Radni wójta bezprawnie blokują oddolną inicjatywę mieszkańców. Stowarzyszenia wzywają radę gminy do usunięcia naruszenia prawa

Na sesji 29 grudnia 2016 rada gminy głosami radnych z porozumienia „Niezależnych” oraz części radnych z PSL,  wbrew obowiązującemu prawu odrzuciła uchwałę mającą regulować tryb powstania rady pożytku publicznego, o którą zgodnie wnioskowało pięć lokalnych stowarzyszeń.

Stowarzyszenia chcą uczestniczyć w samorządzie

Rada pożytku publicznego powstaje na wspólny wniosek organizacji pozarządowych. Jest to organ o charakterze konsultacyjno-opiniodawczym, dzięki któremu mieszkańcy skupieni w lokalnych organizacjach mogą bardziej aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnego samorządu i mięć doradczy głos w podejmowaniu niektórych decyzji. Wniosek o utworzenie rady pożytku publicznego wpłynął do wójta 24 listopada 2015 roku. Został on złożony przez następujące organizacje lokalne: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Leśce, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borków i Janów, Stowarzyszenie Nasz Gutanów, Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowie oraz Wspólnota Garbowska. Zgodnie z prawem wójt miał obowiązek powołania rady w ciągu 2 miesięcy. Niestety ustawowy termin nie został dotrzymany.

Rażące naruszenie prawa. Sprawa do interwencji wojewody i dla sądu administracyjnego

Zgodnie z prawem w takim patologicznym i nietypowym przypadku, gdy rada gminy odrzuca przyjęcie uchwały wbrew obowiązującemu prawu, składające wniosek stowarzyszenia mogą wezwać wójta i radę gminy do usunięcia naruszenia prawa, co nastąpiło już w dniu 21 stycznia (pismo poniżej). Teoretycznie przewodnicząca Chabros powinna teraz zwołać nadzwyczajną sesję rady gminy, aby jak najszybciej przyjąć uchwałę, która została odrzucona. Jeżeli to nie nastąpi, sprawą będzie musiał zająć się Sąd Administracyjny, który przymusi radnych wójta do przestrzegania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 – art. 41g. ust. 1). Należy tu dodać, że naruszenie prawa przez radę gminy Garbów ma charakter rażący i ostentacyjny. Jak trafnie skomentował ten przypadek jeden z mieszkańców gminy: „Rada gminy Garbów myśli, że jest ważniejsza niż polski Sejm”.

Blokowanie aktywności mieszkańców – bezprawie i gminne anty-standardy

Mamy tutaj do czynienia z próbą zablokowania przez część radnych z obozu wójta oddolnej inicjatywy mieszkańców. Sytuacja jest tym bardziej bulwersująca, że odrzucenie uchwały jest złamaniem obowiązującego prawa. Każdy, kto obserwuje lokalne życie spotkał się już wcześniej z nieprzychylnym działaniem wójta i jego środowiska w stosunku do niektórych stowarzyszeń. Co ciekawe wygląda na to, że przed głosowaniem przewodnicząca rady gminy Katarzyna Chabros była świadoma, że odrzucenie uchwały będzie niezgodne z prawem, a mimo to prowadziła głosowanie w tym kierunku. Z pewnością świadomy był tego również wójt. Dlaczego mimo świadomości bezprawia ekipa radnych od wójta wraz z trzema niezawodnymi przyjaciółmi z PSL (Banaszek, Poleszak, Chałas) zdecydowała się na przyblokowanie procedury tworzenia rady pożytku publicznego, która z pewnością mogłaby się przysłużyć zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców w życiu lokalnego samorządu? Chcieliśmy o to zapytać przewodniczącą Katarzynę Chabros. Niestety po raz kolejny już była ona nieuchwytna dla mediów – próbowaliśmy, ale nie pełniła ona swojego czwartkowego dyżuru (10.30-11.30). W gminie Garbów panują takie anty-standardy, że poza „dyżurem, na którym się nie dyżuruje”, nie ma możliwości zadzwonienia, czy choćby napisania maila do przewodniczącej. W Biuletytnie Informacji Publicznej nie są podawane żadne dane kontaktowe do radnych! Kompletna ściana komunikacyjna i zablokowanie możliwości bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i lokalnymi mediami.

Kto jak głosował?

Wbrew prawu i za odrzuceniem uchwały dotyczącej powołania rady pożytku publicznego głosowali następujący radni:

Katarzyna Chabros – Przewodnicząca Rady Gminy – Porozumienie „Niezależnych”

Zenon Koput – Zastępca przewodniczącego – Porozumienie „Niezależnych”

Piotr Adamczyk – Porozumienie „Niezależnych”

Jan Banaszek – PSL

Lidia Michoń – Porozumienie „Niezależnych”

Józef Chałas – PSL

Jacek Poleszak – PSL

Stanisław Sumorek – Porozumienie „Niezależnych”

Mariusz Łukasz Szalast – Porozumienie „Niezależnych”

Zgodnie z prawem, za przyjęciem uchwały w interesie organizacji mieszkańców głosowali:

Tadeusz Bronisz – Wspólnota Garbowska

Wiesław Dados – PSL

Dariusz Kulikowski – Wspólnota Garbowska

Agnieszka Irena Pasternak – Zagrody-Bloki

Henryk Węgielski – PSL

Wiesława Zwolak – PSL

Mamy 9 głosów przeciw ludziom i 6 głosów za ludźmi. Po raz kolejny widzimy ciekawy rozdźwięk w sposobie głosowania przez radnych PSL. Część głosuje zgodnie z interesem mieszkańców, a część ślepo wspiera ośrodek władzy wójta i jego „Niezależnych”. Może lepiej byłoby, aby radni, Banaszek, Chałas i Poleszak od razu przepisali się do „Niezależnych”.

Dlaczego radni to robią? Czy im nie wstyd? Przeproszą czy będą odwracać kota ogonem?

Każdy zewnętrzny obserwator może zadać sobie pytanie dlaczego radni z obozu wójta dopuszczają się wbrew prawu i poczuciu dobrego smaku zwalczania organizacji mieszkańców. Dlaczego piętrzą konflikty próbując blokować prawdziwie niezależne stowarzyszenia?  Jakie motywy nimi kierują? Co ich do tego skłania? Warto też zapytać czy im zwyczajnie nie wstyd tak robić? Czy nie wstydzą się oni blokować aktywności niezależnych organizacji mieszkańców? Czy teraz, gdy zostali zdemaskowani, każdego z nich będzie stać, a szczególnie panią przewodniczącą Chabros, na publiczne przeproszenie mieszkańców przed kamerą za bezprawne blokowanie inicjatywy mieszkańców, czy zamiast tego podniosą oni lament, że się ich opisuje? Co zwycięży, honor i przyzwoitość, czy logika wąsko pojętego, „plemiennego” interesu i odwracania kota ogonem, czego już nie raz byliśmy świadkami?  W ciągu najbliższych tygodni z pewnością  otrzymamy odpowiedzi na przynajmniej niektóre z tych pytań.

rec

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez radę gminy

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Radni wójta bezprawnie blokują oddolną inicjatywę mieszkańców. Stowarzyszenia wzywają radę gminy do usunięcia naruszenia prawa

 1. absurd

  A wójt udaje Greka, bo on zgodnie z prawem uchwałę przygotował, tylko Rada jej nie przyjęła.

  Panie wójcie, jak to jest, że radny Dados głosował za Radą Działalności Pożytku Publicznego
  a w Głosie Garbowa pan wójt napisał, że na jego wniosek uchwała została nieprzyjęta przez radnych?

  Reply
 2. Borków,Karolin-

  jednak warto było oddać głos na swoich radnych,przynajmniej w tym przypadku opowiedzieli się po słusznej stronie.
  Radny Bronisz w tym przypadku stanął w obronie wszystkich stowarzyszeń ale również w obronie szkół w Borkowie i Leścach.
  Piękna postawa!
  Nie układy i ślepe popieranie tylko dobro lokalnych mieszańców.
  Pozostałym życzę ODWAGI!
  Ludzie wszystko wiedzą, to smutne że większość nie poszła za dobrem mieszkańców. To już kolejny raz..Zapisujecie się w historii garbowszczyzny. Jak?! Za te kilka czy kilkanaście lat pewnych decyzji nie cofniecie! A na ludzi spojrzeć trzeba będzie. Oczywiście można odkręcić głowę ale ludzie patrzą na Was czy chcecie czy nie. Głosujecie jako przedstawiciele mieszkańców i to mieszkańcy mają prawo do oceny Waszej postawy jako radnego. Czy wszyscy mogliby powtórzyć słowa wypowiedzianej przysięgi??! Z czystym sumieniem ??!

  Reply
 3. ad vocem

  Warto dodać, że proponowany w uchwale wójta skład rady pożytku publicznego wyglądał następująco: trzech przedstawicieli wójta, trzech przedstawicieli rady gminy, siedmiu przedstawicieli organizacji z terenu gminy.

  Reply
  • herody to są

   Czyli co? Już kombinują jak, gdy rada pożytku publicznego w końcu powstanie podporządkować ją urzędowi. To jest chore. Herody są chore na władzę.

   Reply
 4. schematy oszukańców

  W komunie często stosowano taki schemat propagandy, że np. Lenin był dobry, ale jego współpracownicy źli, 1 sekretarz dobry, ale otoczenie złe i stąd „błędy i wypaczenia”

  Tutaj mamy sytuację, że dobry wójt niby składa uchwałę, ale jego radni ją wbrew prawu odrzucają – tak jakby ktoś mógł jeszcze uwierzyć, że radni z komitetu wójta zrobili coś wbrew niemu. Ciekawe czy protestował na sesji przeciw łamaniu prawa przez jego „Niezależnych”? Pamiętamy, że jak było głosowanie o wprowadzenie jawnego rejestru wydatków to chętnie wójt zabierał głos przeciw!

  Reply
 5. czy przeproszą

  Ciekawe czy teraz będzie ich stać na przeprosiny za złamanie prawa czy znowu zastosują taktykę odwracania kota ogonem.

  Reply
 6. radni z Bogucina przeciw!!!!!

  A radna Michoń i radny Banaszek to czemu znowu przeciw ludziom głosują? Bo wójt by złą minę zrobił? WSTYD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Reply
 7. Graz...

  I jak żyć? Obłuda, wszędzie obłuda! Czy ludzie luster nie mają? Czy nadal będą trwać w przekonaniu, że zło które czynią swoimi głosami to dobro?

  Reply
  • skarga do wojewody na Radę Gminy

   Czy stowarzyszenia dostały informację na piśmie od przewodniczącej Rady Gminy Garbów, jakie kroki podejmie Rada Gminy w tej sprawie? Jak nie dostały to mogą napisać skargę na Radę Gminy do wojewody.

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top