Nagrody w urzędach: Kogo obowiązują przepisy o dostępie do informacji publicznej?

• Informacja publiczna nie dotyczy tylko osób, które pełnią funkcje publiczne.
• Udostępnienie informacji publicznej obowiązuje tych, którzy choć w małym zakresie mają kompetencje decyzyjne.
• Wójt jest organem zobowiązanym do udzielenia tego typu informacji.


Czy informacja dotycząca wysokości nagród przyznanych i wypłaconych pracownikom urzędu podlega przepisom o dostępie do informacji publicznej? Naczelny Sąd Administracyjny rozwiewa wszelkie wątpliwości. W wyroku o sygnaturze I OSK 168/16 oddala skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2015 r. (II SA/Rz 1234/15).

Wójt i pracownicy odmówili udostępnienia danych

Wyrok WSA odnosi się do sprawy wniosku, jaki wpłynął do wójta z prośbą o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wysokości nagród przyznanych pracownikom urzędu gminy w latach 2014-2015. We wniosku wskazano, że informacja powinna zawierać imię i nazwisko beneficjenta, otrzymaną kwotę oraz stosowne uzasadnienie. Wójt w odpowiedzi na wniosek udostępnił informację o nagrodach przekazanych ośmiu pracownikom pełniącym funkcje publiczne, ale odmówił dostępu do informacji w zakresie osób pracujących w urzędzie gminy, lecz niepełniących funkcji publicznych.

Decyzja wójta została uchylna przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie i przekazana do ponownego rozpatrzenia , aby ustalić czy pracownicy, których miałyby dotyczyć te informacje, wyrażają zgodę na ich udostepnienie. Pracownicy jednak nie wydali takiej zgody. Powołano się również na art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, tłumacząc, że informacje takie podlegają ochronie.

SKO nie zgodziło się z wyrokiem sądu wojewódzkiego

Wnioskodawca odwołał się od tej decyzji wskazując, że jawność tego typu informacji ma na celu przeciwdziałać m.in. nepotyzmowi. SKO jednak podtrzymało decyzję organu I instancji. Wnioskodawca w skardze do WSA w Rzeszowie zarzucił SKO naruszenie przepisów prawa materialnego. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję wójta.

WSA podkreślił, że w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, taką informacją jest każda informacja wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych. Wyjaśnił jednak, że informacja publiczna nie dotyczy tylko osób, które pełnią funkcję publiczną, ale które działają również w organach władzy publicznej lub strukturach osób prawnych albo tzw. ułomnych osób prawnych, jeżeli ich zadanie oparte jest na dysponowaniu majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniu spawami pozostającymi w związku z wykonywaniem zadań przez władze publiczne.

Sąd stwierdził także naruszenie procedury przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które wydało decyzję na bazie niekompletnego materiału dowodowego, bowiem wykaz nie był pełen i nie zostały w nim ujęte dwie osoby pracujące na stanowiskach inspektorów i działające na podstawie upoważnienia w imieniu organu gminy.

NSA nakazał udostępnienie informacji

SKO wniosło skargę kasacyjną od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego, domagając się uchylenia go w całości. SKO stwierdziło, że nawet pomimo faktu, iż wykaz osób pełniących funkcje publiczne zawierał błąd, nie miało to wpływu na wynik rozstrzygnięcia – decyzja powinna mieć charakter odmowny.

WIĘCEJ

ŹRÓDŁO: PORTALSAMORZĄDOWY.PL

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top