Walne Zgromadzenie Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej w dniu 13 maja 2013 r.

W dniu 13 maja 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej i było poświęcone sprawom wewnątrz – organizacyjnym. Rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej i finansowej LIR w 2012 r. Podjęto również uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu. Uchwalony został także budżet LIR na 2013 r.
Ponadto WZ podjęło stanowiska:

-w sprawie zwiększenia dopłat do materiału siewnego,
-w sprawie wprowadzenia wsparcia finansowego dla rolników w zakresie rekultywacji
gleb zakwaszonych poprzez nawożenie wapnem w ramach pomocy de minimis,
-w sprawie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
-w sprawie obrotu ziemią w Polsce po 2016 roku,
-wobec zapowiedzi zmniejszenia o 4,98% płatności dla rolników w 2013 r.,
-w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej,
-w sprawie zmiany ustawy Prawo Łowieckie,
-w sprawie opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej,
-w sprawie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
-w sprawie dopłat do produkcji,
-w sprawie funduszu spójności.

W spotkaniu oprócz Delegatów LIR uczestniczyli między innymi: Jerzy Chróścikowski – Senator RP, Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP, Antoni Skrabucha – Dyrektor LODR w Końskowoli, Przemysław Tkaczyk- Dyrektor Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, Grzegorz Kurczuk – Z-ca Dyrektora ANR, Andrzej Mróz – Z-ca Dyrektora ARiMR, Piotr Pszczółkowski – Inspektor Oceny Odmian Stacji Doświadczalnej w Ciciborze oraz przedstawiciele administracji wojewódzkiej i samorządowej instytucji wokółrolniczych.
W drugiej części spotkania Stanisław Bartman – Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej wraz z Senatorem Chróścikowskim udekorowali Roberta Jakubca – Prezesa LIR, Odznaką Honorową Podkarpackiej Izby Rolniczej imienia św. Izydora Oracza.

Stanowisko LIR w sprawie obrotu ziemią w Polsce po 2016 r.

Stanowisko LIR w sprawie opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej

Stanowisko LIR w sprawie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Stanowisko LIR w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Stanowisko LIR w sprawie wprowadzenia wsparcia finansowego dla rolników w sakresie rekultywacji gleb zakwaszonych poprzez nawozenie wapnem w ramach pomocy de minimis

Stanowisko LIR w sprawie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Stanowisko LIR w sprawie zmiany ustawy Prawo Łowieckie

Stanowisko LIR w sprawie zwiększenia dopłat do materiału siewnego

Stanowisko LIR wobec zapowiedzi zmniejszenia o 4,98 % płatności dla rolników w 2013 r.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top