Informacje dotyczące wyborów do Izb Rolniczych w dniu 31 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 8/2010

KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 927 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń

izb rolniczych, w tym do rad powiatowych izb rolniczych.

§ 2. Czynności organizacyjne związane z przeprowadzeniem wyborów oraz pierwszych posiedzeń rad

powiatowych izby rolniczej wykonuje jej zarząd.

Rozdział 2

Wybory do rad powiatowych izby rolniczej

§ 3. 1. Wybory do rad powiatowych izby rolniczej, zwane dalej „wyborami”, przeprowadzają:

1) komisja wojewódzka, w liczbie 11 osób, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia

1995 r. o izbach rolniczych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 927 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,

2) komisje okręgowe, w liczbie 5-7 osób, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy,

3) komisje obwodowe, w liczbie 5-7 osób, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy – w wypadku

podziału okręgu na obwody głosowania.

2. Właściwe wykonanie zadań i obsługę komisji zapewnia izba rolnicza.

3. W komisji wojewódzkiej, okręgowej, obwodowej nie mogą zasiadać kandydaci na członków rad

powiatowych izby rolniczej.

więcej

źródło: lir.lublin.pl

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top