Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie poszukuje kandydatów na stanowisko asystent rodziny

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Garbowie poszukuje kandydatów na stanowisko asystent rodziny.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 1. Wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. 2. Systematyczna indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. 3. Zadania te będą realizowane przez asystenta rodziny w 10 rodzinach. W tym celu asystent rodziny będzie m.in.: – współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, placówki opiekuńczo – wychowawcze, PCPR, itp. – pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych, – pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym, – merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego, – pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną, – motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

czas składania dokumentów do 30 kwietnia 2015 r.

więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top