Garbowskie kontrole ciągle „tajne”. Mimo naszej interwencji w Biuletynie Informacji Bublicznej Gminy Garbów nadal brakuje dokumentów z przeprowadzonych kontroli. Czy uda nam się w końcu wyegzekwować prawo od lokalnych urzędników?

Mimo naszej interwencji w Biuletynie Informacji Publicznej nadal brakuje dokumentów z kontroli przeprowadzonych w gminie Garbów. Władze gminy najwyraźniej nie mają ochoty dzielić się w nowoczesny sposób dokumentacją pokontrolną. Jest to kolejny przykład utrudniania mieszkańcom dostępu do jawnych dokumentów. Sądzimy, że pan Sekretarz gminy Garbów nie wykonuje swoich obowiązków jak należy, co zostało już udowodnione przy okazji publikacji oświadczeń majątkowych pracowników Gminy.

Cóż, będziemy musieli zdobyć te ciekawe dokumenty innymi sposobami zwracając się o nie do poszczególnych instytucji kontrolnych z prośbą o podanie wykazu wszystkich przeprowadzonych kontroli. W chwili obecnej na stronie BIP gminy Garbów nie ma nawet listy przeprowadzonych kontroli, a przecież w ciągu 11 lat pracy obecnej ekipy musiało się trochę tego nazbierać. Uporczywe niepublikowanie niektórych dokumentów w BIP jest skandalem samym w sobie.

Dla informacji pana wójta i pana sekretarza poniżej wymieniamy listę dokumentów, których publikacja w BIP jest OBOWIĄZKOWA. Mówi o tym ustawa o dostępie do informacji publicznej art. 6 ust. 4 a oraz art. 8 ust 3

• swój status lub formę prawną,

• przedmiot działania i kompetencje,

• organy i osoby sprawujące funkcje,

• majątek, którym dysponują,

• tryb działania,

• sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,

• informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

• ogłoszenia o konkursach na stanowiska urzędnicze i ich wyniki,

• przetargi,

• kontrole i ich wyniki.

Przypominamy również art. 23

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.

Ponownie wzywamy do natychmiastowego uzupełnienia brakującej dokumentacji. Na miejscu pana wójta zastanowiłbym się również nad zatrudnieniem skuteczniejszego sekretarza. Te braki są naprawdę skandaliczne i karygodne. Oczekujemy na uzupełnienie do końca tygodnia. Wszak zaniedbania dotyczą kilku lat.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top