Radni, sesje, obrady komisji: Posiedzenia rejestrowane, ale niepublikowane

Ponad dwie trzecie miast i powiatów rejestruje obrady swoich rad w postaci audio lub wideo. Ale o tym, by nagranie to zobaczyć w BIP lub w lokalnej telewizji, mieszkańcy mogą raczej pomarzyć.

Posiedzenia organów stanowiących oraz kolegialnych organów pomocniczych organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne. Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa postanowiła sprawdzić, jak jest z tą jawnością.

W ramach projektu ,,Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce” przebadano 619 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (wszystkie powiaty oraz wszystkie gminy miejskie).

Zbadano m.in. czy sesje radnych są rejestrowane i transmitowane. Okazało się, że 466 z przebadanych 619 jednostek samorządu terytorialnego rejestruje obrady swych rad gmin czy rad powiatów. Rozwiązania tego nie stosuje 153 samorządów. Najczęściej narzędzie to wykorzystują miasta na prawach powiatu, w których 90 proc. jednostek rejestruje obrady w postaci audio lub wideo.

Organizatorzy badania przypominają, że podstawową zasadą przy podejmowaniu uchwał jest głosowanie jawne. Jawne i dostępne są posiedzenia organów stanowiących oraz kolegialnych organów pomocniczych organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów, a zatem posiedzenia komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, bez względu na ich rodzaj i charakter.

Ponad połowa badanych jednostek samorządu terytorialnego nie ustala lub nie wykorzystuje dodatkowych mechanizmów wzmacniających jawność prac rady.

– Wiele badanych samorządów zadeklarowało, że w internecie podawane są dodatkowe informacje o pracach rady, jednak zawartość tych informacji jest zróżnicowana: od informacji o obradach i ich porządku, podawanej z różnym wyprzedzeniem, przez projekty uchwał, imienne informacje o sposobie głosowania, protokoły, po pełne zapisy obrad – zauważa Ruszewski.

Warto zwrócić uwagę, że niekiedy udostępnianie pełnej, ale zwięzłej informacji o obradach daje mieszkańcom lepszy dostęp do informacji o pracach organu stanowiącego lub jego komisji niż całe nagranie, którego samodzielne oglądanie może wymagać sporych nakładów czasu. Najczęściej deklarowano, że przed każdą sesją wysyłane są zaproszenia do lokalnych mediów oraz że obrady są emitowane (na żywo lub nie) przez lokalną telewizję – reasumują organizatorzy badania.

Projekt ,,Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce” realizowany jest przez Fundację Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, w obszarze ,,Kontrola obywatelska”, w ramach dotacji finansowanej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), na podstawie umowy zawartej między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli.

więcej

źródło: portalsamorządowy.pl

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top