Ludzie ziemi garbowskiej

Marian Chmielewski ps. „Pomidor”, żołnierz mjr. H. Dekutowskiego „Zapory”

Marian Chmielewski ps. „Pomidor”, żołnierz mjr. H. Dekutowskiego „Zapory”

Marian Chmielewski urodził 12 maja 1928 r. w Ożarowie (k. Garbowa). Walczył w patrolu Stanisława Jasińskiego ps. „Żbik”, który działał w ramach oddziału dyspozycyjnego Kedywu AK „Zapory”. Walki nie zaprzestał wraz z wkroczeniem sowietów do Polski. W 1945 r. wrócił do podziemia i należał do ROAK-DSZ. Walczył najpierw w plutonie Aleksandra Sochalskiego ps. „Duch”, a […]

Mąż sumienny i gorliwy • Ksiądz Aleksander Drozd [nasz rodak z Garbowa]

Mąż sumienny i gorliwy • Ksiądz Aleksander Drozd [nasz rodak z Garbowa]

Ks. Aleksander Drozd (1907‒1989), salezjanin, urodził się i wychował w wielodzietnej rodzinie rolniczej, która w swoje dzieje ma bardzo mocno wpisane tradycje patriotyczne i aktywność religijną, a przez kapłaństwo ks. Aleksandra Ogórkiewicza zadomowił się w niej entuzjazm dla dzieł misyjnych i salezjańskich. Takie to dziedzictwo głównie stało się kamieniem węgielnym kapłańskiego i salezjańskiego powołania Aleksandra […]

Siostra Maria Janina Sobiesiak – klaryska z Garbowa – założycielka klasztoru sióstr salezjanek w Garbowie

Siostra Maria Janina Sobiesiak – klaryska z Garbowa – założycielka klasztoru sióstr salezjanek w Garbowie

W lipcu 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich  zmarła siostra Maria Janina (Stanisława Helena) Sobiesiak z Garbowa założycielka klasztoru sióstr salezjanek w Garbowie. Poniżej przedstawiamy artykuł z „Gościa Świdnickiego” przybliżający sylwetkę   tej niezwykłej postaci. W Ząbkowicach Śląskich odbyły się 25 lipca 2017 r. ceremonie pogrzebowe s. Marii Janiny Sobiesiak. Klasztor Mniszek Klarysek w Ząbkowicach Śląskich pożegnał […]

Aktorka Maria Garbowska-Kierczyńska odeszła do wieczności

Aktorka Maria Garbowska-Kierczyńska odeszła do wieczności

2 stycznia 2016 r., w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Skolimowie, dzielnicy Konstancina-Jeziorny pod Warszawą, zmarła  po długiej bezlitosnej chorobie aktorka Maria Garbowska-Kierczyńska z d. Jędrejek. Urodziła się 3 grudnia 1922 roku w Garbowie. Tutaj spędziła dzieciństwo i lata młodzieńcze. Uczęszczała do garbowskiej Szkoły Podstawowej sąsiadującej z Urzędem Gminy. W tutejszym […]

Bronisław Pietrak (1914-1997) – kowal, wycinankarz, pisarz ludowy, działacz społeczny

Bronisław Pietrak (1914-1997) – kowal, wycinankarz, pisarz ludowy, działacz społeczny

Kowal artysta, wykonawca ozdób z drewna, rogu i włosia, wycinankarz, pisarz, satyryk. Urodził się w Miłocinie koło Nałęczowa. Przez lata pracował jako kowal dworski w Gutanowie, potem we własnej kuźni. Gospodarował na roli i tworzył. Zmarł w 1997 roku w Lublinie, jest pochowany w Garbowie. Zaczął pisać w 1946 roku, po śmierci swoich dzieci, debiutował […]

Zygmunt Broniewski (1890-1949) – komendant główny Narodowych Sił Zbrojnych

Zygmunt Broniewski (1890-1949) – komendant główny Narodowych Sił Zbrojnych

ZYGMUNT BRONIEWSKI urodził się 21 października 1890 r. roku, był najstarszym synem Bohdana Emila – przemysłowca i Eugenii z d. Sataleckiej. Bohdan Ojciec Zygmunta ukończył wydział chemiczny na Politechnice w Wiedniu. Pierwszym miejscem jego pracy była Cukrownia w Zakrzówku, następnie pełnił kierownicze funkcje w innych cukrowniach, był aktywnym działaczem społecznym i gospodarczym w regionie. W […]

Stanisław Witalis Moskalewski (1876-1936) – pierwszy wojewoda lubelski po odzyskaniu niepodległości

Stanisław Witalis Moskalewski (1876-1936) – pierwszy wojewoda lubelski po odzyskaniu niepodległości

Stanisław Witalis Moskalewski urodził się 28 kwietnia 1876 r. w Sieprawkach w parafii Garbów (zobacz skan aktu urodzenia). Pochodził ze zubożałej po 1863 r., rodziny szlacheckiej. Jego pradziad Stanisław był w okresie Księstwa Warszawskiego porucznikiem saperów, a następnie z nominacji Józefa ks. Poniatowskiego pułkownikiem artylerii Wojsk Polskich. Ojciec Feliks, właściciel Sieprawek, był prezesem pierwszej spółdzielni […]

Józef Nakonieczny (1879-1915) poseł, działacz Narodowej Demokracji

JÓZEF NAKONIECZNY urodził się 17 marca 1879 roku we wsi Miesiące, leżącej na terenie gminy Garbów w powiecie puławskim. Wychowywał się w rodzinie Macieja Nakoniecznego i Franciszki z domu Drob. Choć wg relacji wnuczki Józefa (Haliny Nakoniecznej), jego naturalnym ojcem był hr. A. Jezierski. Nakonieczni prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne, okresowo zatrudniając się u właściciela majątku […]

Czesław Jędrejek z Garbowa – ofiara zbrodni katyńskiej

Czesław Jędrejek z Garbowa – ofiara zbrodni katyńskiej

Czesław Jędrejek, posterunkowy Policji Państwowej i radiotelegrafista, urodził się 12 kwietnia 1912 r. w Garbowie. Był najmłodszym z sześciorga dzieci Michała i Katarzyny z Sobiesiaków. Dzieciństwo spędził w Garbowie. Następnie wyjechał i podjął naukę w szkole policyjnej. Ukończył Centralną Szkołę Policji Państwowej w Mostach Wielkich w województwie lwowskim. 26 października 1936 r. został przyjęty do […]

Top