy. Dotyczy to zwłaszcza czynności zwołania sesji, porządku obrad, sposobu głosowania przez poszczególnych radnych, rejestracji przebiegu obrad. Kwestie te ustawodawca pozostawił do uregulowania w drodze przepisów statutowych oraz praktyce (zwyczajowi). […]

Radni, sesje, obrady komisji: Posiedzenia rejestrowane, ale niepublikowane

Radni, sesje, obrady komisji: Posiedzenia rejestrowane, ale niepublikowane

Ponad dwie trzecie miast i powiatów rejestruje obrady swoich rad w postaci audio lub wideo. Ale o tym, by nagranie to zobaczyć w BIP lub w lokalnej telewizji, mieszkańcy mogą raczej pomarzyć. Posiedzenia organów stanowiących oraz kolegialnych organów pomocniczych organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne. Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa […]

O prawie do informacji, transparentności naboru na pracownika samorządowego oraz o prasie i blogach internetowych

O prawie do informacji, transparentności naboru na pracownika samorządowego oraz o prasie i blogach internetowych

Prezentujemy opracowanie eksperta prawnego i Prezesa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska Szymona Osowskiego dotyczące prawa do informacji, transparentności procedury zatrudniania pracowników samorządowych oraz wolności rozpowszechniania informacji o działaniach władz publicznych w prasie i na blogach internetowych. Zapraszamy do zapoznania się i … korzystania ze swoich praw. I. Uwagi ogólne o prawie do informacji. Prawo do uzyskiwania […]

Transparentność fundamentem demokracji [edukacja samorządowa]

Transparentność fundamentem demokracji [edukacja samorządowa]

Brak przejrzystości, zarówno jeżeli chodzi o funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego (JST), jak i jego zasoby majątkowe, stanowi dziś poważną barierę rozwojową, przesądza o niedemokratycznym charakterze procesów rozwojowych i nie pozwala na podejmowanie racjonalnych, opartych na faktach decyzji przez wszystkie osoby i instytucje uczestniczące w tych procesach. Transparentność nie oznacza stanu, w którym informacja publiczna została […]

O ludziach, którzy ujawniają nieprawidłowości w instytucjach, których są pracownikami. Polecamy [edukacja samorządowa]

O ludziach, którzy ujawniają nieprawidłowości w instytucjach, których są pracownikami. Polecamy [edukacja samorządowa]

Polecamy bezpłatnie dostępne opracowanie Instytutu Spraw Publicznych pt. Sygnaliści – ludzie, którzy nie potrafią milczeć – autorstwo/współpraca: Aleksandra Kobylińska, Maciej Folta . To ciekawe opracowanie dotyczy ludzi, którzy reagują na nieprawidłowości, które dostrzegają w organizacji czy instytucji w której pracują. Lektura polecana zwłaszcza dla pracowników wszelkich instytucji publicznych. Link do pliku pdf z opracowaniem: http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1056799547.pdf Link […]

Czy fundusz sołecki można przeznaczyć na remont budynku OSP, który nie jest własnością gminy? [edukacja samorządowa]

Pytanie: Z funduszu sołeckiego chcemy wymienić ogrzewanie (piec i instalacja) w budynku OSP. W budynku mieści się także świetlica wiejska, jednak cały budynek jest własnością OSP. Czy gmina może wykonać tak duży remont, założywszy że np. na udostępnienie pomieszczenia stanowiącego świetlicę OSP podpisze z gminą umowę wynajmu na kilka lat? Odpowiedź: Ponoszenie z budżetu gminy […]

Miejscowa prasa miała pełnić funkcję tzw. czwartej władzy, czyli instytucji strażniczej, niezależnej od organów wykonawczych wspólnot. Ta słuszna idea uległa jednak wypaczeniu. Duża liczba „wydawnictw samorządowych”, stanowi raczej tubę propagandową aktywności włodarzy niż źródło rzetelnej informacji.

Zgodnie z wolą twórców reformy samorządowej z 1990 r. miejscowa prasa miała pełnić w systemie funkcję tzw. czwartej władzy, czyli instytucji strażniczej, niezależnej od organów wykonawczych wspólnot. Jej rolą było informowanie obywateli m.in. o działaniach władz samorządowych, a przez to wzmacnianie kontroli społecznej. Jednak ta słuszna idea uległa wypaczeniu: pojawiła się duża liczba „wydawnictw samorządowych”, […]

O co chodzi w działaniu Komisji Rewizyjnej? Kontrola Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Wielka odpowiedzialność radnych

Poniżej publikujemy fragment Statutu Gminy Garbów dotyczący działania Komisji Rewizyjnej. ROZDZIAŁ VI Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej §83 Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie od 1 do 3 osób. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera komisja Rewizyjna na wniosek […]

Lekceważenie ludzi i świadome łamanie prawa przez wójta Firleja. W końcu będzie z tego wstyd na cały powiat

Lekceważenie ludzi i świadome łamanie prawa przez wójta Firleja. W końcu będzie z tego wstyd na cały powiat

Od wielu miesięcy mamy do czynienia z regularnym łamaniem prawa przez wójta Kazimierza Firleja. Sprawa może  wydawać się komuś błaha, ale w praktyce jest to rzecz bardzo uciążliwa i irytująca. Chodzi o systematyczne nieprzestrzeganie przez naszego włodarza ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w opisanym poniżej przypadku art. 14 ust. 1 tej ustawy. Pisaliśmy […]

Czytajmy KRSy lokalnych podmiotów i osób publicznych [edukacja samorządowa]

Często, aby lepiej zrozumieć dynamizm lokalnego życia publicznego warto też poczytać trochę dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących poszczególnych lokalnych podmiotów i osób publicznych Przykłady: http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Spoldzielnia,Rolniczo,Handlowa,W,Garbowie,Raport,gospodarczy,KRS,0000044603.html http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Spoldzielnia,Budowlano,Mieszkaniowa,Garbow,Raport,biznesowy,KRS,0000168502.html http://www.infoveriti.pl/osoba-krs/Dudzik-Jan-Kazimierz/bd993a7291c839a4d50c6d36f3a28ad2.html http://www.infoveriti.pl/osoba-krs/Garnek-Stanislaw-Wieslaw/349313d1c1467e5d1b718e52717c1552.html http://www.infoveriti.pl/osoba-krs/Reszka-Alina/55972860d38947d5afdae85db3b58073.html  

Tematy przemilczane

O relacjach pomiędzy władzą a mediami lokalnymi w Kędzierzynie Koźlu oraz żmudnym i trudnym budowaniu społeczeństwa obywatelskiego rozmawiałem z Kamilem Nowakiem, działaczem społecznym, dziennikarzem i prezesem Fundacji Wiedzieć Więcej. Jak wygląda sytuacja na rynku medialnym w Kędzierzynie-Koźlu? Czy istnieją jakieś niezależne tytuły, które nie boją się otwarcie krytykować władz? Kamil Nowak: Jesteśmy chyba jedną z […]

Kontrola w Państwowej Inspekcji Pracy w Gminie Garbów [edukacja samorządowa]

Kontrola w Państwowej Inspekcji Pracy w Gminie Garbów [edukacja samorządowa]

W ramach edukacji samorządowej przedstawiamy przykład kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy w Gminie Garbów, której wyniki kontrolerzy sformułowali w lutym w roku 2012. Ciekawe, że wyniki tej kontroli jak też kilku innych przeprowadzonych w naszej gminie przez PIP nie zostały ujawnione przez wójta gminy Garbów w Biuletynie Informacji Publicznej. Komplet dokumentów, z których prezentujemy […]

Procedura rozpatrywania skarg

Procedura rozpatrywania skarg

Rada gminy (powiatu) ma zazwyczaj przyjętą procedurę rozpatrywania skarg. Może być ona określona w statucie albo ukształtowana zwyczajowo i poparta wieloletnią praktyką, ale niesformalizowaną, a także prawem. Uregulowania statutowe wymuszają stosowanie zawartych w nich przepisów, co w rezultacie przekłada się na egzekwowanie ich przestrzegania. Stworzona zwyczajowa praktyka nie ma natomiast charakteru zobowiązującego. Zatem, w zależności […]

Polska obywatelska – organizacje, liderzy, kontekst

Polska obywatelska – organizacje, liderzy, kontekst

Słabość społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest w dużej mierze spowodowana niesprzyjającym kontekstem instytucjonalnym i politycznym mówili na jednym z paneli Kongresu Polska Wielki Projekt socjologowie Piotr Gliński i Andrzej Zybertowicz. Naukowcy wskazywali słabe strony organizacji społecznych i ich liderów a także analizowali otoczenie w jakim funkcjonują. Radzili jak aktywni społecznie ludzie mogą przezwyciężyć trudności. O społecznych zjawiskach, które stanowią kontekst dla działania organizacji obywatelskich w Polsce mówił prof. Piotr Gliński. […]

Wójt jednak odpowiada. Trzy dni po pierwszym piśmie, następne…

Już po publikacji tekstu „Wójt udaje, że nie rozumie i nie odpowiada na konkretne pytania dotyczące obsługi prawnej w Urzędzie Gminy Garbów” otrzymaliśmy od wójta kolejne pismo wysłane 3 dni później od cytowanego w artykule. W piśmie tym udzielone zostały pewne odpowiedzi na nasze pytania. Niestety nie dowiedzieliśmy się z nich w jakich godzinach i […]

Radni w Złotoryji za publikacją rejestru umów

Radni w Złotoryji za publikacją rejestru umów

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Złotoryi już dwukrotnie obradowała nad skargą mieszkańców na bezczynność Burmistrza w sprawie nieudzielenia informacji publicznej. Chodzi o brak odpowiedzi na wnioski o udostępnienie umów zawartych w miesącu styczniu i lutym 2014. Przypomnijmy, że na początku zwracaliśmy się do pana Burmistrza o upublicznienie rejestru umów zawieranych przez Gminę Miejską Złotoryja. Rejestr […]

/** POPRAWNA PIERWSZA LINIA KODU FOOTER.PHP * The template for displaying footer. * * Contains secondary widget areas, footer content and the closing of the * #main and #page div elements. */
Top