Walka o jawność

Lublin: Za co i ile płacą Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski? Pełna lista umów

Lublin: Za co i ile płacą Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski? Pełna lista umów

Umowa na dostawę zsiadłego mleka, mycie służbowych aut czy płoszenie ptaków z parku. Wiemy, na co urzędnicy wydali pieniądze podatników. O udostępnienie tych danych do urzędów zwróciła się Fundacja Wolności. Dokumenty dostała, choć zarazem lubelski Ratusz odmówił ich publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. – Tymczasem Warszawa i Szczecin opublikowały już takie rejestry, a ich utworzenie zapowiedziały […]

Czy i w jakiej formie Gmina Garbów prowadzi rejestry umów i faktur?

Czy i w jakiej formie Gmina Garbów prowadzi rejestry umów i faktur?

Kontynuujemy naszą drogę ku pełnej, realnej jawności finansów publicznych w Gminie Garbów. W dniu dzisiejszym złożyliśmy kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej w którym pytamy o prowadzenie rejestru umów i faktur w Urzędzie Gminy Garbów oraz w gminnych jednostkach podrzędnych. W chwili obecnej szczególnie interesuje nas to czy i w jakiej formie, papierowej czy elektronicznej, […]

Wójt odpowiada „Wezwaniem” na wniosek o udostępnienie informacji na temat kosztów odśnieżania i żąda uzasadnienia, które już zostało dostarczone.

Wójt odpowiada „Wezwaniem” na wniosek o udostępnienie informacji na temat kosztów odśnieżania i żąda uzasadnienia, które już zostało dostarczone.

Wójt odpowiada „Wezwaniem” na wniosek o udostępnienie informacji na temat kosztów odśnieżania i żąda uzasadnienia, które już zostało dostarczone. Przypominamy, że 23.10.2013 mieszkaniec Bogucina poprosił pana wójta o udzielnie informacji na temat kosztów odśnieżania w gminie Garbów oraz ewentualnych oszczędności dzięki zastosowaniu płotków przeciwśnieżnych. W swoim „Wezwaniu” wójt żąda od wnioskodawcy wykazania że wnioskowana informacja […]

Ile kupiliśmy wody od spółki Energotrade oraz ile kosztuje utrzymanie wodociągu gminnego? Wójt utrudnia uzyskanie informacji publicznej każąc wykazywać „szczególny interes publiczny”.

W odpowiedzi na nasz wniosek o udzielenie informacji publicznej (tutaj) odnośnie szczegółów współpracy Gminy z firmą Energotrade Sp. z o.o., która jest jednym z dostawców zewnętrznych wody dla części mieszkańców Gminy Garbów, otrzymaliśmy od wójta Kazimierza Firleja pismo, w którym wymaga on od nas uzasadnienia, że nasze pytania o ilość zakupionej wody oraz o koszty […]

Ujawnienie zaległości podatkowych firm i instytucji wobec Gminy Garbów. Wójt utrudnia uzyskanie informacji publicznej stosując nieprawidłową wykładnię rozumienia „informacji przetworzonej” – [korespondencja z wójtem]

Plik źródłowy: Odpowiedź Wójta_Zaległości podatkowe Nasza odpowiedź   Do: Wójt Gminy Garbów W związku z pana pismem nr OR. 1431.14.2013 informujemy, że wycofujemy nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 19 września 2013 dotyczący zaległości w płaceniu podatków poszczególne podmioty. W celu zapoznania się ze strukturą tych zaległości sformułujemy oddzielny wniosek o udostępnienie informacji […]

Wyrok NSA w sprawie kosztów stanowiska radcy prawnego w mieście Tłuszcz. Czy mamy prawo poznać koszty utrzymania stanowiska radcy prawnego w Gminie Garbów?

11 stycznia 2013 r. w NSA odbyła się rozprawa, która była konsekwencją wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – dotyczącego wniosku o informację publiczną złożonego przez Macieja Puławskiego. Redaktor zainteresował się tematem, gdy gmina zmieniła sposób w jaki korzysta z obsługi prawnej. Tuż po unieważnieniu przetargu, który miał wyłonić najlepszą ofertę […]

„Gmina Garbów nie realizuje obowiązku wynikającego ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego” – wyniki kontroli

2. USTALENIA KONTROLI Zadania wynikające z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w Gminie Garbów są realizowane na stanowisku pracy do spraw gospodarki gruntami i planowania przestrzennego. Do zadań na tym stanowisku należy m.in. regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym składanie wniosków o dokonywanie wpisów w […]

Badamy wsparcie finansowe i materialne Urzędu Gminy Garbów dla poszczególnych organizacji mieszkańców.

Badamy wsparcie finansowe i materialne Urzędu Gminy Garbów dla poszczególnych organizacji mieszkańców.

W dniu dzisiejszym, drogą elektroniczną, zwróciliśmy się do Urzędu Gminy Garbów z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat pomocy finansowej i materialnej dla poszczególnych organizacji i wspólnot mieszkańców w latach 2003 – 2013. Do: Wójt Gminy Garbów, Działając na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy prawo prasowe, prosimy o dostarczenie nam […]

Rejestr umów zawieranych przez Gminę Garbów. Ku większej  przejrzystości i jawności w wydawaniu środków publicznych.

Rejestr umów zawieranych przez Gminę Garbów. Ku większej przejrzystości i jawności w wydawaniu środków publicznych.

Zainspirowani orzeczeniem Sądu Najwyższego, w celu ułatwienia mieszkańcom uczestnictwa w życiu obywatelskim,  złożyliśmy u pana wójta pisemny wniosek o utworzenie elektronicznej wersji rejestru wszystkich umów zawieranych przez Gminę Garbów oraz wszystkie jednostki gminne. Dzięki temu udogodnieniu będziemy mogli śledzić na bieżąco nawet najmniejsze kwoty wydatkowane przez naszych urzędników. Obecnie stosowane rozwiązania techniczne w ramach BIP […]

14.09.2013 – Wójt nie odpowiada na prośbę o udostępnienie treści jego przemówienia dożynkowego.

Wójt Kazimierz Firlej, nie odpowiada na prośbę o udostępnienie treści jego przemówienia dożynkowego, które wygłosił podczas dożynek w Garbowie. Przypominamy, że przemówienie zawierało kilkuminutową, niezwykle agresywną i napastliwą wypowiedź w stosunku do… no właśnie, chcieliśmy się tego dowiedzieć, kogo miał na myśli pan wójt mówiąc o haniebnych czynach, fałszywej religijności czy o podobieństwie do konfederacji […]

Kolejne zaniedbania w BIP. Spóźniona publikacja protokołu z Komisji finansów i rozwoju gospodarczego.

Kolejne zaniedbania w BIP. Spóźniona publikacja protokołu z Komisji finansów i rozwoju gospodarczego.

9 września 2013 roku po 4 miesiącach od spotkania komisji finansów i rozwoju gospodarczego Gminy Garbów, w Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się w końcu protokół. Protokół ten powinien się był pojawić w BIP przynajmniej w czerwcu, gdyż wtedy odbyło się poprzednie spotkanie tej komisji. W jaki sposób mieszkańcy mają monitorować to, co dzieje się na […]

Długie „niezwłocznie”. Minęło już 13 dni od złożenia prośby o dostarczenie tekstu dożynkowego przemówienia wójta.

Długie „niezwłocznie”. Minęło już 13 dni od złożenia prośby o dostarczenie tekstu dożynkowego przemówienia wójta.

Minęło już 13 dni od złożenia naszego wniosku o dostarczenie tekstu tegorocznego przemówienia dożynkowego wójta Kazimierza Firleja. Jutro mija 14 dzień, czyli czas, w którym materiał publiczny ma być zgodnie z prawem „najpóźniej” przekazany. Tego typu wnioski, zgodnie z prawem, jak też zgodnie z naturą działania współczesnych mediów, powinny być realizowane „niezwłocznie”. Niestety dla urzędników […]

Sierpień 2013 – kontrole w końcu odtajnione! Mamy kolejne zwycięstwo obywatelskie. Po naszych publikacjach i formalnym wezwaniu, wójt  w końcu publikuje dokumentacje odnośnie kontroli zewnętrznych Urzędu Gminy Garbów.

Sierpień 2013 – kontrole w końcu odtajnione! Mamy kolejne zwycięstwo obywatelskie. Po naszych publikacjach i formalnym wezwaniu, wójt w końcu publikuje dokumentacje odnośnie kontroli zewnętrznych Urzędu Gminy Garbów.

W czerwcu 2013 roku rozpoczęliśmy wstępny obywatelski audyt Biuletynu Informacji Publicznej. Od razu napotkaliśmy wiele istotnych usterek, miedzy innymi polegających na braku zeznań majątkowych pracowników Urzędu Gminy, braku informacji kwartalnych o wykonaniach budżetu oraz, co bardzo istotne, braku informacji na temat wyników przeprowadzonych w Urzędzie Gminy kontroli zewnętrznych. Wreszcie, 7 tygodni od naszej pierwszej publikacji […]

19 sierpnia 2013. Wójt decyduje się w końcu na upublicznienie wyników kontroli przeprowadzanych w Urzędzie Gminy Garbów.

19 sierpnia 2013. Po naszych licznych publikacjach, wójt decyduje się w końcu na upublicznienie wyników kontroli przeprowadzanych w Urzędzie Gminy Garbów. Brawo. Z trudem odzyskujemy jawność życia publicznego w gminie Garbów . Cóż, lepiej późno niż wcale. Czy ktoś w końcu odpowie za te wieloletnie zaniedbania? Więcej…

Kontrole zewnętrzne w gminie Garbów wciąż ukryte przed mieszkańcami. Blokada informacji i lekceważenie obywateli c.d.

Kontrole zewnętrzne w gminie Garbów wciąż ukryte przed mieszkańcami. Blokada informacji i lekceważenie obywateli c.d.

Kontrole zewnętrzne w gminie Garbów są wciąż ukryte przed mieszkańcami. Tak wyglądała dzisiaj na stronie internetowej Biuletynu informacji publicznej zakładka, w której powinny być informacje o przeprowadzonych kontrolach. Wiemy z dobrze poinformowanych źródeł, że urzędnicy gminni regularnie śledzą nasz serwis informacyjny.  Po kilku tygodniach od naszej interwencji odnośnie braków w BIP niektóre rzeczy uzupełniono. Jednak […]

Garbowskie kontrole ciągle „tajne”. Mimo naszej interwencji w Biuletynie Informacji Bublicznej Gminy Garbów nadal brakuje dokumentów z przeprowadzonych kontroli. Czy uda nam się w końcu wyegzekwować prawo od lokalnych urzędników?

Garbowskie kontrole ciągle „tajne”. Mimo naszej interwencji w Biuletynie Informacji Bublicznej Gminy Garbów nadal brakuje dokumentów z przeprowadzonych kontroli. Czy uda nam się w końcu wyegzekwować prawo od lokalnych urzędników?

Mimo naszej interwencji w Biuletynie Informacji Publicznej nadal brakuje dokumentów z kontroli przeprowadzonych w gminie Garbów. Władze gminy najwyraźniej nie mają ochoty dzielić się w nowoczesny sposób dokumentacją pokontrolną. Jest to kolejny przykład utrudniania mieszkańcom dostępu do jawnych dokumentów. Sądzimy, że pan Sekretarz gminy Garbów nie wykonuje swoich obowiązków jak należy, co zostało już udowodnione […]

BIP – wciąż brakuje niektórych oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu gminy Garbów z poprzednich lat

BIP – wciąż brakuje niektórych oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu gminy Garbów z poprzednich lat

Udostępnienie oświadczeń majątkowych za 2012 r. nie zamyka sprawy ciągnących się miesiącami, a nawet latami, uchybień w prowadzeniu strony Biuletynu Informacji Publicznej związanych z obowiązkiem publikacji oświadczeń majątkowych. Nadal brakuje tam niektórych oświadczeń majątkowych urzędników gminnych z poprzednich lat, w niektórych przypadkach nawet z roku 2009. Nie wiemy, czy te oświadczenia nie zostały złożone na […]

Po naszych publikacjach nastąpiło ekspresowe uzupełnianie oświadczeń majątkowych urzędników Gminy Garbów na BIP! Skuteczna interwencja!

Po naszych publikacjach nastąpiło ekspresowe uzupełnianie oświadczeń majątkowych urzędników Gminy Garbów na BIP! Skuteczna interwencja!

Dzięki naszej interwencji w postaci zamieszczonych publikacji, w trybie japońskiego pociągu ekspresowego, zaczęto uzupełniać oświadczenia majątkowe urzędników gminnych w Biuletynie Informacji Publicznej. Ciekawe, czy pracownicy urzędu musieli pracować w nocy. Opóźnienie dyskwalifikuje kierownika ruchu, ale jednak pociąg w końcu zbliża się do celu. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Ale lepiej późno niż wcale. W każdym […]

Działanie celowe czy rażące niedbalstwo? Jawność niewygodna dla urzędników. Na BIP brak informacji o kontrolach zewnętrznych, jakie miały miejsce w Urzędzie Gminy Garbów.

Działanie celowe czy rażące niedbalstwo? Jawność niewygodna dla urzędników. Na BIP brak informacji o kontrolach zewnętrznych, jakie miały miejsce w Urzędzie Gminy Garbów.

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Garbów, brakuje od roku 2007 wszelkich informacji o kontrolach zewnętrznych, jakie miały miejsce w Urzędzie Gminy Garbów.  To bardzo poważne naruszenie jawności życia publicznego. Mieszkańcy nie mają możliwości dowiedzenia się jakie kontrole się odbyły i jakie były wnioski i zalecenia pokontrolne, ani też  jakimi obligatoryjnymi działaniami naprawczymi wystąpiły Władze Gminy […]

Brak oświadczeń majątkowych urzędników gminnych w Biuletynie Informacji Publicznej. Ustawowe, gminne „niezwłocznie” trzeszczy w szwach!

Brak oświadczeń majątkowych urzędników gminnych w Biuletynie Informacji Publicznej. Ustawowe, gminne „niezwłocznie” trzeszczy w szwach!

27 czerwca 2013 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Garbów wciąż brakuje obligatoryjnych oświadczeń majątkowych kierownictwa Urzędu Gminy (z wyjątkiem oświadczenia pana Wójta Kazimierza Firleja, które jest dostępne od 25 czerwca 2013) oraz większości pracowników Urzędu Gminy wydających decyzje w imieniu Wójta. Zauważyliśmy również braki w oświadczeniach z poprzednich lat, co jest poważnym złamaniem prawa! Zgodnie z […]

Top