6 sierpnia – Odpust Przemienienia Pańskiego w Garbowie. Pierwsze uroczystości odpustowe w Garbowie miały miejsce już w 1777 roku.

Uroczystości odpustowe związane ze świętem Przemienienia Pańskiego przypadającym 6 sierpnia od wieków przyciągały do Garbowa wielu ludzi, którzy przybywali nawet z dalszych okolic. W dziejach parafii garbowskiej szczególnie zapisała się data 6 sierpnia 1912 r. W tym dniu odprawiono pierwszą mszę świętą w nowej, neogotyckiej świątyni parafialnej zbudowanej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, które zastąpiło pierwotny tytuł wcześniejszych kościołów wzniesionych w Garbowie czyli Świętego Wojciecha. Zmiana historycznego tytułu kościoła garbowskiego na wezwanie Przemienienia Pańskiego została zatwierdzona przez ordynariusza lubelskiego w 1921 r. W świątyni znajduje się ołtarz główny wykonany w stylu gotyckim z obrazem przedstawiającym Przemienienie Pańskie ufundowany przez ówczesnego właściciela Garbowa Bohdana Broniewskiego. Świątynię zdobi też witraż ukazujący Przemienienie Pana Jezusa umieszczony w oknie na chórze w ścianie frontowej.

Dzieje kultu Przemienienia Pańskiego w Garbowie sięgają pierwszej połowy XVIII wieku. Po mającej wówczas miejsce przebudowie kościoła parafialnego wykonano nowy ołtarz główny z obrazem Przemienienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Informuje o nim wizytacja z 1748 r.: altare maius est novi (…) cum imagine Tranfigurationis Domini Iesu Christi picta, in mensa murata non consecrata (…). Obraz ten z czasem otaczany był coraz większą czcią. Wizytacja z 1781 r. podaje wiadomość o pozłacanej koronie (koronka mała), która znajdowała się „u Obrazu Przemienienia Pana”. O ukoronowaniu wizerunku Jezusa jest mowa także w kolejnej wizytacji z 1800 r. Wspomina ona o „srebrnych promieniach na obrazie Przemienienia Pańskiego”.

Akta wizytacyjne z 1800 r. przynoszą wiadomość o tym, że garbowski obraz Przemienienia Pańskiego słynął łaskami. Cudowny wizerunek umieszczony był w nowym wielkim ołtarzu z czterema kolumnami oraz ze złoconym cyborium na kolumienkach, gdzie przechowywano Przenajświętszy Sakrament i wystawiano monstrancję. Obraz zasłaniano zasuwą, na której znajdowało się przedstawienie Pana Jezusa konającego na krzyżu.

Przywilej udzielania odpustu w święto Przemienienia Pańskiego garbowski kościół uzyskał od papieża Piusa VI w Rzymie dnia 15 kwietnia 1777 r. Pozwolenie na sprawowanie uroczystości odpustowych wydał następnie konsystorz lubelski dnia 19 czerwca 1777 r. Pierwsze uroczystości odpustowe z okazji święta Przemienienia Pańskiego w Garbowie miały miejsce zapewne 6 sierpnia 1777 r. Odbywały się one także w kolejnych latach o czym świadczy przywilej lokacyjny miasta Garbów wystawiony 15 marca 1785 r., w którym król Stanisław August Poniatowski ustanowił jeden z dorocznych jarmarków na dzień 6 sierpnia. W następnych dziesięcioleciach odpust Przemienienia Pańskiego stał się największą uroczystością odpustową w Garbowie.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top