Nieprzyjaciel nasiał chwastu [słowo na niedzielę]

Nasienie może oznaczać ludzi. Staramy się dobrze wychować dzieci i wnuki, ale pojawi się ktoś, kto przekaże im poglądy, które zachwieją ich wiarą oraz szacunkiem do wartości w których zostali wychowani.

Wśród ludzi, mających dobre zamiary, są też ci, którzy mają złe zamiary. To pszenica i chwasty. Są ci, których inspiruje Bóg, i są tacy, których inspiruje zły duch.

Często trudno odróżnić człowieka mającego dobro w sercu, od tego, który nosi złe zamiary. To tak, jak to, że chwast jest na początku podobny do pszenicy. Chwast może być rozpoznany dopiero wtedy, kiedy wydaje owoc. Tak jest i z człowiekiem. Poznajemy go, kiedy mówi, czyni, podejmuje decyzje.

Zło żyje obok dobra. Dobro sąsiaduje ze złem. Kim jest gospodarz? To Bóg, który stworzył ludzi, z których jedni czynią dobro, a inni zło. Chciano usunąć chwast, aby pszenica mogła się w pełni rozwinąć.

Korzeń chwastu jest silniejszy i bardziej rozbudowany. Usuwanie chwastu mogłoby spowodować uszkodzenie pszenicy, jej wyrwanie. Ci, którzy źle czynią, są również we wspólnocie Kościoła. Bóg jest cierpliwy i czeka na ich nawrócenie.

Dlaczego pojawił się nieprzyjaciel, który posiał chwast? Ponieważ słudzy spali, nie pilnowali pola. Kiedy ludzie śpią, szatan ma wolną rękę. Co oznacza sen? Brak zachowania Bożych przykazań. To prowadzi do niewiary. Człowiek nie zachowując Bożych przykazań jest w stanie zmieniać poglądy na wiarę, na zasady życia chrześcijańskiego.

To, co było pszenicą na polu Pana Boga, może stać się chwastem, a to, co było chwastem, może stać się pszenicą. Potrzebna jest cierpliwość i czekanie do żniw, czyli Sądu Ostatecznego.

Ks. Józef Pierzchalski SAC

Źródło: przemiana.biblia.pl

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top