Filmy

NaszGarbów.TV – Sesja Rady Gminy Garbów – 3 marca 2014 [całość]

Mieszkańcy upominają się o drogi Przedstawiciele BKS Bogucin upominają się o obiecane dofinansowanie. Spotkanie zwykłych ludzi z lokalnymi technokratami Sprawa wcześniejszego dostarczania projektów protokołów – wniosek Radnej Agnieszki Nalewajek Sprawa wcześniejszego publikowania projektów uchwał na stronie gminy – wniosek Radnej Agnieszki Nalewajek Co się dzieje w sprawie rejestru umów – interpelacja Radnej Agnieszki Nalewajek Plan […]

NaszGarbow.TV – XXIII Sesja Rady Gminy Garbów – 4 grudnia 2013 [całość]

– Sprawozdanie wójta z działalności pomiędzy sesjami – Ciekawe merytoryczne wprowadzenie  przedstawiciela biura projektowego oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbów oraz uchwalenie nowego planu zagospodarowania terenu. – Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zagrody – Dyskusja nad funduszem sołeckim na 2014 rok – Przystąpienie […]

NaszGarbow.TV – XXII Sesja Rady Gminy Garbów – 20 listopada 2013 (całość)

Poniżej linki do poszczególnych punktów i zagadnień poruszanych podczas sesji: – Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami – “Dyplomy, kwiaty, oczywiście podziękowania…” – Pan wójt o funduszu sołeckim “Może być różnie…Mam takie obawy co do tego funduszu…zobaczymy jako to się sprawdzi…mieszane uczucia…ja nie neguję totalnie tego funduszu…ale mam mieszane uczucia…bo będzie problem z tym…” – […]

Arogancja władzy c.d. Wyzwiska w odpowiedzi na pytania obywateli. Kilka słów bezpośrednio do pana wójta.

Arogancja władzy c.d. Wyzwiska w odpowiedzi na pytania obywateli. Kilka słów bezpośrednio do pana wójta.

Podczas zeszłotygodniowej sesji Rady Gminy, pan wójt, przy okazji dyskusji na temat stawek podatkowych ujawnił nam nieoczekiwanie swojego nowego wroga. Otóż dowiedzieliśmy się, że istnieje jakiś „awanturnik internetowy” bo „to jest teraz modne”, który śmie panu wójtowi zadawać pytania. Otóż ten obywatel „awanturnik”, którego imienia i nazwiska pan wójt Firlej przezornie nie wymienia, śmie zadawać […]

Wniosek o przeprowadzenie rzetelnej ekspertyzy ekonomicznej odnośnie zakupu wody od zewnętrznych spółek odrzucony. Kompromitacja większości radnych gminy Garbów.

Wniosek o przeprowadzenie rzetelnej ekspertyzy ekonomicznej odnośnie zakupu wody od zewnętrznych spółek odrzucony. Kompromitacja większości radnych gminy Garbów.

W dniu dzisiejszym podczas XXII sesji Rady Gminy głosowano nad wnioskiem złożonym przez radnych  Agnieszkę Nalewajek, Tadeusza Tarkę oraz Tadeusza Barszcza zmierzającym do zobowiązania wójta, aby w końcu po 7 latach przeprowadził on analizę opłacalności zakupu wody od zewnętrznych spółek. Wniosek zawierał pięć prostych punktów. Radni „Wspólnoty Garbowskiej” chcieli zobowiązać wójta Kazimierza Firleja do przeprowadzenia […]

Top