Radni Gminy Garbów (2010 – 2014)

Jan Kazimierz Dudzik

Funkcja:  Przewodnicz��cy Rady Gminy Garbów

Miejscowość: Wola Przybysławska

Komitet wyborczy: PSL

Ilość otrzymanych głosów: 116

Zenon Koput

Funkcja: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Garbów

Miejscowość: Garbów

Komitet wyborczy: Porozumienie niezależnych

Ilość otrzymanych głosów: 191

Piotr Adamczyk

Funkcje: Członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy, Członek Komisji Rolnictwa

Miejscowość: Garbów

Komitet wyborczy: Porozumienie Niezależnych

Ilość otrzymanych głosów: 192

Tadeusz Grzegorz Barszcz

Funkcje: Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Miejscowość: Gutanów

Komitet wyborczy: Wspólnota Garbowska

Ilość otrzymanych głosów: 102

Katarzyna Chabros

Funkcje:

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Spraw Socjalnych i Zdrowia

Członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy

Miejscowość: Garbów

Komitet wyborczy: Porozumienie Niezależnych

Ilość otrzymanych głosów: 562

Dariusz Jerzy Grabarz

Funkcje: Członek Komisji Rewizyjnej

Miejscowość: Leśce, Karolin

Komitet wyborczy: PSL

Ilość otrzymanych głosów: 171

Lidia Janina Michoń

Funkcje: Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Spraw Socjalnych i Zdrowia

Miejscowość: Bogucin

Komitet wyborczy: wybrana z listy Wspólnoty Garbowskiej (obecnie nie współpracuje ze Stowarzyszeniem)

Ilość otrzymanych głosów: 117

Agnieszka Nalewajek

Funkcje: Członek Komisji Edukacji, Kultury, Spraw Socjalnych i Zdrowia

Miejscowość: Wola Przybysławska

Komitet wyboczy: Wspólnota Garbowska

Ilość otrzymanych głosów: 137

Wiesław Ostapiński

Funkcje:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Edukacji, Kultury, Spraw Socjalnych i Zdrowia

Miejscowość: Przybysławice, Zagrody

Komitet wyboczy: Porozumienie Niezależnych

Ilość otrzymanych głosów: 199

Jacek Poleszak

Funkcje:

Przewodniczący Komisji Rolnictwa

Członek Komisji Rewizyjnej

Miejscowość: Przybysławice, Zagrody

Komitet wyborczy: PSL

Ilość otrzymanych głosów: 159

Artur Rybkowski

Funkcje:

Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy

Członek Komisji Rolnictwa

Miejscowość: Bogucin

Komitet wyborczy: PSL

Ilość otrzymanych głosów: 113

Marcin Skałecki

Funkcje: Członek Komisji Rolnictwa

Miejscowość: Piotrowice Wielkie, Piotrowice Kolonia

Komitet wyboczy: Wspólnota Garbowska

Ilość otrzymanych głosów: 73

Stanisław Sumorek

Funkcje:

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa

Członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy

Miejscowość: Wola Przybysławska

Komitet wyboczy: Wspólnota Garbowska

Ilość otrzymanych głosów: 144

Tadeusz Michał Tarka

Funkcje:

Członek Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy

Miejscowość: Borków, Janów

Komitet wyboczy: Wspólnota Garbowska

Ilość otrzymanych g��os��w: 77

Wiesława Zwolak

Funkcje:

Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy

Członek Komisji Edukacji, Kultury, Spraw Socjalnych i Zdrowia

Miejscowość: Przybysławice, Zagrody

Komitet wyborczy: PSL

Ilość otrzymanych głosów: 128

 Top