Chcemy mieć możliwość uczestnictwa w komisjach. Piszemy do Przewodniczącego i Rady Gminy Garbów

W naszej batalii o realnie jawne komisje gminy Garbów postanowiliśmy się zwrócić do Przewodniczącego Rady Gminy Garbów Jana Dudzika. Zachęcił nas do tego sam pan wójt, który stwierdziwszy, że utworzenie zakładki na stronie BIP z wymaganymi informacjami jest „bezzasadne”, gdyż jest tam już zakładka „aktualności”, ( na której jednak tych informacji nie ma i nigdy nie było ) i który mówiąc wprost umył w tej sprawie ręce i odesłał nas do radnych gminy Garbów, w których kompetencje nie chce on ingerować…. (sic!)

Jako organ medialny chcemy mieć możliwość uczestniczenia w spotkaniach komisji i ewentualnego ich nagrywania w celu pokazania mieszkańcom. Obecnie praktyka jest taka, że należy codziennie, albo najlepiej dwa razy dziennie dzwonić do sekretarza gminy Garbów, po to aby na pytanie: „Czy są ustalone terminy spotkań jakichkolwiek komisji” usłyszeć stanowcze „Nie wiem!” Przewodniczący poszczególnych komisji zwołują je telefonicznie nawet z dnia na dzień, więc bez ciągłego wydzwaniania uzyskanie aktualnej wiadomości nie jest możliwe. Wiem, że nawet jeden z radnych (akurat przez przypadek z tego stowarzyszenia, o którego istnieniu nie informuje urzędowa gminna strona internetowa) otrzymał od pana sekretarza informację o komisji, której jest członkiem tuż przed końcem dnia pracy. A komisja odbywała się następnego dnia rano! Wspaniały obyczaj i kultura polityczna. Chcemy w przyszłości uniknąć możliwości stosowania tego typu sztuczek. Wymaga tego dobre wychowanie oraz poszanowanie prawa i ludzi, bez względu na to czy należą oni do układu relacji lubianych przez obecną władzę czy też do nich nie należą.

Poniżej przedstawiamy treść listu, jaki wydawca „Naszego Garbowa” pan Robert Fiutek skierował na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Garbów. Liczymy, że zostanie on odczytany na najbliższej sesji Rady Gminy i że radni, w trosce o rozwój świadomości obywatelskiej i zwiększenie jawności życia publicznego, zrealizują zupełnie podstawowe postulaty, które są nakazane przez ogólnopaństwowe prawo.

 

Do: Przewodniczący Rady Gminy Garbów Jan Kazimierz Dudzik

Temat: Publikacja spotkań Komisji Rady Gminy Garbów – dostęp do informacji publicznej

Szanowny Panie Przewodniczący,

W nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Garbów, w którym zrzeka on się odpowiedzialności za publikację informacji o spotkaniach Komisji Rady Gminy Garbów i informuje, że:

„Publikowanie informacji o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Garbów jest uzależnione od terminu ich zwołania przez Przewodniczącego Komisji oraz przekazania Wójtowi Gminy informacji o takim posiedzeniu w terminie umożliwiającym dokonanie publikacji z odpowiednim wyprzedzeniem. (…) Wójt Gminy Garbów  nie ma żadnego prawa narzucania Radzie Gminy sposobu organizacji pracy.”

w nawiązaniu do ustawy o dostępie do informacji publicznej jak do ustawy o samorządzie gminnym zwracam się do pana jako osoby odpowiedzialnej za organizację pracy całej Rady Gminy Garbów z wnioskiem o doprowadzenie do tego, aby daty spotkań poszczególnych komisji były ustalane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i aby były one publikowane na stronach Gminy Garbów lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie:

Brak uprzedniej informacji o spotkaniach Komisji Rady Gminy w praktyce uniemożliwia zarówno mieszkańcom jak i organom prasowym uczestnictwo w tych spotkaniach, a tym samym stanowi utrudnianie dostępu do informacji publicznej oraz uniemożliwianie realizacji misji prasowej przez lokalne media, co z kolei stoi w sprzeczności prawem prasowym. Brak publikacji tak podstawowych informacji stanowi zaniechanie, które wprost sprzeciwia się realizacji zadań własnych gminy, do których zgodnie z prawem należy między innymi wspieranie rozwoju życia obywatelskiego i upowszechnianie idei samorządowej.

Wymóg uprzedniej publikacji informacji o tego typu spotkaniach wynika bezpośrednio z art. 11b, pkt. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, który brzmi:

1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

Sądzę, że sprawa informowania obywateli o spotkaniach oficjalnych organów zalicza się do tych spraw, które zasługują na jednomyślność wszystkich radnych. Z natury jest ona apolityczna i ma charakter czysto  proceduralny a w związku z tym nie spodziewam się, aby radni byli innego zdania niż wyżej opisane.

Oczekuję od Pana podjęcia niezwłocznych działań w tej sprawie, które z pewnością przysłużą się do zwiększenia jawności działania organów samorządu lokalnego, jak też zwiększą poziom rozumienia oraz uczestnictwa obywateli w życiu publicznym naszej gminy.

 

 

 

 

 

 

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top