Rejestr umów zawieranych przez Gminę Garbów. Ku większej  przejrzystości i jawności w wydawaniu środków publicznych.

Rejestr umów zawieranych przez Gminę Garbów. Ku większej przejrzystości i jawności w wydawaniu środków publicznych.

Zainspirowani orzeczeniem Sądu Najwyższego, w celu ułatwienia mieszkańcom uczestnictwa w życiu obywatelskim,  złożyliśmy u pana wójta pisemny wniosek o utworzenie elektronicznej wersji rejestru wszystkich umów zawieranych przez Gminę Garbów oraz wszystkie jednostki gminne. Dzięki temu udogodnieniu będziemy mogli śledzić na bieżąco nawet najmniejsze kwoty wydatkowane przez naszych urzędników. Obecnie stosowane rozwiązania techniczne w ramach BIP […]

Top