Lubelska Izba Rolnicza

LIR współorganizatorem Festiwalu Wieprzowiny, Mleka i Miodu w Bogucinie

LIR współorganizatorem Festiwalu Wieprzowiny, Mleka i Miodu w Bogucinie

Lubelska Izba Rolnicza wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Garbowska” oraz telewizją TVP3 Lublin zorganizowała Festiwal Wieprzowiny, Mleka i Miodu. Wydarzenie odbyło się w miejscowości Bogucin dn. 15.07.2018 r. i przyciągnęło wielu odwiedzających. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się: Wojewoda Lubleski Przemysław Czarnek, Prezes LIR Piotr Burek, Wiceprezes LIR Gustaw Jędrejek, Członek Zarządu LIR Antoni Szczepaniak, Delegat […]

Piknik Wieprzowy w Bogucinie

Piknik Wieprzowy w Bogucinie

W dniu 15 lipca 2018 r. w Bogucinie odbył się Piknik Wieprzowy Mazowiecko – Lubelski, którego celem była promocja wysokiej jakości produktów z mięsa wieprzowego produkowanego w naszym regionie. Piknik został sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. więcej źródło: lir.lublin.pl

Zaproszenie na wyjazd na XXIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach w dniu 17 marca 2017 r.

Zaproszenie na wyjazd na XXIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach w dniu 17 marca 2017 r.

XXIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH   w Kielcach Wyjazd w dniu 17 marca 2017 r. (piątek) Godz. 7.00 Bogucin – parking pod Podolanką Informacja i zapisy Gustaw Jędrejek tel. kom. 665170126 Koszt wyjazdu 25 zł  więcej                                     

Zaproszenie na wyjazd na XXII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach w dniu 18 marca 2016 r.

Zaproszenie na wyjazd na XXII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach w dniu 18 marca 2016 r.

XXI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH   w Kielcach Wyjazd w dniu 18 marca 2016 r. (piątek) Godz. 6.30 Bogucin – parking pod Podolanką Godz. 6.40 Garbów pod Urzędem Gminy Informacja i zapisy Gustaw Jędrejek tel. kom. 665170126 Koszt wyjazdu 50 zł , obejmuje ubezpieczenie, autobus, bilet na targi  więcej informacji o targach                                     

Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie niskich cen skupu owoców miękkich

Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie niskich cen skupu owoców miękkich

Zarząd LIR w imieniu rolników – producentów owoców miękkich apeluje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań sprawdzających czy nie nastąpiła zmowa cenowa firm skupujących owoce miękkie oraz o podjęcie szybkich działań, które doprowadzą do ustabilizowania i urealnienia cen na wszystkie owoce miękkie. stanowisko źródło: lir.lublin.pl

Uwaga producenci owoców i warzyw! Komunikat Agencji Rynku Rolnego

Uwaga producenci owoców i warzyw! Komunikat Agencji Rynku Rolnego

KOMUNIKAT  Na podstawie § 5 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23  października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., […]

Spotkanie wiceprezesa Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawa Jędrejka z rolnikami w Michowie

Spotkanie wiceprezesa Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawa Jędrejka z rolnikami w Michowie

W niedzielę 16 marca odbyło się spotkanie wiceprezesa Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawa Jędrejka z rolnikami z Michowa. Tematem były bieżące sprawy związane z rolnictwem: afrykański pomór świń, działalność gospodarcza w rolnictwie, dopłaty, przetwórstwo rolne. Padło dużo pytań, dyskusja była ożywiona, okazało się, że rolnicy nie byli świadomi istnienia wielu przepisów prawnych regulujących działalność rolniczą. Uczestnicy […]

ARiMR przygotowuje się do wypłaty dopłat bezpośrednich

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikował rozporządzenia  w sprawie stawek płatności bezpośrednich za 2013 rok. Wynika z nich, że jednolita płatność obszarowa (JPO) będzie wyższa o blisko 100 zł na hektar, niż ta obowiązująca w zeszłym roku. Płatność JPO przysługuje każdemu rolnikowi, który gospodaruje na co najmniej 1 hektarze gruntów i utrzymuje go w dobrej […]

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmówiło podwyższenia limitu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmówiło podwyższenia limitu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych dnia 22 lipca 2013 r. wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby z wnioskiem o podwyższenie limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego w produkcji rolnej z 86 litrów na 1 ha użytków rolnych do 126 litrów. Ministerstwo Rolnictwa dnia 19 sierpnia 2013 r. […]

Lubelska Izba Rolnicza ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont pomieszczeń siedziby Oddziału Zamiejscowego Biura Lubelskiej Izby Rolniczej w Chełmie”

Lubelska Izba Rolnicza ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont pomieszczeń siedziby Oddziału Zamiejscowego Biura Lubelskiej Izby Rolniczej w Chełmie” Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 5 000 000 EURO. Kod  CPV 45000000 – 7 – Roboty budowlane Szczegóły czytaj na stronie LIR  http://www.lir.lublin.pl/pl/aktualnosci.php?stan=detail&news_id=994

Nowelizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego wchodzi w życie – 13.06.2013

Dziś tj. 13 czerwca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Nowelizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wprowadziła przepis umożliwiający zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w przypadku zmian oznaczeń kodów […]

Walne Zgromadzenie Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej w dniu 13 maja 2013 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej w dniu 13 maja 2013 r.

W dniu 13 maja 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej i było poświęcone sprawom wewnątrz – organizacyjnym. Rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej i finansowej LIR w 2012 r. Podjęto również uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu. Uchwalony został także budżet LIR […]

Sady nie ucierpiały z powodu zimy

Sady nie ucierpiały z powodu zimy

Tegoroczna zima nie spowodowała strat w uprawach sadowniczych, nie będzie więc miała wpływu na wysokość zbiorów – poinformował PAP prezes Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych prof. Eberhard Makosz. Makosz zaznaczył, że informacje na ten temat zebrał od sadowników i doradców z większych rejonów sadowniczych. Według profesora, na drzewach owocowych, niezależnie od gatunku, jest pod dostatkiem pąków […]

Nowa ustawa o środkach ochrony roślin

Nowa ustawa o środkach ochrony roślin

27 kwietnia 2013 r. wejdzie w życie ustawa o środkach ochrony roślin, ogłoszona 12 kwietnia br. (Dz. U. poz. 455 ). Ustawa ta wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z 21 października 2009 r. – ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów oraz stanowi wykonanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu […]

„Produkt regionalny i tradycyjny” – posiedzenie Rady Kobiet przy Lubelskiej Izbie Rolniczej

„Produkt regionalny i tradycyjny” – posiedzenie Rady Kobiet przy Lubelskiej Izbie Rolniczej

W dniu 19 kwietnia 2013r. w siedzibie Lubelskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Rady Kobiet przy LIR zatytułowane „Produkt regionalny i tradycyjny”. Podczas spotkania delegatki LIR zapoznały się z procedurą rejestracji produktów regionalnych oraz aspektami zdrowotnymi tychże produktów. Po teoretycznym zapoznaniu się z tematem zaproszeni goście oraz uczestniczki posiedzenia miały możliwość degustacji produktów regionalnych przygotowanych […]

Akcja protestacyjna pod „Cukrownią Werbkowice”

Zarząd Gminny NSZZ rolników Indywidualnych „Solidarność” w Miączynie był 16 kwietnia organizatorem akcji protestacyjnej pod „Cukrownią Werbkowice”, będącą jednym z oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Związkowcy protestowali przeciw działaniom rządu mającym na celu uniemożliwienie nabycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej przez pracowników i plantatorów. Poniżej prezentujemy  stanowisko NSZZ RI ,,Solidarność’’ w Miączynie przeciwko wysokiej wycenie akcji […]

Top