3 maja na Jasnej Górze zawierzenie Polski Chrystusowi i Matce Bożej

3 maja na Jasnej Górze zawierzenie Polski Chrystusowi i Matce Bożej

W trudnym czasie epidemii, 3 maja na Jasnej Górze będzie miało miejsce zawierzenie naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, którego dokona Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki – powiedział rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik. Polska była zawierzana Matce Bożej w narodowym sanktuarium na Jasnej Górze w trudnych chwilach i kryzysach […]

Przez serce do umysłu [słowo na niedzielę]

Przez serce do umysłu [słowo na niedzielę]

1. W dwóch uczniach przybitych przez dramat krzyża można zobaczyć uniwersalny obraz ludzi dotkniętych przez cierpienie, przeżywających stratę, zamkniętych w bólu. Ich świat się zawalił. Idą przytłoczeni. Nie widzą przyszłości. Jezus to wszystko zmienia. Jak to robi? Prześledźmy najważniejsze etapy tej uzdrawiającej terapii. 2. „Przybliżył się i szedł z nimi”. Jezus delikatnie wchodzi w świat ich cierpienia, rozczarowania. Niczego nie tłumaczy, nic […]

Miłosierdzie Boże [słowo na niedzielę]

Miłosierdzie Boże [słowo na niedzielę]

Zastanawiamy się niejednokrotnie, co to Miłosierdzie. Często kojarzy nam się ze współczuciem dla biednych, ubogich. Ale to nie tak, bowiem Miłosierdziem jest sam Bóg, Miłosierdzie to Miłość, która rzeczywiście pochyla się nad słabością, niedolą materialną i duchową, nad cierpieniem. Na ziemi przez cały czas naszego pobytu doznajemy różnych przejawów Bożego Miłosierdzia. Począwszy od łaski wystarczającej […]

Pokonał śmierć, pokonał diabła, pokonał grzech [słowo na niedzielę]

Pokonał śmierć, pokonał diabła, pokonał grzech [słowo na niedzielę]

Dowodami na zmartwychwstanie Jezusa są pusty grób i świadectwa tych, którzy widzieli zmartwychwstałego Pana. Ile warte są takie świadectwa? Oni na szali prawdy postawili własne życie. Życie tak wielu męczenników jest świadectwem zmartwychwstania. Jeżeli prawdziwe jest nauczanie Jezusa i spełnia się ono w realiach naszego życia, to również spełni się nauczanie o zmartwychwstaniu. Wystarczy zastosować […]

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza [słowo na niedzielę]

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza [słowo na niedzielę]

Zdrada Judasza E. Jeden z dwunastu imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i powiedział: I. Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. E. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. Przygotowanie Paschy E. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: T. Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do […]

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia [słowo na niedzielę]

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia [słowo na niedzielę]

Prorok Ezechiel, przebywając na wygnaniu babilońskim, stanął wobec pytania o los tych Izraelitów, którzy zmarli z daleka od własnej ojczyzny. Czyżby mieli na zawsze pozostać w grobach na obcej ziemi? Zrozpaczonym rodakom opłakującym bliskich zmarłych prorok przekazuje słowo niezwykłej nadziei i pociechy: wierni wyznawcy Boga zostaną wskrzeszeni do nowego życia! Obraz wskrzeszenia umarłych, czemu towarzyszy […]

Premier wspomina ks. Pawlukiewicza. „Jego homilie zawsze trafiały prosto w serce”

Premier wspomina ks. Pawlukiewicza. „Jego homilie zawsze trafiały prosto w serce”

Niezwykle ceniłem ks. Piotra Pawlukiewicza, jego homilie zawsze trafiały prosto w serce – napisał premier Mateusz Morawiecki o zmarłym kapłanie archidiecezji warszawskiej. Ks. prałat Piotr Pawlukiewicz, ceniony duszpasterz, kaznodzieja i rekolekcjonista, kapłan archidiecezji warszawskiej zmarł w nocy z piątku na sobotę w wieku 60 lat. „To nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy. […]

Okaż swą łaskę ufającym Tobie [słowo na niedzielę]

Okaż swą łaskę ufającym Tobie [słowo na niedzielę]

Wielkopostne postanowienia, umartwienia i praca nad sobą mają właściwy sens wtedy, kiedy są ukierunkowane na Boga i motywowane pragnieniem pogłębienia z Nim swoich więzi. Ale nie wystarczy zwyczajna wiara – potrzebne jest pełne zawierzenie Bogu. Właśnie taka była postawa Abrahama, „ojca wierzących”. Posłuszny wezwaniu Pana opuścił trzy bezpieczne środowiska dotychczasowego życia: ojczyznę, miasto, rodzinę i […]

„Grzeszność twoja znika w Moim świetle i dusza twoja jaśnieje Moim blaskiem” [słowo na niedzielę]

„Grzeszność twoja znika w Moim świetle i dusza twoja jaśnieje Moim blaskiem” [słowo na niedzielę]

Miarą postępu w rozwoju duszy jest przede wszystkim łączność ze Mną: jej głębia, siła i ciągłość, które są owocem pragnienia tej łączności. Miłość i poczucie bezradności rodzą pragnienie bliskości ze Mną. Dlatego słabości twoje są dla ciebie błogosławieństwem. A Moje łaski wzrostem w miłości. (…) Ja się nie brudzę twoją grzesznością, gdy zbliżam się do […]

Ten wybór jest oczywisty! [słowo na niedzielę]

Ten wybór jest oczywisty! [słowo na niedzielę]

Pobożność i bezbożność – za tymi słowami ukrywają się fundamentalny wybór i przepastnie różne postrzeganie rzeczywistości. Człowiek pobożny łatwo znajduje Boga we wszystkim i Jemu chce służyć, bezbożny zaś z pasją szuka głównie samorealizacji… Pobożny szerokim łukiem omija wszystko, co uchybia ufnej i serdecznej relacji z Bogiem. Bezbożni zaś – „wyzwoleni” od więzi z Bogiem – siebie czynią miarą wszystkich rzeczy, butnie stanowią […]

Pan Jezus nie wzywa do tego, byśmy się stawali solą czy światłem, ale mówi, że nimi jesteśmy! [słowo na niedzielę]

Pan Jezus nie wzywa do tego, byśmy się stawali solą czy światłem, ale mówi, że nimi jesteśmy! [słowo na niedzielę]

Wy jesteście solą ziemi… Wy jesteście światłem świata (Mt 5,13.14). Pan Jezus uświadamia nam z jednej strony naszą wielką godność i znaczenie, z drugiej zaś ogromną odpowiedzialność za objawienie prawdziwości Jego posłania. Sól jest tą odrobiną, która nadaje potrawie smak, a światło czymś znikomym, co pozwala widzieć i rozpoznać prawdziwy kształt wszystkiego. Tak ma być […]

Nawracajcie się [słowo na niedzielę]

Nawracajcie się [słowo na niedzielę]

Człowiek został stworzony przez Boga do szczęścia, które jest komunią ze Stwórcą i całym stworzeniem. Niestety, grzech pierworodny zniszczył tę harmonię jedności człowieka z Bogiem, między ludźmi i ze światem. Oddalenie od światłości Pana i atak złych duchów pchnęły ludzi do wojen w ciemności fałszywych ideologii i prądów myślowych wymierzonych w Boże przykazania, w ciemności […]

Zatrzymać grzech [słowo na niedzielę]

Zatrzymać grzech [słowo na niedzielę]

Od dziecka zastanawiały mnie słowa wypowiadane przez kapłana ukazującego połamaną hostię przed Komunią św. Dlaczego połamana? Dlaczego Baranek? Dlaczego w tym momencie kapłan mówi: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę”? Wyjaśnieniem jest dzisiejsza Ewangelia. Na Jezusie spełniły się te słowa. To On „gładzi grzech świata”. W Starym […]

Chrzest – wprowadzenie w tajemnicę Boga [słowo na niedzielę]

Chrzest – wprowadzenie w tajemnicę Boga [słowo na niedzielę]

Chrzest Jezusa w Jordanie objawia nam dwie zasadnicze prawdy: Pierwszą jest potwierdzenie głosem z wysoka, Przedwiecznego Boga Ojca, że Jezus jest prawdziwym i umiłowanym Synem Bożym, w którym ma upodobanie (Łk 3, 21-22). Zaś drugą jest świadectwo Jana Chrzciciela, że Jezus jest „Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata” (por. J 1, 29). Te prawdy są […]

Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości… [słowo na niedzielę]

Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości… [słowo na niedzielę]

Bóg widzi w nas piękno, przeznaczone dla każdego już przed założeniem świata, na które my często pozostajemy ślepi. On ogarnia nas blaskiem swojej prawdy (por. kolekta), abyśmy w tym świetle dostrzegli nadzieję naszego powołania. Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości, do bycia nieskalanymi przed obliczem Boga. W odpowiedzi na nasz lęk przed własną ciemnością i niemocą […]

Rodzina w zamyśle Boga [słowo na niedzielę]

Rodzina w zamyśle Boga [słowo na niedzielę]

W Częstochowie spośród wielu kościołów na szczególną uwagę zasługuje bazylika archikatedralna, a zarazem sanktuarium Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa. We wnętrzu tej monumentalnej, neogotyckiej świątyni swoją wielkością i pięknem zachwyca ołtarz główny poświęcony Świętej Rodzinie z Nazaretu. Znajdują się w nim postaci Jezusa, Maryi i Józefa, a na skrzydłach ołtarzowych przedstawionych jest sześć […]

Nie bój się wziąć do siebie Maryi [słowo na niedzielę]

Nie bój się wziąć do siebie Maryi [słowo na niedzielę]

Józef zapewne bardzo się męczył sytuacją, której nie rozumiał. Był jakby w potrzasku. Maryja, jeszcze niezamieszkała u niego, a już była brzemienna. Kochał ją, więc zamierzał uczynić to, co by Jej nie zaszkodziło. Niezwykłe jest to, że Bóg mówi do Józefa w nocy. Ową noc możemy rozumieć, jako stan wewnętrznego rozdarcia, szukanie rozwiązania „z bólem serca”. W ciemność Józefa ingeruje […]

„Serce staje się czyste, gdy wypełnia je Miłość i Prawda.” [słowo na niedzielę]

„Serce staje się czyste, gdy wypełnia je Miłość i Prawda.” [słowo na niedzielę]

Oczyszczenie duszy dokonuje się przez Miłość i Prawdę. One rodzą skruchę doskonałą(,) i ta oczyszcza z wszelkiego zła. Serce staje się czyste, gdy wypełnia je Miłość i Prawda. Miłość uzdalnia do wszelkiej ofiary, a Prawda rodzi pokorę, i to jest świętość. Nie trzeba szukać cierpienia, bo nie stworzyłem cię do cierpienia[,] lecz do miłości. Cóż […]

Bądźcie gotowi [słowo na niedzielę]

Bądźcie gotowi [słowo na niedzielę]

Nie spostrzegliśmy się i przyszedł Adwent. Wiele spraw w naszym życiu czy bliskich nam osób zaskakuje nas. Jeśli na coś nie jesteśmy przygotowani, nie myślimy o tym, że przyjdzie choroba, albo śmierć to, kiedy przychodzi, bardzo trudno się na to zgodzić. Tak bardzo pochłania człowieka codzienne życie, że nie potrafi mądrze się starzeć, nie radzi sobie z czasem choroby, […]

Litania do Chrystusa Króla

Litania do Chrystusa Króla

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Chryste Królu, Boże z Boga, Światłość ze Światłości, przyjdź królestwo Twoje. Chryste […]

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata [słowo na niedzielę]

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata [słowo na niedzielę]

Jeden wycinek dziejów, obejmujący losy narodu wybranego, z woli Stwórcy wszechrzeczy ujawnia ostateczny sens całej historii ludzkości, a jedna osoba w dziejach ludzkości – Jezus Chrystus ukazuje całą prawdę i ostateczny cel wszystkich ludzi. Wartość każdego ludzkiego życia w Nim ma swoje najgłębsze uzasadnienie. Tę rolę Zbawiciela świata mamy na myśli, kiedy obok Jego imienia […]

O co proszę? O łaskę wierności i wytrwania przy Bogu pośród prób i cierpienia. [słowo na niedzielę]

O co proszę? O łaskę wierności i wytrwania przy Bogu pośród prób i cierpienia. [słowo na niedzielę]

Jezus przestrzega „wierzących w Boga” przed postawą triumfalizmu, szukaniem zewnętrznej chwały i potwierdzeniami swojej wartości w ludzkich zabezpieczeniach i sukcesach (w. 5). Nie zewnętrzne oznaki wiary są miarą jej wielkości, ale przylgnięcie z miłością do Jezusa, zwłaszcza wtedy gdy zabraknie sukcesów (w. 6). Zwrócę uwagę na moje przeżywanie wiary. Wymienię wszystkie ćwiczenia duchowe, które spełniam […]

Pokochaj nędzę ludzką i szpetotę w sobie i twych bliźnich. W niej jesteście wszyscy braćmi i w oczyszczeniu przez Moją Ofiarę. [słowo na niedzielę]

Pokochaj nędzę ludzką i szpetotę w sobie i twych bliźnich. W niej jesteście wszyscy braćmi i w oczyszczeniu przez Moją Ofiarę. [słowo na niedzielę]

– Pozwoliłeś mi, Ojcze, zrozumieć[,] czym jest Twoje miłosierdzie, przez które przyjmujesz to, co we mnie złe i brzydkie. Utożsamiasz się z tym, by zniszczyć w Swej śmierci na krzyżu, i by uczynić we mnie wszystko nowe w Twym Zmartwychwstaniu. Czy dlatego powinnam pogodzić się z tym, kim jestem, a może i pokochać to w […]

Panie, Ty „nad wszystkim masz litość” (Mdr 11,23) [słowo na niedzielę]

Panie, Ty „nad wszystkim masz litość” (Mdr 11,23) [słowo na niedzielę]

Nie dziwi nas, że temat o miłosierdziu powraca tak często w liturgii niedzielnej, ponieważ Bóg jest miłosierdziem nieskończonym, niewyczerpanym, a człowiek bardzo potrzebuje miłosierdzia. Bóg, stwarzając go jednym aktem miłości, poszukuje go z dnia na dzień nieustannym aktem miłosierdzia naprawiając jego słabość, przebaczając winy, wybawiając od złego. Tę myśl wyraża pierwsze czytanie: „Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej […]

Top