Dlaczego Gmina Garbów nie rozwija współpracy partnerskiej z Gminami Zagranicznymi? Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Utracone szanse i możliwości są tym, czego często nie zauważamy, a co w dłuższej perspektywie stanowi realną przyczynę spowolnienia czy zatrzymania naszego rozwoju.  Szanse są tracone najczęściej z powodu  braku odpowiednich kompetencji osób decyzyjnych, celowego zaniechania aktywności w danym kierunku lub przez zupełną ślepotę na okazje, które są do wykorzystania. To właśnie wykorzystywanie kompletu okazji rozwojowych jest tym, co popycha daną osobę lub całe społeczności do przodu.

Jedną z dziedzin, w której szanse rozwojowe gminy Garbów zostały zmarnowane, a zaniedbania i bierność władz są kontynuowane, jest dziedzina współpracy partnerskiej naszej gminy  z gminami zagranicznymi.

W związku tym skierowaliśmy do wójta Kazimierza Firleja kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w którym stawiamy pytania dotyczące tego tematu.

Do: Wójt Gminy Garbów,

W trybie ustawy prawo prasowe oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskujemy o dostarczenie nam następujących informacji i dokumentów dotyczących zaniechanej współpracy Gminy Garbów z gminą Frankenburg oraz dotyczących ewentualnych działań w kierunku podjęcia takiej współpracy z jakąkolwiek gminą zagraniczną.

Obecny brak takiej współpracy, jest utraconą szansą rozwoju społecznego dla mieszkańców gminy Garbów, a zwłaszcza dla młodzieży.

Dokumenty i informacje do udostępnienia:

1. Kopia umowy o współpracy partnerskiej z gminą Frankenburg w Górnej Austrii.

2. Kopia korespondencji i ewentualnego porozumienia kończącego współpracę z Gminą Frankenburg .

3. Proszę o podanie powodów, dla których nie kontynuował pan rozpoczętej w 1995 roku przez poprzednie Władze Gminy współpracy z Gminą Frankenburg, i nie odpowiedział pan w roku 2010, na wyrażoną publicznie przez burmistrza austriackiej gminy intencję współpracy?

4. Czy w czasie swojego sprawowania urzędu Wójta Gminy Garbów czyli od roku 2002 podjął pan jakiekolwiek działania w celu nawiązania współpracy partnerskiej z Gminami z innych krajów? Jeżeli tak, proszę o przesłanie kopii korespondencji wysyłanej i otrzymywanej w tej sprawie.

Prosimy o dostarczenie wyżej wymienionych informacji w ustawowym czasie drogą elektroniczną na adres e-mail: info@naszgarbow.pl

W oczekiwaniu na informację publiczną,

Dariusz Rodzik,

Redaktor Naczelny „Nasz Garbów”

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top