Kontrole w gminie Garbów

„Gmina Garbów nie realizuje obowiązku wynikającego ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego” – wyniki kontroli

2. USTALENIA KONTROLI Zadania wynikające z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w Gminie Garbów są realizowane na stanowisku pracy do spraw gospodarki gruntami i planowania przestrzennego. Do zadań na tym stanowisku należy m.in. regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym składanie wniosków o dokonywanie wpisów w […]

Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ujęć wodnych zarządzanych przez Gminę Garbów – 13 maja 2013

W dniu 13 maja 2013 roku zakończyła się sformułowaniem zarządzeń pokontrolnych kontrola ujęć wodnych przeprowadzana przez WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska). Poniżej przedstawiamy sformułowane zarządzenia pokontrolne, które obrazują nieprawidłowości w administrowaniu ujęciami. W trakcie kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w dniach 24 kwietnia 2013 r. i 10 maja 2013 r. w […]

Top