Nadanie imienia Andrzeja i Anny Nowaków Szkole Podstawowej w Ożarowie 20 maja 2013

Bohaterscy Patronowie Szkoły Podstawowej w Ożarowie

20 maja 2013 r. w Ożarowie odbyła się uroczystość nadania imienia tutejszej Szkole Podstawowej, do której uczęszczają dzieci z Ługowa, Ożarowa (gmina Jastków, parafia Garbów) i kilku uczniów z sąsiednich Czesławic (gmina Nałęczów). Społeczność Ługowa i Ożarowa wybrała na patronów Annę i Andrzeja Nowaków – wieloletnich nauczycieli swojej szkoły. Andrzej Nowak w 1932 r. objął posadę kierownika powszechnej szkoły w Ługowie, jednocześnie nadzorował wznoszenie nowego budynku szkolnego w Ożarowie, przy granicy z Ługowem. Od 1 września 1937 r. kierował ożarowską szkołą, wspólną dla obydwu wiosek. W okresie niemieckiej okupacji, wraz z żoną Anną, także nauczycielką szkoły w Ożarowie, należał do Armii Krajowej. Szkoła była punktem kontaktowym dla oddziałów dowodzonych przez legendarnego cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. W czasie obławy 7 grudnia 1943 r. Niemcy aresztowali jego żonę Annę, która po ciężkich przesłuchaniach i torturach w siedzibie Gestapo „Pod Zegarem” (dzisiejsza ul. ks. Idziego Radziszewskiego 4), nie wydawszy nikogo, zmarła w wieku 50 lat 17 kwietnia 1944 r., na Zamku w Lublinie. Pochowana została w zbiorowej mogile na lubelskim cmentarzu przy ul. Unickiej (wejście od ul. Gen. Władysława Andersa). Andrzej Nowak szczęśliwie uniknął aresztowania i ukrywając się, wraz z synem Zbigniewem, przetrwał wojnę. Po jej zakończeniu wrócił na stanowisko kierownika publicznej szkoły powszechnej w Ożarowie. Pomimo nacisku władz komunistycznych nie wstąpił do PZPR. Działał w harcerstwie, straży pożarnej, kółku rolniczym. Ceniony jako dobry gospodarz i społecznik. W Ługowie i Ożarowie przepracował 40 lat. Odszedł na emeryturę w 1972 r. Zmarł 20 października 1977 r. w wieku 81 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Garbowie.
Uroczystość nadania imienia i jednocześnie sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Ożarowie rozpoczęła się o godz. 10.00 Mszą św., w kaplicy pw. św. Maksymiliana Kolbego w tej miejscowości, koncelebrowaną przez proboszcza parafii Garbów ks. kan. Zenona Małyszka i ks. seniora kan. Stanisława Wąsika, emerytowanego proboszcza garbowskiej parafii. Udział wzięła rodzina patronów szkoły, 2 poczty sztandarowe żołnierzy AK i WiN „Zaporczyków”, z Lublina i Bełżyc, władze samorządowe gminy Jastków i powiatu lubelskiego, zaprzyjaźnieni dyrektorzy okolicznych szkół, inni goście, mieszkańcy Ługowa i Ożarowa. Po Mszy św. uczestnicy przemaszerowali na dalszą część uroczystości w budynku ożarowskiej szkoły, której głównym punktem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej patronów szkoły – Anny i Andrzeja Nowaków i przekazanie poświęconego wcześniej sztandaru.
Mieszkańcy Ługowa i Ożarowa mogą być dumni ze patronów swojej szkoły.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top