Dotacje z budżetu gminy na kulturę rozdzielone

Powołana przez wójta Kazimierza Firleja komisja w składzie: Małgorzata Sanaluta – przewodnicząca, Alina Reszka – przedstawiciel GOPS, Katarzyna Miszczuk – skarbnik gminy, Ewa Michałek, Ryszard Kopyciński i Elżbieta Prażmo – przedstawiciele organizacji pozarządowych, dokonała podziału pieniędzy przeznaczonych w budżecie gminy na dotacje realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury. Do podziału było 20 tys. złotych.

Ponad połowa tej kwoty, 10500 zł, została przyznana dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej na wydanie albumu pt. „Cztery pory roku na Garbowszczyźnie”. Pozostałe środki podzielono na dotacje dla Parafii Macierzyństwa NMP Garbów -Cukrownia na organizację Festiwalu „Ave Maryja” – 3500 zł, dla Stowarzyszenia Wektor na wydanie publikacji poświęconej nauczycielom i historii tajnego nauczania – 3000 zł, dla Stowarzyszenia Nasz Gutanów na wsparcie Chóru „Jubilat” – 1000 zł oraz dla Stowarzyszenia Mój Bogucin na wsparcie warsztatów dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Bogutki” – 2000 zł

informacja wójta

 

 

 

 

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top