Słowo na niedzielę

Nie chcieli przyjść. [słowo na niedzielę]

Nie chcieli przyjść. [słowo na niedzielę]

Różne zaproszenia z którymi się człowiek w życiu spotyka, uczą mądrości chcenia, wyborów tego, co powinienem w danej chwili mojego życia chcieć, a czego powinienem nie chcieć. Nie przyjąć zaproszenia, to odrzucić tego, który zaprasza. Zlekceważyli króla. Lekceważyć, to nie okazać należnego szacunku osobie, źle potraktować, zachować się nieodpowiedzialnie, poniżyć osobę, która uczyniła „wszystko gotowym”. Zaproszeni nie tylko nie […]

„Pan Bóg ma nadzieję wobec mnie…” [słowo na niedzielę]

„Pan Bóg ma nadzieję wobec mnie…” [słowo na niedzielę]

Pan Jezus posługuje się starotestamentowym obrazem winnicy, aby ukazać historię Narodu Wybranego z Bożej perspektywy. Przypowieść tę opowiada w perspektywie nieuchronnie zbliżającej się Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Jezus wie, że będzie odrzucony i zabity. To słowo to rachunek sumienia dla Ludu Wybranego, który odrzucał kolejnych proroków, napominających go w imieniu Boga, a wreszcie odrzucił […]

O co proszę? O łaskę pogłębienia i umocnienia w życiowych decyzjach [słowo na niedzielę]

O co proszę? O łaskę pogłębienia i umocnienia w życiowych decyzjach [słowo na niedzielę]

Jezus przestrzega mnie przed religijnością budowaną na słowach, zamiast na konkretnych czynach. Daje mi przykład dwóch synów (ww. 28-30). Z którym z nich porównałbym swoje zachowanie? Kim jestem najczęściej: człowiekiem obietnic i deklaracji, czy konkretnych decyzji i czynu? Czy składałem Bogu obietnice, których nie wypełniłem? Czy jestem konsekwentny w moich duchowych postanowieniach? Co mogę powiedzieć […]

Przebaczać [słowo na niedzielę]

Przebaczać [słowo na niedzielę]

Każdy z nas ma problem, kiedy jest skrzywdzony, obrażony, podeptany, obmówiony. Co zrobić? Przebaczyć? Powinienem? Nie potrafię. Odpowiedź daje dzisiejsza Ewangelia. Liczba siedem jest idiomem i oznacza „dużo, wiele”. Liczba siedemdziesiąt siedem znaczy „zawsze”. Dzisiejszą Ewangelię można wyrazić następująco: „Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, czy wiele razy mam przebaczyć, jeśli mój […]

„Czy można i warto być dzisiaj uczniem Jezusa?” [słowo na niedzielę]

„Czy można i warto być dzisiaj uczniem Jezusa?” [słowo na niedzielę]

Czy można i warto być dzisiaj uczniem Jezusa, skoro tak wysokie wymagania stawia nam wiara? Trzeba dzisiaj postawić sobie to pytanie. Z pewnością nie jest łatwo nim być. Trzeba być naprawdę mocnym wewnętrznie. Chrześcijaństwo czasami wystawia się na pośmiewisko, ukazując chociażby, że zjednoczona Europa posiada inny wymiar wartości duchowych i moralnych. Wszystko, co związane z […]

Co da człowiek w zamian za swoją duszę? [słowo na niedzielę]

Co da człowiek w zamian za swoją duszę? [słowo na niedzielę]

Jezus musi być tam, gdzie wiele cierpiał będzie i z ludźmi, którzy zadają cierpienie. Jezus jest z tymi, którzy Go krzyżują. W domu, przy Matce, byłyby bezpieczny. Nie przyszedł na ziemię, aby żyć spokojnie ciesząc się każdą chwilą, lecz po to, aby odzyskać tych, którzy się zagubili. Kto zadaje cierpienie Jezusowi i człowiekowi? Ten człowiek, który żyje w grzechu. Jezus przyjmuje […]

Jedno z najważniejszych pytań [słowo na niedzielę]

Jedno z najważniejszych pytań [słowo na niedzielę]

Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas w okolice Cezarei Filipowej – miasta ukochanego przez Jezusa. To właśnie w tym miejscu, na osobności, z dala od zgiełku ówczesnego świata, Pan Jezus zebrał swoich uczniów, aby postawić im jedno z najważniejszych pytań. Najpierw ogólnie zapytał: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. Zaskoczeni tym pytaniem Apostołowie próbowali przywołać zasłyszane opinie. […]

Jak wielka jest twoja wiara… [słowo na niedzielę]

Jak wielka jest twoja wiara… [słowo na niedzielę]

Na pierwszy rzut oka Jezus w dzisiejszej Ewangelii zachowuje się mało taktownie. Do proszącej o uzdrowienie dziecka kobiety, poganki, mówi bulwersujące słowa: „Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom”. Jakimś usprawiedliwieniem może być wcześniej wypowiedziane zdanie: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”. Wydaje się jednak, że ktoś taki jak Nauczyciel […]

Czemu zwątpiłeś, małej wiary? [słowo na niedzielę]

Czemu zwątpiłeś, małej wiary? [słowo na niedzielę]

Po ludzku patrząc, nie było to działanie roztropne: przeprawa przez jezioro Galilejskie późnym wieczorem nie była bezpieczna, gdyż często nocą pojawiały się tam sztormy. Z drugiej jednak strony – dla uczniów, zaprawionych w swym zawodzie rybaków, nocne wypłynięcie na jezioro nie było niczym nowym. Nie bali się żywiołów, byli z nimi wręcz oswojeni. Jednak może pojawić się pytanie: dlaczego […]

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? [słowo na niedzielę]

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? [słowo na niedzielę]

Zaspokojenie życiowych potrzeb każdego człowieka jest wymogiem sprawiedliwości. Należy też do nich sprawiedliwy podział żywności, przede wszystkim chleba i wody. Prorocy Starego Testamentu napiętnowali wszelkie przejawy niesprawiedliwości społecznej jako ciężkie przewinienia przeciw Bogu i ludziom. Lecz prorok Izajasz uczy, że istnieją dwa wielkie niebezpieczeństwa. Po pierwsze, potrzeba chleba i wody może być zaspokajana czymś, co […]

Nieprzyjaciel nasiał chwastu [słowo na niedzielę]

Nieprzyjaciel nasiał chwastu [słowo na niedzielę]

Nasienie może oznaczać ludzi. Staramy się dobrze wychować dzieci i wnuki, ale pojawi się ktoś, kto przekaże im poglądy, które zachwieją ich wiarą oraz szacunkiem do wartości w których zostali wychowani. Wśród ludzi, mających dobre zamiary, są też ci, którzy mają złe zamiary. To pszenica i chwasty. Są ci, których inspiruje Bóg, i są tacy, których inspiruje zły duch. […]

Jak hojny jest Bóg! [słowo na niedzielę]

Jak hojny jest Bóg! [słowo na niedzielę]

Dla mnie dzisiejsza Ewangelia jest przestrogą, abym nie zatwardził swojego serca i nie spełniła się na mnie przepowiednia Izajasza: „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu (…)”. Jezus mówił w przypowieściach, ponieważ przypowieść ocenia intencje słuchaczy. Kto słuchał Jezusa ze złym nastawieniem, ze złą intencją, niewiele zrozumiał. […]

Wyznanie [słowo na niedzielę]

Wyznanie [słowo na niedzielę]

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”. W tych słowach modlitwy i wyznania Chrystusa uderzają nas przedziwna naturalność i prostota mówienia do Boga i o Bogu. Taka postawa Jezusa znajduje swoje potwierdzenie również w trudnej modlitwie Ogrójca i Golgoty. Mówienie Jezusa z Nazaretu […]

Sprzeciwić się opinii [słowo na niedzielę]

Sprzeciwić się opinii [słowo na niedzielę]

Moc opinii publicznej może być większa niż uderzenie pięścią. Wielu ludzi gotowych jest do podjęcia walki wręcz, a nigdy nie podejmą walki z opinią swego środowiska. Tu nie ma mocnych. Zjawisko to można obserwować nawet w grupach ludzi sięgających po szczytne ideały. Wystarczy kilku krzykaczy, operujących kpiną, uśmiechem, wrzaskiem, by sterroryzować całe otoczenie. Taką właśnie sytuację ma na […]

Zmęczenie życiem [słowo na niedzielę]

Zmęczenie życiem [słowo na niedzielę]

Znękanie, zmęczenie życiem bierze się stąd, że człowiek chciałby żyć inaczej niż żyje. Nie chciałby być bezradnym wobec problemów duchowych, moralnych, między ludzkich, materialnych. To zmęczenie życiem wskazuje przede wszystkim na to, że człowiek albo nie słucha, albo nie ma Pasterza, który by go prowadził. Porzuceni jak owce nie mające pasterza. Zdarza się, że idziemy […]

Trójjedyna miłość [słowo na niedzielę]

Trójjedyna miłość [słowo na niedzielę]

Po uroczystości Zesłania Ducha Świętego wchodzimy dzisiaj na swoisty szczyt prawd wiary, którym jest uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Mogłoby się wydawać, że tajemnica Trójjedynego Boga dosięga jakiegoś zenitu dla umysłu i serca ludzkiego. Tak sądząc, zapominalibyśmy jednak o tym, że Trójjedyna Miłość objawia się wyłącznie przez równie niedościgłą tajemnicę Jednorodzonego Syna Bożego, który w mocy Ducha […]

Pokój wam! [słowo na niedzielę]

Pokój wam! [słowo na niedzielę]

Co przyniosą nam nadchodzące dni, tygodnie, miesiące, lata? Nie jest nam dane to przewidzieć. Dziś jednak musimy przyznać rację św. Janowi Pawłowi II, który mówił, że obok sukcesów, rozwoju myśli i techniki ludzkiej przyjdą z pewnością na ludzkość trudne chwile. Na te, czasami wręcz bolesne i niezrozumiałe dla nas doświadczenia Bóg daje nam światło. Jest to światło Bożego Miłosierdzia, […]

Jestem z wami [słowo na niedzielę]

Jestem z wami [słowo na niedzielę]

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: ?Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca […]

O co Jezus prosi Ojca? [słowo na niedzielę]

O co Jezus prosi Ojca? [słowo na niedzielę]

To nie pomyłka. Można dziś odczytać w liturgii perykopę z 7. niedzieli, dedykowanej obecnie Wniebowstąpieniu Pańskiemu. Chętnie korzystam z tej możliwości. Powód? Najczęściej rozważamy, co Jezus dla nas uczynił i czego nauczał, natomiast ta Ewangelia (J 17, 1-11) pozwala, najdosłowniej, zachwycić się tym, o co Jezus prosi Ojca. A prosi dla siebie i dla nas o otoczenie Go chwałą: „Ojcze, nadeszła godzina. Otocz […]

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem [słowo na niedzielę]

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem [słowo na niedzielę]

Dynamiczny rozwój i wzrost wczesnego Kościoła to owoc mocy Ducha Świętego i niestrudzonej pracy pierwszych głosicieli Ewangelii. Od samego początku towarzyszyła mu dobroczynność, wspomagająca wierzących, którzy potrzebowali materialnego wsparcia. Apostołowie przytomnie zauważyli, że potrzeby są tak duże, iż sprostanie im może osłabić i spowolnić dzieło ewangelizacji. Taka ewentualność istnieje zawsze. Wymiar horyzontalny, poziomy, ukierunkowany na […]

Przez serce do umysłu [słowo na niedzielę]

Przez serce do umysłu [słowo na niedzielę]

1. W dwóch uczniach przybitych przez dramat krzyża można zobaczyć uniwersalny obraz ludzi dotkniętych przez cierpienie, przeżywających stratę, zamkniętych w bólu. Ich świat się zawalił. Idą przytłoczeni. Nie widzą przyszłości. Jezus to wszystko zmienia. Jak to robi? Prześledźmy najważniejsze etapy tej uzdrawiającej terapii. 2. „Przybliżył się i szedł z nimi”. Jezus delikatnie wchodzi w świat ich cierpienia, rozczarowania. Niczego nie tłumaczy, nic […]

Miłosierdzie Boże [słowo na niedzielę]

Miłosierdzie Boże [słowo na niedzielę]

Zastanawiamy się niejednokrotnie, co to Miłosierdzie. Często kojarzy nam się ze współczuciem dla biednych, ubogich. Ale to nie tak, bowiem Miłosierdziem jest sam Bóg, Miłosierdzie to Miłość, która rzeczywiście pochyla się nad słabością, niedolą materialną i duchową, nad cierpieniem. Na ziemi przez cały czas naszego pobytu doznajemy różnych przejawów Bożego Miłosierdzia. Począwszy od łaski wystarczającej […]

Pokonał śmierć, pokonał diabła, pokonał grzech [słowo na niedzielę]

Pokonał śmierć, pokonał diabła, pokonał grzech [słowo na niedzielę]

Dowodami na zmartwychwstanie Jezusa są pusty grób i świadectwa tych, którzy widzieli zmartwychwstałego Pana. Ile warte są takie świadectwa? Oni na szali prawdy postawili własne życie. Życie tak wielu męczenników jest świadectwem zmartwychwstania. Jeżeli prawdziwe jest nauczanie Jezusa i spełnia się ono w realiach naszego życia, to również spełni się nauczanie o zmartwychwstaniu. Wystarczy zastosować […]

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza [słowo na niedzielę]

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza [słowo na niedzielę]

Zdrada Judasza E. Jeden z dwunastu imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i powiedział: I. Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. E. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. Przygotowanie Paschy E. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: T. Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do […]

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia [słowo na niedzielę]

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia [słowo na niedzielę]

Prorok Ezechiel, przebywając na wygnaniu babilońskim, stanął wobec pytania o los tych Izraelitów, którzy zmarli z daleka od własnej ojczyzny. Czyżby mieli na zawsze pozostać w grobach na obcej ziemi? Zrozpaczonym rodakom opłakującym bliskich zmarłych prorok przekazuje słowo niezwykłej nadziei i pociechy: wierni wyznawcy Boga zostaną wskrzeszeni do nowego życia! Obraz wskrzeszenia umarłych, czemu towarzyszy […]

Top