Rejestr umów zawieranych przez Gminę Garbów. Ku większej przejrzystości i jawności w wydawaniu środków publicznych.

Zainspirowani orzeczeniem Sądu Najwyższego, w celu ułatwienia mieszkańcom uczestnictwa w życiu obywatelskim,  złożyliśmy u pana wójta pisemny wniosek o utworzenie elektronicznej wersji rejestru wszystkich umów zawieranych przez Gminę Garbów oraz wszystkie jednostki gminne. Dzięki temu udogodnieniu będziemy mogli śledzić na bieżąco nawet najmniejsze kwoty wydatkowane przez naszych urzędników. Obecnie stosowane rozwiązania techniczne w ramach BIP są na tyle bogate, że wdrożenie tego typu rejestru nie będzie wymagało żadnych nakładów.

rejestru

Rozwiązanie to ma służyć uczynieniu działań Urzędu Gminy jak też podległych mu jednostek organizacyjnych, bardziej jawnymi i przejrzystymi dla obywateli. Każdy zainteresowany mieszkaniec będzie mógł sprawdzić interesujące go dokumenty bez wychodzenia z domu.

Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie, już niedługo stanie się standardem we wszystkich polskich gminach.

Poniżej treść naszego wniosku:

Do: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej

 Wniosek

Działając na postawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, jako redaktor naczelny dziennika Nasz Garbów (www.naszgarbow.pl) zwracam się z propozycją i jednocześnie prośbą o utworzenie i prowadzenie przez Urząd Gminy Garbów rejestru wszystkich umów zawieranych przez Gminę Garbów oraz jednostki gminne, który to rejestr zostałby udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Garbów oraz na stronie serwisowej UG Garbów – www.garbow.pl.

Proponuje się, ażeby w rejestrze umów znajdowały się takie rubryki jak: data zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, podmiot zawierający umowę, podmiot, z którym zawarto umowę, przedmiot umowy oraz wartość umowy.

Przedmiotowy rejestr byłby aktualizowany na bieżąco, i zawierał tak aktualne jak
i archiwalne informacje na temat zawartych umów w latach poprzednich.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (sprawa Jarosław Krajewski versus Miasto Stołeczne Warszawa) nazwiska i imiona osób, z którymi miasto zawiera umowy o dzieło lub zlecenia, nie są chronione ze względu na prywatność, zatem przepisy wyłączające ujawnienie tych danych nie znajdą w tym przypadku zastosowania i jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana te dane ujawnić.

Utworzenie i udostępnienie tego rejestru wpisywałoby się w ogólny nurt wzmacniania przejrzystości oraz jawności działania organów administracji publicznej a także wpływałoby na właściwe relacje państwo – obywatel.

 Z poważaniem,

Dariusz Rodzik

Redaktor Naczelny

 

Poniżej czysto formalna odpowiedź wójta, która jest w istocie próbą uniknięcia merytorycznej odpowiedzi. Wójt pisze tak:

odpowiedź_rejestr umów

Działania w kierunku doprowadzenia tej sprawy do końca będziemy kontynuować.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top