Garbowskie księgi metrykalne – stan zachowania i dostępność online

Trochę historii

Księgi metrykalne w parafii Garbów wprowadzone zostały w 1596 roku. Wcześniej w archidiakonacie lubelskim księgi metrykalne zaczęto prowadzić w parafiach w Kazimierzu w 1582, w Krzczonowie w 1585, w Chodlu w 1587, w Abramowicach w 1593, w Ratoszynie, Piotrawinie, Wilkowie, Gołębiu i Krępie w 1595 roku. W 1596 roku wprowadzono je w Wąwolnicy oraz Garbowie. Rok później zaczęto prowadzić księgi metrykalne w Markuszowie, Karczmiskach i Regowie, w 1598 roku w Bobach, w 1599 w Baranowie, w 1601 w Niedrzwicy i Włostowicach, w 1602 w Zemborzycach, Bierdzierzy i Jaroszynie, w 1603 w Siedlcach, Konopnicy, Mełgwi, Solcu i Chodczy. W parafii Garbów księgi metrykalne wprowadził pleban Jan Trynkowski, kanonik lubelski, prepozyt kościoła Św. Ducha, oficjał lubelski, jednocześnie pleban w Konopnicy, później także pleban w Ostrowie. Ówczesne przepisy kościelne nakładały na proboszczów obowiązek prowadzenia ksiąg zaślubionych oraz ksiąg ochrzczonych. Od 1631 roku byli oni zobowiązani także do prowadzenia ksiąg zgonów.

Najstarsze garbowskie księgi metrykalne najprawdopodobniej uległy zniszczeniu w połowie XVII wieku. Do następnych stuleci przetrwały księgi chrztów i ślubów prowadzone od końca pierwszej połowy XVII wieku. Z wizytacji z 1781 roku wiadomo, że parafia Garbów posiadała księgi chrztów rozpoczynające się od 1639 roku. Metryka chrztów była jednak niekompletna, brakowało w niej ksiąg z lat 1653-1705. Metryka ślubów zaczynała się od 1643 roku i zachowała się w całości. Księgi zgonów w parafii Garbów zaczęto prowadzić dopiero od 1726 roku. W metryce zgonów była niewielka, kilkumiesięczna luka w 1746 roku. Wprowadzenie metryki zgonów od drugiej połowy lat 20. XVIII wieku potwierdza wcześniejsza wizytacja z 1721 roku. Wynika z niej, że parafii Garbów prowadzono księgi chrztów i ślubów, nie było natomiast księgi zgonów. Wizytacja z 1748 roku odnotowuje liczbę zapisanych ksiąg, – w połowie XVIII wieku w archiwum parafialnym znajdowało się 6 woluminów zawierających akta metrykalne.

Garbowskie księgi metrykalne z XVII, XVIII i początku XIX wieku nie zachowały się do naszych czasów. Całe archiwum parafialne uległo zniszczeniu wskutek spalenia kościoła parafialnego przez Rosjan 30 lipca 1915 roku. W czasie I wojny światowej przechowywano je w ukryciu w grobowcach hrabiów Jezierskich, właścicieli Garbowa, które znajdowały się w podziemiach kościoła. Podczas pożaru wszystkie dokumenty historyczne spłonęły – cytując ks. Przyłuskiego „wszystko poszło z dymem razem z kościołem”.

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Garbowie

Najstarszymi zachowanymi do dzisiaj garbowskimi księgami metrykalnymi są akta stanu cywilnego z lat 1810-1825 składające się z ksiąg urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810-1825 oraz alegatów z lat 1810, 1815-1825. Były one sporządzane z dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawał w parafii a drugi trafiał do Sądu Pokoju. Następnie zachowały się księgi metrykalne od 1826 roku, będące zarówno aktami stanu cywilnego, jak i aktami kościelnymi. Księgi te sporządzano w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazywano do Sądu Pokoju. Od 1867 roku były one spisywane w języku rosyjskim z zastosowaniem w datacjach kalendarza juliańskiego. Do naszych czasów zachowały się duplikaty ksiąg z lat 1826-1907 oraz alegaty. Są one przechowywane w Archiwum Państwowym w Lublinie. Znajdują się tam również późniejsze księgi metrykalne. Więcej

Obecnie spora część garbowskich ksiąg metrykalnych została zindeksowana. Dostępne są również online skany akt metrykalnych co w znacznym stopniu ułatwia prowadzenie kwerendy genealogicznej. Linki do poszczególnych akt znajdują się w  wykazach opracowywanych na stronie  regestry.lubgens.eu

urodzenia 

małżeństwa

zgony

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top