Czy fundusz sołecki można przeznaczyć na remont budynku OSP, który nie jest własnością gminy? [edukacja samorządowa]

Pytanie:

Z funduszu sołeckiego chcemy wymienić ogrzewanie (piec i instalacja) w budynku OSP. W budynku mieści się także świetlica wiejska, jednak cały budynek jest własnością OSP. Czy gmina może wykonać tak duży remont, założywszy że np. na udostępnienie pomieszczenia stanowiącego świetlicę OSP podpisze z gminą umowę wynajmu na kilka lat?

Odpowiedź:

Ponoszenie z budżetu gminy wydatków na remonty czy modernizacje budynku remizy, do którego gmina nie ma tytułu prawnego i które nie są niezbędne dla zapewnienia gotowości bojowej OSP, nie ma uzasadnienia – wydatek nie służy bowiem realizacji zadania własnego gminy. Jeżeli gmina poniosłaby nakłady na tego typu nieruchomość (jej część), to w istocie przy pomocy środków budżetowych sfinansowałaby remont obiektu odrębnemu podmiotowi. Niczego nie zmienia tu fakt, że budynek jest faktycznie wykorzystywany przez mieszkańców sołectwa, ponieważ odbywa się to – jak należy domniemywać – za wiedzą i zgodą właściciela.

Więcej na http://funduszesoleckie.pl/12,620,czy_fundusz_solecki_mozna_przeznaczyc_na_remont_budynku_osp_ktory_nie_jest_wlasnoscia_gminy.html

źródło: www.funduszesoleckie.pl

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top