Radny prezesem stowarzyszenia?

Radny, pełniący funkcję prezesa stowarzyszenia, które prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy, powinien zrezygnować z funkcji w ciągu trzech miesięcy od złożenia ślubowania. W przeciwnym razie wojewoda pozbawia go mandatu radnego.

Wojewoda zarządzeniem zastępczym stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego wskutek naruszenia przez niego zakazu zarządzania działalnością gospodarczą prowadzoną z wykorzystaniem mienia gminy. Organ nadzoru ustalił bowiem, że radny nie zrezygnował w terminie 3 miesięcy od złożenia ślubowania z funkcji prezesa stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy.

Wojewoda ustalił, że radny naruszył zakaz z art. 24f ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, bowiem pełniąc funkcję prezesa stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy, zarządzał prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminnego. Jak się okazało w toku postępowania, stowarzyszenie zawarło z gminą umowę reklamowania i promocji, z której wynikało, że w ciągu pół roku będzie ono świadczyć usługi o charakterze promocyjno-reklamowym  na rzecz sponsora – gminy, w zamian za co ta zapłaci 30 tysięcy złotych. Organ nadzoru ocenił, że prowadzenie odpłatnej działalności polegającej na reklamowaniu i promocji stanowi prowadzenie usługowej działalności gospodarczej, spełniającej wymogi określone w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W ocenie wojewody działalność ta miała charakter zorganizowany, albowiem była prowadzona w ramach określonej struktury prawnej (stowarzyszenia) i ciągły, albowiem świadczona była przez długi czas, a stowarzyszenie osiągało z tego tytułu zysk. Była to zatem działalność gospodarcza, o której mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Radny zaskarżył zarządzenie wojewody.

więcej

źródło: wspólnota.org

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top