NaszGarbow.TV – XXII Sesja Rady Gminy Garbów – 20 listopada 2013 (całość)

Poniżej linki do poszczególnych punktów i zagadnień poruszanych podczas sesji:

[0:5:22] – Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami – “Dyplomy, kwiaty, oczywiście podziękowania…”

[0:56:38] – Pan wójt o funduszu sołeckim “Może być różnie…Mam takie obawy co do tego funduszu…zobaczymy jako to się sprawdzi…mieszane uczucia…ja nie neguję totalnie tego funduszu…ale mam mieszane uczucia…bo będzie problem z tym…”

[1:1:38] – wicestarosta Robert Wójcik

[1:14:58] – Jeżeli chodzi o plac przed kościołem, akurat w tej chwili udało się przeforsować projekt…będzie zrobiony z kostki bazaltowej w kolorze żółtym…”

[1:19:20] – Podjęcie uchwała dotycząca przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności

[1:27:25] – Zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzanie ścieków

[1:45:32] – Zatwierdzenie taryf za wodę proponowanych przez Enekoinwest S.A. – “Było dobrze…nagle teraz się okazuje, że jest wszystko źle…”

[2:5:20] – Uchwała w sprawie dopłat do wody dla odbiorców z Zagród i Przybysławic

[2:8:30] – Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na terenie gminy Garbów w roku 2014.

Podatek płacony realnie się zwiększy w porównaniu z zeszłym rokiem. To jest taki chwyt. Mówi się, że się zniżyło, a się podwyższa.
[2:13:15] – Uchwała w sprawie wysokości stawek od nieruchomości

[2:18:15] – Wójt w asyście wiceprzewodniczącego Koputa nazywa obywatela “awanturnikiem internetowym”

[2:21:40] – Uchwała w sprawie wysokości stawek od środków transportowych

[2:27:40] – Uchwała w sprawie wysokości stawek od nieruchomości

[2:28:08] – Uchwała w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Jastków na remont odcinka drogi gminnej w Piotrowicach Wielkich

[2:32:03] – Zmiana uchwały budżetowej na rok 2013 oraz wieloletniej prognozy finansowej

[3:07:44] – Sprawozdanie Komisji Rolnictwa w sprawie zakupów wody od zewnętrznych spółek oraz dyskusja

[3:12:15] – Wniosek Wspólnoty Garbowskiej o wykonanie rzetelnej ekspertyzy

[3:15:10] – Wystąpienie Agnieszki Nalewajek w sprawie zakupu wody od zewnętrznych spółek

[3:42:35] – Dziesięciu Radnych blokuje zrobienie rzetelnej ekspertyzy

[3:43:44] – Prezentacja projektu budżetu gminy na rok 2014

[3:59:07] – Apel Rady Gminy Garbów do GDDKiA w Warszawie w sprawie przywrócenia nazw węzłów drogowych w Bogucinie i Przybysławicach

[4:02:52] – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

[4:05:02] – Ciekawe wnioski, interpelacje i zapytania radnych:
– Radny Tadeusz Barszcz przypomina, że 5 miesięcy temu złożył podanie o znak drogowy, a do tej pory go niema. Pyta co ma powiedzieć mieszkańcom. Pani Sanaluta odpowiada ” będzie znak”.
– remont kapliczki w Gutanowie
– bezpłatne korzystanie z sal gimnastycznych przez mieszkańców (ciekawa dyskusja – L.Michoń, wójt nr 1 “przeciw”, Agnieszka Nalewajek, wójt nr 2 “za”)
– Tadeusz Barszcz proponuje kary umowne za nie odbieranie w terminie śmieci przez firmę, która wygrała przetarg. Pani wicewójt oraz radny Ostapiński nie przychylają się do tego rozwiązania. śmieci leżą od 2 miesięcy nie zabrane.
– kilkanaście rodzin w Gutanowie nie ma drogi, a 25% nie ma nawet drogi betonowej
– wójt wraca do tematu wiatraków (przy okazji dyskusji o braku dróg w Gutanowie. Dodatkowo zrzucając wszystkie winy na poprzedniego wójta, zachęca, aby nie robić polityki… cyrk na żywo) – mieszkańcy proszą o oczyszczenie rowów
– na koniec nieoczekiwanie dyskusja o wodzie

– na koniec wypowiedź pani wicewójt również w sprawie wody! Pani wicewójt polemizuje z tezami, które nie zostały przez nikogo wypowiedziane. Sugeruje, aby słowo kontrola nikomu się źle nie kojarzyło, że to jest normalna bieżąca sprawa… Dlaczego więc pan wójt od roku 2007 nie publikował żadnej z kontroli zewnętrznych, do czego zobowiązuje go prawo? O tym pani wicewójt nie mówiła.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top