Mieszkańcy Bogucina proszą Radnych Gminy Jastków o pomoc w odzyskaniu nazwy węzła drogowego.

Mieszkańcy Bogucina od kilku już tygodni aktywnie działają w celu odzyskania nazwy węzła drogowego, który znajduje się na terenie ich wsi. Tym razem, zwrócili się oni bezpośrednio do Radnych Gminy Jastków, w których mocy jest być może pomoc w przywróceniu węzłowi jego nazwy zgodnej jego geograficzną i administracyjną lokalizacją. W liście odwołują się oni do zrozumiałych dla każdego wartości takich jak solidarność międzysąsiedzka, uczciwość, honor czy zgoda. Doprawdy trudno byłoby komukolwiek odrzucić prośbę wyrażoną takimi słowami i z takim przekonaniem. Razem z mieszkańcami Bogucina mamy nadzieję, że ich prośba zostanie wysłuchana i że Radni Jastkowa zdołają przekonać wójta Gminy Jastków do oddania nazwy węzła drogowego. To byłaby najprostsza droga do załatwienia całej sprawy.

Poniżej treść listu mieszkańców Bogucina:

Szanowni Radni Gminy Jastków,

My mieszkańcy Bogucina i wasi niedalecy sąsiedzi, którym nierozważni urzędnicy GDDKiA, wyrządzili wielką krzywdę, zwracamy się tym listem do Was jako Radnych Gminy Jastków, którzy krzywdę tą macie , jeśli tylko zechcecie, moc naprawić. Z góry bardzo prosimy o przyjęcie naszych słów ze zrozumieniem i przychylnością.

Jak Państwo wiedzą, na terenie wsi Bogucin, znajduje się węzeł drogowy, który łączy nową trasę S17 z dotychczasową trasą „warszawską”.  W czasie prac budowlanych, we wszelkiej dokumentacji węzeł ten był słusznie nazywany nazwą wziętą od nazwy naszej miejscowości. W ostatnim etapie prac, tuż przed otwarciem odcinka nowej trasy między Kurowem a Bogucinem, okazało się nagle, że węzeł znajdujący się na terenie naszej wsi nazwany został nazwą „Jastków”, czyli miejscowości, która znajduje się na terenie sąsiedniej gminy, w odległości około 4 km od węzła drogowego. Informacja ta była dla nas tym bardziej bolesna, że była całkowitym zaskoczeniem.  Nie wiedzieliśmy, że zamiary takie miała GDDKiA w Lublinie już na jesieni roku 2009. Ani wójt naszej gminy, ani też przedstawiciele GDDKiA nie informowali mieszkańców o planach pozbawienia Bogucina nazwy węzła drogowego, który znajduje się na terenie naszej miejscowości.

Działania urzędników z GDDKiA w Lublinie, którzy projektowali nazewnictwo węzłów drogowych nie odróżniając oznaczenia kierunkowego od nazw stałych obiektów drogowych, nie szanują zupełnie zastanego stanu kulturowego i geograficznego poszczególnych  miejsc. Ich tłumaczenia wydają nam się absurdalne i zupełnie niezgodne ze stanem faktycznym. Nie znajdujemy żadnych rozumnych i jasno wyłożonych zasad, które były zastosowane w przypadku zmiany nazwy „Bogucin” na „Jastków”. Same decyzje urzędnicze wydają się być w tym przypadku zupełnie arbitralne i mają charakter  pozaprawny. Było to już omawiane w innych miejscach i nie ma potrzeby tutaj wracać do szczegółów. Wystarczy rzec, że odbieramy całą tą sytuację jako rabunek i wyrządzoną nam jawną urzędniczą niesprawiedliwość.

Wiemy, że dla wielu osób z zewnątrz, nasze pragnienie odzyskania nazwy „Bogucin” dla węzła drogowego, jest niezrozumiałe czy nawet śmieszne. Cóż, aby zrozumieć całą sytuację, trzeba być stąd, trzeba żyć i oddychać przywiązaniem do swojej małej ojczyzny, trzeba myśleć w kategoriach lokalnej tożsamości i troski wspólną przyszłość. Tego wszystkiego nie możemy najwyraźniej oczekiwać od obecnych urzędników GDDKiA w Lublinie.  Zwracając się do Was Kochani Radni Jastkowa, liczymy na to, że przynajmniej Wy, jako nasi niedalecy sąsiedzi, których wplątano w tą sytuację, dobrze zrozumiecie i z przychylnością potraktujecie nasze uzasadnione pragnienia.

Szanowni Państwo, zwracamy się do was w imię solidarności międzysąsiedzkiej i z wiarą w Waszą sprawiedliwość. Wierzymy z całego serca, że w tej tak ważnej dla nas sprawie zachowacie się nie jak niegodziwi kupcy, którym przytrafił się niezasłużony zysk cudzym kosztem, ale jak ludzie przyzwoici, dla których honor, uczciwość i wzajemna solidarność są rzeczami najważniejszymi.

Nasze wspólne działanie i solidarność oraz Wasza uczciwość mogą naprawić złe konsekwencje nieodpowiedzialnych społecznie i nieprzemyślanych merytorycznie decyzji urzędników, którzy są jak widać zbyt daleko od konkretu ludzkich spraw. Urzędnicy nie rozumieją spraw lokalnego patriotyzmu i miłości do naszej małej ojczyzny, jaką nosimy w sercach. Naprawiając ich błędy, pokażmy, że zwykli ludzie są dojrzalsi i mądrzejsi od nich i lepiej rozumieją zarówno potrzeby, jak i głębokie powinności związane z miejscem, w którym się urodzili, w którym mieszkają i w którym pragną dożyć końca swoich dni.

Sprawa zabranej nam nazwy węzła, to typowy przykład sprawy ponad politycznej, gdzie każdy z nas może zapomnieć o tym, co nas różni, a gdzie razem możemy umocnić jedność i zgodę, które zostały zagrożone przez nieodpowiedzialne czy wręcz barbarzyńskie decyzje innych.

Jako mieszkańcy Bogucina i Wasi sąsiedzi, bardzo Państwa prosimy o zrobienie wszystkiego, aby w imię sąsiedzkiej zgody, życzliwości i zwykłej uczciwości skłonić Władze  Gminy Jastków do podjęcia działań zmierzających do zwrócenia nam, niesprawiedliwie zabranej przez urzędników GDDKiA w Lublinie, nazwy węzła drogowego znajdującego się na terenie wsi Bogucin.

Z wyrazami szacunku

Mieszkańcy wsi Bogucin

W imieniu mieszkańców podpisano:

Sołtys wsi Bogucin – Sławomir Włodowski

Prezes stowarzyszenia „Mój Bogucin” – Monika Kamińska

Prezes BKS Bogucin – Józef Sadowski

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich – Krystyna Smolak

Radni Gminy Garbów ze wsi Bogucin:  Lidia Michoń, Artur Rybkowski

źródło: bogucin.net

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Mieszkańcy Bogucina proszą Radnych Gminy Jastków o pomoc w odzyskaniu nazwy węzła drogowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top