Głosowanie nad rejestrem umów i faktur. Czy radni poprą jawność i przejrzystość gminych finansów?

Głosowanie nad rejestrem umów i faktur. Czy radni poprą jawność i przejrzystość gminych finansów?

W najbliższy piątek podczas sesji Rady Gminy Garbów radni między innymi zajmą się projektem uchwały przygotowanym  przez radną dr Agnieszkę Nalewajek. Celem uchwały jest zobowiązanie władz gminy do przygotowania elektronicznego rejestru umów i faktur, który będzie widoczny na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, które z każdym tygodniem wprowadza coraz więcej urzędów i […]

Wadowice: pozytywny przykład udostępnienia informacji publicznej. Jawność kluczowa dla zaangażowania mieszkańców i rozwoju społecznego.

Jak wiele razy pisaliśmy, jawność działania władz i dostęp do informacji publicznej jest jednym z warunków partycypacji publicznej. Zazwyczaj przytaczaliśmy przykłady, w których władze lokalne uniemożliwiały bądź utrudniały dostęp do informacji publicznej. Tym razem możemy zaprezentować przykład pozytywny. Starostwo w Wadowicach opublikowało na stronach Biuletynu Informacji Publicznej wykaz wszystkich umów cywilno-prawnych zawartych przez Powiat Wadowicki […]

Rejestr umów zawieranych przez Gminę Garbów. Ku większej  przejrzystości i jawności w wydawaniu środków publicznych.

Rejestr umów zawieranych przez Gminę Garbów. Ku większej przejrzystości i jawności w wydawaniu środków publicznych.

Zainspirowani orzeczeniem Sądu Najwyższego, w celu ułatwienia mieszkańcom uczestnictwa w życiu obywatelskim,  złożyliśmy u pana wójta pisemny wniosek o utworzenie elektronicznej wersji rejestru wszystkich umów zawieranych przez Gminę Garbów oraz wszystkie jednostki gminne. Dzięki temu udogodnieniu będziemy mogli śledzić na bieżąco nawet najmniejsze kwoty wydatkowane przez naszych urzędników. Obecnie stosowane rozwiązania techniczne w ramach BIP […]

Top