Płynie woda…

Liczby nie kłamią, około 40 % wody idzie na straty

Liczby nie kłamią, około 40 % wody idzie na straty

„Całkowite straty wody definiowane są jako różnica pomiędzy zmierzoną objętością wody wprowadzoną do sieci wodociągowej a zafakturowaną objętością wody dostarczoną odbiorcom. Na tę wielkość składają się rzeczywiste oraz pozorne straty wody. Ten drugi rodzaj strat jest trudny do ilościowego wyznaczenia, gdyż nie stanowi faktycznych ubytków wody z nieszczelnego systemu sieciowego, lecz wynika z niedokładności pomiaru […]

Wypowiedzi Agnieszki Nalewajek i Tadeusza Barszcza w sprawie zakupu wody od zewnętrznych spółek

Komentarz redakcyjny Mówiąc najkrócej, problem kupowania wody od zewnętrznych spółek z ujęcia w Zagrodach nie polega na dopłatach  do droższej wody od zewnętrznych spółek , ale na tym że ta woda w ogóle nie jest nam potrzebna, gdyż mamy własne ujęcia, które możemy połączyć, przysposobić i użytkować. Licząc szacunkowo, w ciągu 10 lat, na takim […]

Brak woli rozwiązania problemu kupowania wody. Retoryka zamiast rzetelnej dyskusji, przerzucanie odpowiedzialności, blokowanie dostępu do informacji.

Brak woli rozwiązania problemu kupowania wody. Retoryka zamiast rzetelnej dyskusji, przerzucanie odpowiedzialności, blokowanie dostępu do informacji.

Gdy przeanalizujemy odpowiedzi pana wójta na krytykę, że od lat kontynuuje on kupowanie wody od zewnętrznych spółek, choć mamy wodę z własnych ujęć, dochodzimy do wniosku, że mówi on rzeczy niepotwierdzone a czasem wewnętrznie sprzeczne. Podczas czerwcowej sesji wójt wydawał się być zupełnie zaskoczony tym, że taka dyskusja w ogóle ma miejsce. Na kolejnej sesji […]

Na jakich warunkach Gmina Garbów przejmie kontrolę nad ujęciem wody w Zagrodach? W tej sprawie wskazana jest szczególna kontrola radnych nad działaniami wójta.

Na jakich warunkach Gmina Garbów przejmie kontrolę nad ujęciem wody w Zagrodach? W tej sprawie wskazana jest szczególna kontrola radnych nad działaniami wójta.

Na wrześniowej sesji Rady Gminy Garbów, radni wyrazili zgodę na nabycie przez wójta w imieniu Gminy Garbów, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i działki (nr 234/9), na której znajduje się ujęcie wody w Zagrodach. Obecnie działkę tą użytkuje Kapitałowa Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie, która nabyła to prawo od innej spółki, która sprzedaje Gminie wodę z […]

„Nasz Garbów” pyta: Jakie są koszty utrzymania wodociągu gminnego i jak są liczone stawki za wodę dla obiorców?

„Nasz Garbów” pyta: Jakie są koszty utrzymania wodociągu gminnego i jak są liczone stawki za wodę dla obiorców?

Nasz Garbów złożył prosty wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat kosztów utrzymania wodociągu gminnego. Dodatkowo poprosiliśmy wójta o dostarczenie obliczeń, na podstawie których ustala on stawki za wodę dla odbiorców docelowych. Poniżej treść wniosku:   6 listopada 2013 Do: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – „koszty zaopatrzenia w […]

Wójt nie dostarcza obliczeń dotyczących opłacalności zakupów wody od zewnętrznych spółek, które mogłyby poprzeć jego wypowiedzi w tej sprawie.

Wójt nie dostarcza obliczeń opłacalności zakupów wody od zewnętrznych spółek.  Okazało się, że opinia wójta o nieopłacalności odejścia od zakupów wody od zewnętrznych spółek nie ma oparcia w żadnych obliczeniach. Zamiast konkretnych obliczeń, o które wnioskował wydawca Naszego Garbowa, pan wójt dostarczył jedynie poniższą formułkę. Więcej na ten temat w tekście autora wniosku o udostępnienie […]

Wypowiedzi wójta Kazimierza Firleja na temat opłacalności zakupu wody od zewnętrznych spółek nie są oparte na oficjalnych obliczeniach.

Wypowiedzi wójta Kazimierza Firleja na temat opłacalności zakupu wody od zewnętrznych spółek nie są oparte na oficjalnych obliczeniach.

W związku z tym, że pan wójt napisał w jednym ze swoich pism, że: „Całkowita rezygnacja z tego ujęcia (tzn. w Zagrodach) wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i jest nieuzasadniona ekonomicznie a także społecznie”, zapytaliśmy go  o to na jakiej podstawie sformułował tego typu tezę (LINK WNIOSKU), skoro jeszcze kilka miesięcy temu mówił, że „A to […]

Szanowny Panie Wójcie. Pytamy o obliczenia, na których została oparta wypowiedź o nieoplacalności rezygnacji Gminy z zakupu wody z ujęcia w Zagrodach.

Szanowny Panie Wójcie. Pytamy o obliczenia, na których została oparta wypowiedź o nieoplacalności rezygnacji Gminy z zakupu wody z ujęcia w Zagrodach.

Szanowny Panie Wójcie, W swojej odpowiedzi z dnia 30 września 2013 na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie zakupu wody przez Gminę Garbów od jednej ze spółek wodnych, napisał Pan jak następuje: „Całkowita rezygnacja z tego ujęcia (tzn. w Zagrodach) wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i jest nieuzasadniona ekonomicznie a także społecznie.” Pamiętamy, że wcześniej […]

Ile kupiliśmy wody od spółki Energotrade oraz ile kosztuje utrzymanie wodociągu gminnego? Wójt utrudnia uzyskanie informacji publicznej każąc wykazywać „szczególny interes publiczny”.

W odpowiedzi na nasz wniosek o udzielenie informacji publicznej (tutaj) odnośnie szczegółów współpracy Gminy z firmą Energotrade Sp. z o.o., która jest jednym z dostawców zewnętrznych wody dla części mieszkańców Gminy Garbów, otrzymaliśmy od wójta Kazimierza Firleja pismo, w którym wymaga on od nas uzasadnienia, że nasze pytania o ilość zakupionej wody oraz o koszty […]

Stanowisko radnych Wspólnoty Garbowskiej odnośnie kupowania wody od zewnętrznych spółek.

Stanowisko grupy Radnych Rady Gminy Garbów z dnia 11 września 2013 r.  w sprawie uniezależnienia Gminy Garbów od zaopatrzenia w wodę przez spółki zewnętrzne Wobec ujawnienia na ostatniej sesji Rady Gminy Garbów informacji na temat warunków zakupu wody dla części mieszkańców Gminy Garbów od spółek zewnętrznych, a także informacji o zaległościach podatkowych tych spółek oraz […]

Porozmawiajmy o wodzie. Pytamy wójta o szczegóły współpracy Gminy Garbów z wodną spółką Energotrade Sp. z o.o.

Porozmawiajmy o wodzie. Pytamy wójta o szczegóły współpracy Gminy Garbów z wodną spółką Energotrade Sp. z o.o.

Przed kilkoma tygodniami, po ujawnieniu podczas sesji Rady Gminy sensacyjnych faktów odnośnie milionowych zaległości w płaceniu podatków od nieruchomości, jakie mają spółki dostarczające od kilku lat wodę dla części mieszkańców gminy Garbów, opublikowaliśmy tekst, który może być wstępem do całej sprawy (link tutaj). Z dalszymi krokami wstrzymaliśmy się do następnej sesji Rady Gminy, licząc na […]

Milion jak kamień w wodę. Kompromitacja, niegospodarność, skandal… [część 5]

Milion jak kamień w wodę. Kompromitacja, niegospodarność, skandal… [część 5]

Nazwanie problemu to początek jego rozwiązania. Dla każdego, kto chce zobaczyć wodny problem, a tym bardziej dla każdego, kto ma doświadczenie w zarządzaniu własną firmą lub choćby cudzym majątkiem, te kilka przytoczonych faktów i wypowiedzi nie wymaga większego komentarza. Sprawa jest dość jasna, choć potrzeba jeszcze kilku uszczegółowień dla zbudowania pełnego obrazu. Ale nie to […]

Milion jak kamień w wodę. Diagnoza bez konsekwencji. Co się dzieje z naszą Radą? [cześć 4]

Milion jak kamień w wodę. Diagnoza bez konsekwencji. Co się dzieje z naszą Radą? [cześć 4]

Diagnoza bez konsekwencji – głosowanie jakby nigdy nic. Co z się dzieje z naszą Radą? Po zakończeniu brzemiennej we wzywające do natychmiastowej akcji informacje dyskusji następuje, jakby nigdy nic, dalsza procedura głosowania przedłużająca gminne dopłaty do końca września 2013. A czemu tylko do końca września? Przecież radni przegłosowaliby te dopłaty nawet do końca świata, a […]

Milion jak kamień w wodę. Co się zamierza zrobić, aby odzyskać stracone pieniądze… [cześć 3]

Milion jak kamień w wodę. Co się zamierza zrobić, aby odzyskać stracone pieniądze… [cześć 3]

Co się robi i co się będzie robić, aby odzyskać stracone pieniądze? Po docenieniu cwanego podatnika pan wójt wydaje się nie mieć nic do więcej do powiedzenia na ten temat. Wielka szkoda. Na szczęście, w dalszym ciągu obrad, radna Wspólnoty Garbowskiej z Woli Przybysławskiej, pani Agnieszka Nalewajek, w kontekście tych horrendalnych wieloletnich, podatkowych zaległości, zapytała […]

Milion jak kamień w wodę. Czy opłaca nam się kupować wodę od kogoś czyli pana wójta teoria względności opłacaloności… [cześć 2]

Milion jak kamień w wodę. Czy opłaca nam się kupować wodę od kogoś czyli pana wójta teoria względności opłacaloności… [cześć 2]

Czy opłaca nam się kupować wodę od kogoś czyli pana wójta teoria względności opłacalności kupowania drogiej wody, podczas gdy mamy tańszą własną! Czy opłaca nam się kupować wodę od kogoś, mając własne ujęcia wody, będące własnością gminy? Tutaj, widać już, że nie da się szybko zbyć radnych, więc głos zabiera pan wójt wypowiadając na początek […]

Milion jak kamień w wodę. Refleksje przedsiębiorcy po wysłuchaniu fragmentu sesji Rady Gminy Garbów dotyczącego kolejnego głosowania w sprawie ustalenia dopłat do wody, jakie płaci od lat Gmina Garbów prywatnym firmom. [część 1]

Milion jak kamień w wodę. Refleksje przedsiębiorcy po wysłuchaniu fragmentu sesji Rady Gminy Garbów dotyczącego kolejnego głosowania w sprawie ustalenia dopłat do wody, jakie płaci od lat Gmina Garbów prywatnym firmom. [część 1]

Trwa 5 ta godzina 52 minuta bardzo długiej sesji Rady Gminy Garbów w dniu 21 czerwca 2013. Przewodniczący Rady Gminy przechodzi do kolejnego punktu obrad, który brzmi: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody dla grupy odbiorców wykorzystujących wodę na cele prowadzenia gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych oraz instytucji, które nie prowadzą działalności gospodarczej […]

Top