Rada Gminy przegłosowała, a wójt mówi, że wniosku nie ma! Co teraz na to radny Wiesław Dados i radna Zwolak?

W dniu 7 lipca złożony został wniosek o informację publiczną, w której poproszono wójta o przedstawienie dokumentów w związku z głosowaniem, które miało miejsce na sesji rady gminy 6 maja.

Pisaliśmy o tym w tekście:

Brawo! Większość radnych za jawnością zestawienia inwestycji realizowanych w poszczególnych wsiach

 

W związku z tym, że na kolejnej sesji wójt nie przedstawił „owoców” przegłosowanego wniosku Wiesława Dadosa, zwróciliśmy się do wójta z zapytaniem jaki jest status sprawy. Ku naszemu zdziwieniu wójt napisał, że:

Sprawa wygląda kuriozalnie, gdyż wszyscy widzieliśmy na własne oczy dyskusję i głosowanie na temat przygotowania spisu inwestycji dla poszczególnych wsi, jakie były realizowane przez Gminę w ostatniej kadencji. Widzieliśmy na własne oczy jak rada gminy zobowiązała wójta do wykonania konkretnego zadania i co więcej wójt powiedział, że zadanie to wykona w jeszcze szerszym zakresie tj. dla wszystkich jego kadencji. Teraz wójt prezentuje zupełnie przeciwną postawę i twierdzi pośrednio, że go to wszystko jakby nie dotyczy i tamto głosowanie nie ma żadnych konsekwencji! Mamy tutaj jawne lekceważenie przegłosowanego stanowiska rady gminy przez wójta – czyli lekceważenie radnych – czyli lekceważenie ich wyborców.

Jesteśmy bardzo ciekawi jak sprawę skomentowaliby sami radni, którzy zażądali od wójta przygotowania informacji na temat wielkości inwestycji w poszczególnych wsiach. Czy to tylko pada deszcz, czy ma tu miejsce coś mniej eleganckiego….

Jakby tego nie nazwać trzeba jasno powiedzieć, że buta i arogancja  władzy  bardzo się „poprawiła” od ostatnich wyborów.

Czekamy teraz na reakcję radnych.

Pełną treść naszego  wniosku i odpowiedź wójta można zobaczyć poniżej:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wykaz inwestycji w poszczególnych wsiach – [66]

Do: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie mi  następujących dokumentów lub informacji:

1. Spisanej treści wniosku przegłosowanego przez Radę Gminy Garbów podczas posiedzenia w dniu 6 maja 2015 złożonego przez radnego Wiesława Dadosa, o którym mowa w punkcie 10 protokołu z ww. sesji Rady Gminy, który to wniosek zobowiązał Wójta Gminy Garbów do przygotowania wykazu inwestycji realizowanych w poszczególnych sołectwach w poprzedniej kadencji.

2. Kopii przygotowanego ww. wykazu inwestycji, do którego przygotowania Rada Gminy Garbów zobowiązała Wójta Gminy Garbów.

Wnioskowaną informację publiczną proszę przesłać w ustawowym czasie pocztą elektroniczną na adres robert@bogucin.com.

Jednocześnie proszę o anulowanie mojego wcześniejszego wniosku, w którym pomylone zostało nazwisko wnioskodawcy pana Wiesława Dadosa.
W oczekiwaniu na informację publiczną,

Odpowiedź wójta: