Ci, którzy zagłosowali na Kazimierza Firleja pod wpływem wrzucanego przez jego ludzi, i jego osobiście, postanowienia sądu, słusznie mogą się czuć oszukani. Wyjaśnienie redakcji.

Ci, którzy w piątek wieczorem otrzymali wrzucane do skrzynek postanowienia sądu i pod ich wpływem zagłosowali na Kazimierza Firleja mają prawo czuć się oszukani. Jak to było?

W czwartek odbyła się rozprawa z Wniosku KWW Porozumienie Niezależnych przeciwko KWW WSPÓLNOTA GARBOWSKA. Wójt przegrał tę sprawę w całości. (Sąd oddala wniosek wójta w całości) Pełnomocnik komitetu wójta, Michał Wylaź wnioskował o zakazanie, przeproszenie oraz ukaranie wysoką grzywną Wspólnotę Garbowską, za rozpowszechnianie materiału wyborczego, który zawierał artykuł, który opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej pt „Wszystko to prawda. Przeczytaj! Musisz o tym wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję.” Widać, że kolportaż tego tekstu, zawierającego zresztą szczerą prawdę, wójta Firleja skrajnie przestraszył i postanowił podjąć radykalne rozpaczliwe środki. Informację o złożonym wniosku KWW Wspólnota Garbowska otrzymał dzień wcześniej. Na szczęście rozprawa została wyznaczona na godziny popołudniowe, co dało trochę czasu na zgromadzenie dowodów. Rozprawy w trybie wyborczym odbywają się w tempie prawie natychmiastowym i na przygotowanie materiału dowodowego oraz wezwanie świadków jest bardzo mało czasu. Jednak mimo braku czasu Pełnomocnik Wspólnoty Garbowskiej pani Dorota Burek zdołała wydrukować około 100 stron różnych dokumentów potwierdzających przedstawione w ulotce tezy. Zdołano również wezwać świadków.

Czego żądał wójt, poprzez swojego pełnomocnika, odnośnie materiału wyborczego Wspólnoty Garbowskiej?

Otóż wójt żądał zakazania rozpowszechniania, jego zdaniem nieprawdziwych informacji, że:

– ubiegał się o oficjalne poparcie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach 16 listopada 2014

– łamał prawo

– lobbował za budową farm wiatrowych na terenie gminy Garbów

– łamał prawo nie odpowiadając na wiele kierowanych do niego pism i tym samym lekceważył mieszkańców i łamał przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego

– stosował wyzwiska w życiu publicznym, rozpowszechniał kłamstwa i dopuszczał się krytyki prasowej, popełniając tym samym czyn niedozwolony.

Wójt chciał tego zakazać oraz wnioskował o opublikowanie przeprosin oraz wpłacenie 10 tysięcy zł na Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Doszło do rozprawy, która trwała ponad 4 godziny. Pełnomocnik Wspólnoty Garbowskiej prezentował około 100 stron dokumentów, które udało się wydrukować. Przesłuchiwani byli powołani świadkowie.

UWAGA! SĄD WNIOSEK KOMITETU WYBORCZEGO WÓJTA FIRLEJA ODDALIŁ W CAŁOŚCI.

Poniżej prezentujemy całość POSTANOWIENIA. Nie mogliśmy tego opublikować wcześniej, gdyż pisemne postanowieni zostało przez sąd dostarczone dopiero następnego dnia w piątek po południu, a my, jako redakcja, cały ten dzień spędziliśmy w sądzie. Od północy była już cisza wyborcza i publikowanie takiego materiału mogłoby być uznane za agitację. Dlatego robimy to dopiero dzisiaj. Poniżej cały dokument, o którym wójt Firlej nie informował swoich wyborców. Wójt przegrał w sądzie. Ani on, ani jego pełnomocnik Michał Wylaź, nie zdołali udowodnić, że materiał zawiera nieprawdę. Sąd na szybkiej rozprawie w trybie wyborczym dał wiarę przedstawionym dowodom Wspólnoty Garbowskiej oraz zeznaniom kilku świadków. Żadnych zakazów, żadnych przeprosin, żadnych kar o które wnioskowali „Niezależni”.postanowienie_00 postanowienie_1 postanowienie_2 postanowienie_3 postanowienie_4 postanowienie_5 postanowienie_6 2014_226

 

Postanowienie to jako redakcja otrzymaliśmy dopiero w piątek wieczorem w formie zdjęcia telefonem słabej jakości. Oryginał dotarł, gdy była już cisza wyborcza.

Cały piątek w sądach. Wójt pozywa Wydawcę Naszego Garbowa. Dwie rozprawy w jeden dzień.

W piątek rano otrzymałem telefon z sądu, że mam rozprawę o godzinie 11 tej z Wniosku Kazimierza Firleja. Nie widziałem wniosku, ani o co chodzi. Pół godziny później otrzymałem kolejny telefon z sądu z informacją o drugiej rozprawie tego samego dnia. Tym razem o godzinie 12 tej. Około 8.30 zobaczyłem oba obszerne wnioski na moim biurku i mogłem się z nimi zapoznać. Zdałem sobie sprawę, że w ciągu 2 godzin nie będę w stanie przygotować wydrukowanych dowodów. Próbowałem przesunąć wcześniejszą rozprawę, ale okazało się to niemożliwe. Zapoznałem się z wnioskami, wydrukowałem jedynie dwa dowody, i pojechałem na rozprawy. Liczyłem jednak, że sąd, po zapoznaniu się z moim oświadczeniem jako dziennikarza, oddali wniosek pana Firleja w całości. O g. 11 rozpoczęła się rozprawa, w której pan Firlej żądał zaprzestania tego samego, co dzień wcześniej od Wspólnoty Garbowskiej. Dotyczyła tego samego tekstu „Wszystko to prawda. Przeczytaj! Musisz o tym wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję.” z tym, że wójt dodał kilka innych zarzutów, twierdząc, że to nieprawda. UWAGA, WÓJT NIE PODWAŻAŁ CAŁEJ GAZETKI, ale jedynie 8 punktów z 19, które zawarte są tekście.

Złożyłem obszerne wyjaśnienia przedstawiając materiał dowodowy, którym dysponuję, ale którego nie zdążyłem wydrukować.

Złożyłem obszerne wyjaśnienia i wymieniłem na czym oparłem moją publikację. Sprawa była dość łatwa, gdyż wszystko, co piszę opieram na dokumentach albo wypowiedziach. Niestety nie dysponowałem wydrukami tych dokumentów ani stenogramów wypowiedzi, gdyż zwyczajnie nie zdążyłem ich przygotować w tak krótkim czasie. Gdy wyszedłem po prawie dwóch godzinach z sali zapytałem Darka Rodzika, który był obserwatorem jak to wyszło. Odpowiedział krótko: „Rozjechałeś go, nie miał nic konkretnego do powiedzenia”. Takie też miałem poczucie. Szczerze mówiąc miałem przekonanie, że sprawa jest wygrana. Mogłem spokojnie czekać na postanowienie.

Od razu na kolejną rozprawę

Po wyjściu z jednej rozprawy przeszliśmy od razu do innej sali na kolejną potyczkę. Wnioskodawcą był również Kazimierz Firlej, który chyba uparł się, aby tego dnia zorganizować mi cały dzień. Atmosfera na kolejnej rozprawie była bardzo przyjemna. Dotyczyła ona naszego tekstu pt. „Na wszystko o czym piszemy mamy dokumenty. Wszystko możemy udowodnić”, co jest prawdą. Wójt Firlej wnioskował, z mojego punktu widzenia rzecz absurdalną. Chciał, aby sąd zakazał mi mówić, że:

dopuszczał się on patologicznych w demokracji zachowań, wyzywania, niedozwolonego szantażu psychologicznego, tłumienia krytyki prasowej, rzucania słuchawką itd.”

Pomyślałem, że wójt oszalał. Od ponad roku doświadczam jako redaktor od Kazimierza Firleja jako osoby publicznej różnych napaści, które nie powinny mieć miejsca w demokratycznym państwie, co odbieram jako próbę niedozwolonego szantaż psychologicznego oraz usiłowanie stłumienia merytorycznej krytyki; doświadczyłem kilkukrotnie rzucania słuchawką, co wójt przyznał przed sądem, telefonicznych ataków i poniżania w godzinach urzędowych za pieniądze podatników za co ja mógłbym podać wójta do sądu, a tu on w trybie wyborczym podaje mnie. Cóż taki mamy klimat. To zupełnie oderwanie od realiów prawnych. To tak jakby gmina Garbów była poza zasadami demokratycznego państwa prawa. Ale wójt brnął w ten absurd.

Poniżej pierwsza strona wniosku pana Firleja.

xxx

Rozprawa była sprawnie przeprowadzona. Złożyłem stosowne wyjaśnienia, gdzie opisałem moje doświadczenia, na podstawie, których sformułowałem moją ocenę, w której kategorycznie stwierdzałem że w moim rozumieniu wójt:

dopuszczał się patologicznych w demokracji zachowań, wyzywania, niedozwolonego szantażu psychologicznego, tłumienia krytyki prasowej, rzucania słuchawką itd.”

Zaznaczyłem, że wszystkie wyżej wymienione „zjawiska” garbowskiej „demokracji” przez bardzo małe „d” mogę udokumentować przez stenogramy, zeznania świadków, nagrania wideo i audio. Byłem ciekawy co może na to wszystko powiedzieć wójt. Przecież to wszystko prawda. Mówiłem jak jest. Otóż wójt próbował opowiadać sądowi, że jest już 12 lat wójtem i różne tego typu „wyjaśnienia”, które nijak się miały do meritum sprawy. Sąd niechętnie tego słuchał i często przerywał jego wypowiedzi, które były zwyczajnie na nie temat. To tak jakby wójt chciał powiedzieć, że jest 12 lat wójtem i z tego ma wynikać, że nie można mówić, że „dopuszcza się on patologicznych w demokracji zachowań” choć w mojej ocenie takich zachowań byłem świadkiem – jednym z nich jest rozpuszczanie kłamstw na mój temat lub zachowania słowne mające na celu podważyć moją uczciwość jako dziennikarza i człowieka. To żywa ohyda i rzecz zupełnie niesłychana. Nic nie pomoże czy jest się 12 lat wójtem czy 16 czy 20 czy 24 czy 28…. Generalnie im dłużej tym gorzej takie zachowania niegodne osoby publicznej wyglądają.

Czy wójt wierzy w swoją „świętość”?

Ciekawe, że powtarzanie wójtowi w sądzie wszystkich jego przewinień zupełnie nie zmienia jego stosunku do samego siebie. Przecież przewinienia są ewidentne, są nagrania, zeznania, protokoły, dokumenty… Są kategoryczne stwierdzenia organów kontrolnych takie jak to, na postawie, którego sąd potwierdził, że jednak można mówić, że Kazimierz Firlej, wójt gminy Garbów łamał prawo:

“Księgi rachunkowe prowadzone są z naruszeniem podstawowych zasad określonych w przepisach art. 24 i 13 ustawy o rachunkowości, tj.: rzetelności, bezbłędności, sprawdzalności, bieżącego prowadzenia oraz kompletności. Ustalenia kontroli wskazują, że prowadzona rachunkowość nie zapewnia rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej, a więc nie spełnia podstawowych wymogów, określonych w art. 4 ustawy o rachunkowości.” (RIO – II – 60/100/2004)

Dla wójta, jak mówił w sądzie, są to jedynie pewne uchybienia… Pytam wprost: jeżeli to są jedynie pewne uchybienia, to jak musiałoby wyglądać łamanie prawa z prawdziwego zdarzenia! Czy wójt uwierzył, że jest „święty”, jak wydają się wierzyć niektórzy jego wyborcy i otocznie. Czy ktoś mu w tym pomaga? Po ostatnim 11 listopada jakby trochę zrozumiałem przyczyny tego samouwielbienia i zupełnego braku skruchy za przewinienia. Leży w sądzie przed nami decyzja SKO stwierdzająca łamania prawa, a wójt mówi, że nigdy nie łamał prawa wysoki sądzie… Żadnego „przepraszam”, żadnego „pomyliłem się”, żadnego „przykro mi”. Po prostu święty Kazimierz Urzędnik Męczennik. Chodząca ikona, na którą idzie się głosować jak na odpustowy obrazek. Tak to niestety wygląda po 2 dniach w sądzie.

Postanowienie sądu

Po dwóch godzinach usłyszeliśmy dwa postanowienia sądu. Jedno niekorzystne dla nas, choć zupełnie przeciwne do tego z dnia poprzedniego, drugie korzystne w którym sąd oddala wniosek pana Firleja i stwierdza, że ocena:

dopuszczał się patologicznych w demokracji zachowań, wyzywania, niedozwolonego szantażu psychologicznego, tłumienia krytyki prasowej, rzucania słuchawką itd.”

jest dopuszczalna. Pisemne uzasadnienie idzie do nas pocztą i jutro, pojutrze je opublikujemy.

Problem był z postanowieniem niekorzystnym. Szczerze mówiąc po moich zeznaniach byłem nim zaskoczony, zwłaszcza, że dzień wcześniej te same zeznania, ale też jednak wydruki materiałów i świadkowie, przekonały sąd. Tego dnia tych materialnych dowodów przy sobie nie miałem, bo miałem nie czasu na ich przygotowanie. Dzięki temu kandydat na wójta Kazimierz Firlej wszedł w posiadanie niekorzystnego postanowienia sądu, które potem mógł wydrukować, (na jakiej drukarce?) i rozrzucać po całej gminie epatując rzekomą swoją krzywdą i twierdząc, że tekst „To wszystko prawda” to „Wszystko nieprawda”. Było to „zwycięstwo” czysto formalne, z przyczyn technicznych czyli braku czasu na wydruk dowodów, o których przez 1,5 godziny mówiłem.

W dniu dzisiejszym złożyliśmy odwołanie od postanowienia sądu I instancji i mamy nadzieję, że sąd pochyli się jeszcze raz nad sprawą uwzględniając tym razem 200 stron dowodów i dokumentów, które tym razem złożyliśmy w sądzie.

Robert Fiutek

Wydawca Nasz Garbów

17listopada

p.s. Dariusz Rodzik nie dojechał na czas na rozprawę i sąd orzekł bez dowodów, które chciał przedłożyć. Również w tej sprawie będzie odwołanie w innym trybie.

Papiery, którymi wójt zarzucił gminę w piątek przed ciszą przedwyborczą to wielka ściema i zwykły fortel. Na jednej ze stron sąd potwierdza łamanie prawa przez wójta. Proszę przeczytać to uważnie. Żadne kary pieniężne nie zostały zasądzone.

Rozprawy przegrane przez wójta. Całość postanowień sądowych:

Sąd oddala wniosek wójta_wszystko to prawda to prawda

Sąd zakazuje rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez K. Firleja

Mamy prawo mówić, że zachowania wójta są patologiczne dla demokracji

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Ci, którzy zagłosowali na Kazimierza Firleja pod wpływem wrzucanego przez jego ludzi, i jego osobiście, postanowienia sądu, słusznie mogą się czuć oszukani. Wyjaśnienie redakcji.

 1. Grażyna

  przecież wójt nadrukował to w ogromnych ilościach w tak krótkim czasie, jak wyrok nie był prawomocny to mógł tak ludzi wkręcić? żałosne…

  Reply
 2. Borków

  a wyborów nie da się unieważnić? ludzie chyba zostali oszukani? dobrze ,że Borkowiacy zaufali do końca i nie dali się zwieść. Kilka wiosek też oddało wiele głosów Agnieszce ale te rozwieszane po nocy info narobiło ludziom mętliku . Czyli pracownicy gminy jak chcą to potrafią się spiąć i nawet pracować do późnych godzin nocnych? Szczególnie jak bardzo aktywnie rozsyłali wiadomości różną droga nawet @

  Reply
  • redakcja

   Dochodzi jeszcze sprawa oświadczenia kandydata na wójta pana Firleja dotyczącego wiatraków, że rzekomo nie ma zagrożenia. Wiateakowy kapitał czeka na sygnał.

   Reply
  • zurad

   no jak trzeba to się potrafią spiąć,szkoda,że z przekształceniem ludziom działek się tak nie spięli,tylko trzeba było czekać 5 lat na zmianę MPZP,a i tak znaczną część wniosków po prostu odrzucono.Ludzie chcą w tej gminie pozostać,pozakładać rodziny a gmina tak ułatwia,że głowa mała.

   Do tego samo podejście inspektora Pawła W. od MPZP woła o pomstę.Jego jedyne odpowiedź to : nie wiem.
   Najważniejsze to przebujać się 8 h na fotelu za pieniądze podatników i długaaaaa do domku.

   Reply
 3. tores

  po pierwsze ja prosiłem o wyrok z wczorajszej sprawy po drugie jak piszemy obudowie jak o mówicie „kurnika”to przypomnijmy kto wybudował szkołę w Leścach i remizę na Janowie i po co.

  Reply
  • redakcja

   Wczoraj nie było żadnego wyroku. Sąd umorzył sprawę z uwagi na to że wybory się już odbyły. Może to być przedmiotem protestu wyborczego.

   A odnośnie szkoły w Leścach, to kwitnie tam prawdziwe życie i gratulujemy dyrekcji tej szkoły. Wspaniała robota.

   Reply
  • olek

   Z tego co mi wiadomo szkoła w Leścach była budowana dla 3 miejscowości: Leśce, Karolin i Potrowice w dobrej wierze. Stary budynek już się nie nadawał do funkcjonowania jako szkoła. Duże wydatki remontowe na pewno nie byłyby dobrym rozwiązaniem. Jeśli ktoś nie zna faktów to niech się nie wypowiada. Teraz szkoła jest prowadzona przez Stowarzyszenie i działa bardzo dobrze dla dzieci i rodziców. Wspólnie z przedszkolem i Kołem Gospodyń są organizowane różne imprezy, wycieczki, warsztaty i szkolenia. Dzieci mają świetlice do późnych godzin popołudniowych… Proszę ją odwiedzić i dopiero się wypowiadać.
   Jeśli już to szkołą w Karolinie była niepotrzebna skoro tak szybko ją zamknęli…

   Reply
  • persodrom Post author

   Dzięki temu istnieje prawdziwe środowisko lokalna społeczność może się rozwijać. Koszty dla gminy to niszczenie takich ośrodków

   Reply
   • persodrom Post author

    Proszę liczyć się z tym, co pan mówi. Zwłaszcza gdy uderza pan w Pocztę Polską. Czy był pan świadkiem zdarzenia?

    A odnośnie tego, co zrobił pan Firlej rozrzucając po gminie nieprawomocne postanowienia sądu to proszę przeczytać artykuł. To był „bandytyzm” dezinformacyjny właśnie obliczony na zaszokowanie nieprzygotowanego odbiorcy. To pewnie te 10 procent, które zapewniło mu zwycięstwo w I turze. Drugie kilka procent to oświadczenie jego jako urzędnika o wiatrakach. Tak wygląda garbowska demokracja. Powinna być druga tura wyborów.

    Wielu kandydatów Wspólnoty przegrało dosłownie kilkoma głosami można więc mówić sukcesie poparcia. Wspólnota ma wbrew pozorom obecnie największe poparcie od lat.

    Reply
   • mm

    Proszę się nie wypowiadać na temat dobra dzieci w szkole w Leścach jeśli Pani nie wie jak jest. Takie szkoły powinny być przykładem dla szkół gminnych.

    Reply
 4. Stasia

  W szkole w Leścach kwitnie zycie!!!!
  To chyba jakaś kpina…
  Chyba,ze to zycie znajduje sie u maluchow w przedszkolu

  Reply
  • persodrom Post author

   Oczywiście, że kwitnie, jak w każdym niezależnym ośrodku. Trzeba iść w tym kierunku. Ludzie muszą mieć swoją przestrzeń rozwoju, bez nacisków i strachu.

   Reply
    • mm

     Ludzie o czym Wy piszecie? To po co walczyliście o szkołę w Leścach? Zamiast być dumnym ze szkoły wyciągacie nieistotne fakty. Jeśli córka pracuje to pewnie ma do tego uprawnienia. Myślę, że jest zbyt mała wiedza na temat takich szkół. Czy myślicie, że tam wszystko można, przecież szkoły są kontrolowane nie tylko przez kuratorium?
     Mam nadzieję, że Szanowna Redakcja zajmie się kiedyś na spokojnie tym tematem i wyjaśni nam wszystkim wątpliwości.

     Reply
  • persodrom Post author

   Przeciw „kościołowi” czy przeciw „Kościołowi”? Co ma Pan na myśli? Proszę o wyjaśnienie.

   Reply
  • persodrom Post author

   To jest postanowienie, którego wójt ludziom nie pokazał, a które w całości oddala jego zarzuty.

   Reply
 5. tores

  natomiast jeżeli chodzi o wiatraki to tym się do tej pory nie interesowałem ale na całym zachodzie i północy jest ich bardzo dużo więc nie sądze aby to było niebezpieczne , ale zajme się tym

  Reply
  • persodrom Post author

   Jesteśmy gotowi aż się pan tym zajmie…. Oczywiście, że chodzi w tym wszystkim o wiatraki i potężne pieniądze. Zagrożenie wiatrakami jest jak najbardziej realne. Zobaczymy jak zachowa się nowa rada, która jest zdominowana przez ludzi wójta. Wójt się zapierał, że nigdy nie lobbował za wiatrakami (lobbował w znaczeniu: działał na rzecz, wspierał, wyrażał publicznie postawę) ale to oczywiste kłamstwo w świetle zapisów z protokołów i nagrać z sesji. Zobaczymy jak teraz się zachowa, gdy nie musi już ukrywać tego przed wyborcami. Czekamy na rozwój wypadków. Kamera Naszego Garbowa będzie obecna na sesjach.

   Reply
 6. Monika

  Tores wyluzuj, widać, że jesteś wrogo nastawiony. Wczorajszy proces miał dotyczyć prawdy o wiatrakach w oświadczeniu, ale jest już bezzasadny, bo kampania się skończyła, ale walka o wiatraki trwa i wkrótce zobaczymy czy to my mówiliśmy prawdę czy wójt. Daj Boże, żeby on trzymał się tego oświadczenia.

  Reply
 7. do Michczas

  Panu Michczasowi z urzędu gminy dziękujemy już za współpracę i komentarze ad personam, które nie będą publikowane.

  Reply
 8. red

  Tylko wójt i p.Wylaź znają całą prawdę, której nie chcą ujawnić, ich pytajcie nasi błogosławieni wrogowie. My mówimy do naszych przyjaciół, których jest jak się okazało nie tak mało.

  Reply
 9. Monika

  A na sądzie Pan Bóg będzie sądził wszystkich, także księdza proboszcza. I wtedy będzie cała prawda i tylko prawda!!!!!!!!!!!!

  Reply
  • Cur-

   Ks.proboszcz spokojnie poradzi sobie z tymi komentarzami-jeśli czyta.
   Kilka mocnych słów z ambony nie spadnie?
   Delikatnie a zarazem dosadnie 2,3 zdania będą.

   Reply
   • persodrom Post author

    Tu nie potrzeba dosadności, raczej spokoju i umiaru. Sprawa jest bulwersująca. Tyle się mówi o tym, że nie można prowadzić agitacji na ambonie. A tutaj były powitania, peany – przywitanie pana Garnka, kandydata do powiatu, szefa lokalnych struktur PSL, zupełnie nie na miejscu… O czym tu mówić. To było nadużycie miejsca, czasu i funkcji. Nie można tego pudrować. Traci na tym cały Kościół lokalny, chyba że chce się z Kościoła wykluczyć tych wszystkich, którzy nie głosują na stronnictwo wójta Firleja – w tym kierunku odbieramy niektóre konkretne działania. Rzeczy okropne i karygodne. Proponuję jednak tymczasem temat zamknąć. Czas pokaże jak to się skończy.

    Reply
 10. gosc

  jestescie obludni i cala ta Wasza polityka Panie redaktorze!uwazacie ze tylko wójt jest winny, bo przez druki postanowienia sadowego próbowal wyjasnic po czyjej stronie lezy wina,ale tego ze rozsylaliscie ulotki oczerniajace Go to na to bylo przyzwolenie???dlaczego POczta Polska rozsylala ulotki tylko dwoch kandydatów- Agnieszki Nalewajek i Pana Krawczynskiego a Pana Firleja juz nie chciala???bardzo ciekawe ze nawet Poczte przerobiliscie na swoja strone BANDYTYZM!!!!

  Reply
  • Lala

   Pan wójt wygrażał podobno, że zamknie pocztę, bo nie chciał dać z kieszeni 300 zł za ulotki, tylko chciał na fakturę, a oni mu nie mogli w tym momencie wystawić i się wściekł. Tak słyszałam, ale proszę pytać pań na poczcie jak było?

   Reply
   • Borsuk

    No już bez jaj, bo w to nikt nie uwierzy nawet najbardziej naiwny. Wójt nie może zamknąć poczty bo ta instytucja nie podlega pod gminę. To że chciał na fakturę to bardzo dobrze, bo w ten właśnie sposób powinna być rozliczana kampania wyborcza według zaleceń Biura Wyborczego. Nie to że nie chciał dać z kieszeni tylko po prostu nie mógł, bo prawo tego nie dopuszcza. Odrębną sprawą są same koszta kampanii. Nie mogę się doczekać sprawozdań wydatków poszczególnych komitetów. Rekordowo niskie będzie pewnie miał KWW Zagrody-Bloki. A może już macie zbilansowane wydatki KWW Wspólnota garbowska?

    Reply
    • fircyk

     no ciekawe czy się nie okaże, że wydruki są z urzędu na koszt podatników? można to sprawdzić? bo za prąd to pewnie zapłacimy, do późnych godzin nocnych urząd działał pełną parą. to ci dopiero sprawiedliwość dla komitetów wyborczych.

     Reply
 11. zdziwiona

  W lescach w szkole tetni zycie???
  Zastanawiam sie własnie nad zabraniem syna z owej szkoly,tak bardzo tetni ono zyciem.
  Kolezanka mi mowiła,ze jej syn miał zle wypisane świadectwo szkolne,

  Reply
  • zenek

   Szkoła to przede wszystkim uczniowie i rodzice. Niestety jeśli uczniom się nic nie chce a rodzice uczą dzieci oczerniania nauczycieli to czego można oczekiwać? Jeśli coś się widzi nie tak to należy na ten temat porozmawiać z dyrekcją a nie pisać komentarze w artykułach całkiem na inny temat…

   Reply
 12. GOŚCIU

  To co zauważyłam redaktorzy tego portalu wszystko mówią jawnie i jak widać opierają swoje wypowiedzi na faktach. Mało tego robią to z takim wyprzedzeniem, że ho,ho… Natomiast nasz wójt prosił o litość chodząc po domach tuż przed ciszą wyborczą, do tego opsypał nas fałszywymi informacjami , które były tylko jemu wygodne. Mało tego posłużył się naszym ks. proboszczem (któremu tak ufałam). Gzie jest bandytyzm?

  Reply
 13. Lala

  Może i nie ma takiej możliwości, ale jednak tak powiedział. To skoro wiedział, że według prawa nie może dostać tej faktury, tylko proformę to po co zrobił tam taką awanturę?

  Reply
  • Borsuk

   Bo może miał nadzieję, że ruszy trochę tyłki przedstawicieli tego reliktu poprzedniej epoki, którym jest Poczta Polska. Na szczęście pojawiają sie już alternatywy i prawda jest taka, że na zachodzie Polski PP nie ma w wielu miejscach zbyt wielu klientów.

   Reply
 14. red

  Panie Pawciu, Pan też z urzędu? Prosimy podać maila na którego można wysłać odpowiedź na Pana pytania raz na zawsze, bo tu ich publikować nie będziemy. Czy w tym postanowieniu sądu nie jest jasno napisane, że wójt łamał prawo i chciał truc ludzi? To jest Pana zdaniem oczernianie?

  Reply
  • persodrom Post author

   Wygrał przez użycie stanowiska do celów kampanii wyborczej – wypowiedzi zwalczające opozycję na zebraniach wiejskich, druk oświadczenia wójta, które zwalczało materiał wyborczy, opozycji, kolportaż nieprawomocnego postanowienia sądu. To nadużycia. To nie jest demokracja. Demokracja to nie tylko głosowanie i jego wynik. Są zasady, które obowiązują. Tak samo jak szacunek i respektowanie opozycji, a nie jej zwalczanie pełniąc urząd. Opozycja to baza każdej demokracji. Czy teraz zamierza się dyskryminować i zwalczać ludzi i środowiska, które poparły opozycję. To już nie przejdzie. Koniec z tym proszę państwa od teraz. Nie można zwalczać 40 procent wyborców.

   Reply
 15. buk

  Zaczynając oceniać kandydatów do rady gminy miał Pan ocenić również tych z obecnej opozycji – Wspólnota Garbowska – brakło Panu czasu??? – jednak. Ktoś to podejrzewał i sprawdziło się.

  Reply
 16. gosc

  Panu Redaktorowi zabraklo czasu na wiele spraw zwiazanych z wyborami poniewaz skupil sie ze swoja”grupka” na jednej,a mianowicie na oczernianiu obecnego Wójta. To byla ich kampania wyborcza.

  Reply
  • persodrom Post author

   To ty zajmujesz się gościu oczernianiem na tej stronie. Pocztę polską teraz mnie. Jak nie odróżniasz krytyki prasowej od wyzywania i rozpowszechniania kłamstw, co potwierdził sąd dwa razy w ciągu ostatnich dnia) w stosunku do pana Firleja (2 przegrane procesy, to idź do szkoły. Jeszcze jeden taki wpis i powiemy sobie „do widzenia”. Styl kadencji, który był to historia gminy Garbów. Proszę to przyjąć do wiadomości panie gościu.

   Reply
  • persodrom Post author

   Na ten z 2009 roku też i na NIK z 2013 też i z tuzin innych. Opublikowanie BIPu w 6 letnim opóźnieniem niektórych dokumentów to ikona lekceważenia prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Ale po woli to uporządkujemy.

   Reply
 17. do oddanysprawie

  kpina to oczernianie p. Niedbały po 12 latach nierządzenia i wycieranie nim wszystkiego co się da!

  Reply
  • oddan sprawie

   Chodzi mi o opublikowanie wszystkich wyroków sądu ( bez cięć) bez komentarzy a nie o wycinki protokołów RIO z przed 10 lat. Jeżeli te RIO nie złożyło doniesienia do prokuratury to znaczy że były to uchybienia a nie przestępstwo. Co do p. Niedbały – nie znam go, nie mieszkałem w gminie Garbów kiedy był Wójtem więc i ocenić nie mogę.

   Reply
   • persodrom Post author

    Wszystkie prawomocne wyroki były już opublikowane.
    A odnośnie RIO to nie ma pan racji. Łamanie prawa to łamanie prawa i sąd to potwierdził w postanowieniu. Prokuratura to jeszcze inna sprawa.

    Kontrole z 2012 roku NIK oraz RIO również to pokazują. Pisaliśmy o tym wielokrotnie.

    Problem w tym, że pan Firlej stoi przed sądem i mówi, że nigdy nie łamałem prawa wysoki sądzie, a przed sądem leży postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które opisuje na 6 stronach łamanie prawa. Ale wójt dalej jak bancie kocham wysokim sądzie nie łamałem prawa. To był naprawdę żenujący widok proszę Państwa. Sąd nie uwierzył w miłość do babci…
    O czym więc tu jeszcze gadać.

    Reply
    • oddan sprawie

     Sąd ocenia argumenty, dowody i tok postępowania a nie doszukuje się prawdy. Prawda jest taka jaka ja przedstawi każda ze stron, niestety nie jest obiektywna.
     Proszę jeżeli jest to możliwe o link bądź mail ze skanami wyroków, bo jakoś nie mogę odnaleźć.

     Reply
  • redakcja

   Mamy wójta, który dopuszczał się łamania prawa w ważnych sprawach, który wyzywa ludzi itd… naprawdę niema ma się z czego cieszyć.

   Reply
 18. rr

  Na Woli Dudzika tak samo potraktowali jak w Leścach Grabarza.
  Mieli zal do Grabarza,ze nic nie zrobił to teraz beda mieli lepiej
  Takiego gola strzelić swojej wsi jak w Lescach to zalosne /…/

  Reply
   • monika

    Na jakim całoksztalcie poleciał Grabarz,przeapraszam bardzo?
    Tyle co zrobił dla Lesiec, to tak go potraktowali.
    A jak firma wiatrakowa była sponsorem dożynek kiedy to oganizował Bogucin 2012r to wiatraki były cacy?

    Reply
   • monika

    Na jakim całokształcie polecial radny Grabarz?
    Moze zrobił cos o czym mieszkańcy nie wiedza.
    Moze troche wiecej info pomijajac wiatraki

    Reply
    • redakcja

     Pani zapyta mieszkańców Lesiec. Same wiatraki wystarczą naprawdę. Brawo Leśce. Borków i Leśce to bohaterowie tych wyborów. To zdecydowanie gminna elita. Są liderami rozwoju obywatelskiego. Dzieje się to z pewniścią dzięki szkole, która nie jest zależna od wójta.

     Reply
    • After

     Radny Grabarz dodatkowo zaminusował w Karolinie. Był też tam radnym i za wiele tam nie nawojował. Chcieli rowy to zrobił je ale u siebie na wsi.

     Reply
    • redakcja

     Dudzik drogi zrobił… proszę nie rozsmieszać czytelników bo sobie kawy powylewają na klawiatury. Drogi to budują mieszkańcy a nie urzędnicy.

     Reply
     • monika

      Nie no jasne mieszkancy przychodzili na sesje i walczyli o drogi a pan Dudzik siedział z załozonymi rekoma na sesjach i sie przygladał.
      Nie wiem kto kogo rozsmiesza

     • redakcja

      Pan Dudzik dostał to na co pracował. Widać było co zrobił z funduszem sołeckim dwóch wsi ze zupełnym pogwałceniem zasad. Ale to inna opowieść.

      Gdyby był normalny zgodny z prawem plan rozwoju sieci drogowej to nikt nie musiałby walczyć o drogi. Po prostu budowałoby się drogi. A tak jest dziel i rządź i mechanizmy szantażu radnych, mieszkańców.

  • rr

   Wstyd dla mieszkanców wsi Lesiec!!!
   Wielki wstyd!
   Ci co glosowali nie za swoim radnym,winni sie teraz dobrze zastanowic jaka głupota było pozbyć sie takiej osoby jak radny Grabarz

   Reply
 19. Gość co ma dość

  Redakcja na wszystko znajduje sobie wymowke… godne podziwu. Wasze obsmarowywanie przeciwnikow politycznych to „krytyka prasowa”.
  Obsmarowani radni powinni Was do sądu podać. W normalnym trybie, zeby nie bylo, ze za późno sie dowiedzieliscie o rozprawie i nie mogliście przygotować obrony.

  Reply
 20. realista

  Bo uprawomocniło się dopiero w poniedziałek o 14…..,a co by było jak by się uprawomocniło 1 h przed ciszą wyborczą? Chociaż i tak myślę że, sprawiedliwość was nie ominie .

  Reply
 21. mm

  Widzę coraz większe zainteresowanie na stronie. I bardzo dobrze. O to chyba też tu chodzi, aby
  wyrazić swoje zdanie. A przy tym niektórzy poczytają i może dotrze do nich w końcu cała prawda.

  Reply
 22. nana

  Moze by ktos napisał ile zrobił radny Grabarz przez kadenje,a sznowna redakcja była by tak uprzejma to opublikowac.
  Ciekawe czy znajdzie sie taki smiałek i opisze prace radnego skoro był on podobno az tak zaangazowany

  Reply
 23. Wygrany

  Wygrał naiwnością i nieświadomością ludzi, ale jak tu patrzeć wyborcom w oczy, kiedy się ucieka do takich metod? Przecież to wstyd być takim wójtem na litość, zero honoru. Choćby nawet jedno postanowienie sądu było jak widać przypadkiem dla mnie korzystne, to wstydziłbym się przed ludźmi udawać, że wszystko jest w najlepszym porządku. Sąd wyraźnie stwierdza przynajmniej raz: łamał prawo, wyzywał i zachowywał się patologicznie. I dalej chcecie mieć takiego wójta? To znaczy, że niskie jest morale ludu i trzeba je podnieść, bo bez tego będzie nim wywijał do woli. LUDZIE, WYBRALIŚCIE PATOLOGIĘ! TO NIE JEST CZŁOWIEK GODNY TEGO STANOWISKA! Ale, że ksiądz proboszcz jeszcze mu przyklaskuje w takiej patologii to już jest bardzo źle. Świat zmierza ku upadkowi.

  Reply
 24. Lublin

  Po tych sprawach w sądzie pół Lublina czyta Wasz serwis, Garbów i wójt stali się dzięki Wam bardzo znani i myślę, że to pozwoli na lepszą jego kontrolę w obecnej kadencji. Powodzenia, nie poddawajcie się, kawał dobrej roboty, trzeba uświadamiać ludzi na wsiach. Jastków trochę bardziej oświecony, bo więcej ludzi z miasta i jest druga tura, ale i Wy nie ustawajcie w pracy.

  Reply
 25. red

  Dziękujemy za wsparcie, to dla nas wielka reklama, ogromny wzrost czytelnictwa w ostatnich dniach. Cieszymy się bardzo.

  Reply
  • redakcja

   Z nieoficjalnych wyników rada to Niezależni i PSL plus dwóch radnych Wspólnoty. Jak będą chcieli to przegłosują zmianę planu pod wiatraki.

   Reply
 26. agata

  Co zrobił radny Grabarz przez kadencje?
  Panie redaktorze uprzejmie prosze o publikacje tego komentarza.
  Kadecja Radnego Grabarza
  droga betonowa-Kupiszówka
  droga beton tz Stanisławówka
  droga Leśce-do szosy Niemieckiej czesc beton
  droga betonowa koło sklepu w strone Borkowa,czesc asfalt
  kazda droga była równana i sypana kamieniem
  no i najwazniejsza droga przez centrum Lesiec-kol Piotrowice-Osówka
  to był priorytet radnego Grabarza przy wspolpracy sołtysa nie swojej wsi niestety a wsi kol Piotrowce
  to przy tym radny Grabarz sie ochodził najwiecej i w podziekowaniu za najwazniejszy odcinek drogi został przekreslony przez niektorych mieszkańow.
  nie pomine tutaj nieszczesnych rowów,gdzie czesc została przebrana,dalsza czesc jest w planie
  zrobiono przepusty,ktore od lat nie funkcjonowały
  została zrobiona przecinka drzew w lesie droga Leśce-Borkow,gdzie zrobilo sie bardzo przejrzyscie
  To wszystko zrobił radny Grabarz przez jedna kadenje,a mysle ze jest znacznie wiecej tego
  Jeden głos za wiatrakiem przekreslił go przez nieprzemyslana decyzje wyborców,ktorzy lekka reka pozbyli sie radnego ze swojej wsi.
  To była głupota i zazdrośc w strone radnego
  Dziekujemy radnemu Grabarzowi za wszystko co uczynił dla swojej wsi

  Panie redaktorze bardzo prosze o pulikacje,kazdy ma prawo wyrazic swoje zdanie a wyzej wyminiony interauta prosił by znalazł sie smiałek do napisania co zrobił radny przez kadencje.

  Reply
  • do agaty:

   z pani postu wynika ,że droga tzw. kupiszówka dwukrotnie miała kładziony beton,czy w Leścach jest druga ”kupiszówka”? Z postu p.Małgorzaty Płowaś wynika,że owa droga powstała za kadencji radnego Płowasia.
   Czy mowa jest o dwóch różnych drogach?
   proszę przeczytać ostatni post w temacie http://naszgarbow.pl/radny-dariusz-grabarz-radny-ktory-nie-broni-mieszkancow-i-glosuje-za-wiatrakami/

   Reply
   • agata

    Nastapiła pomyłka’przepraszam
    Beton Kupiszówka była za radnego Płowasia
    Radny grabarz zrobił tam asfalt

    Reply
    • Paweł

     Chciałem tu doinformowac pania Agate i mieszkańców,ze pan Grabarz zadbał o budynek OSP,w chwili obecnej sa tam wymienione 6 szt okien i drzwi.
     I z tego co wiadomo to pani sołtys ma zrobic prezent na Mikołaja jesli chodzi o ww budynek i i wstawic jescze 3 szt brakujacych okien.
     Chciałem tez zaznaczyc ze pan radny jesli była jakas inwestycja na wsi o ktora sie ubiegał,zawsze był obecny i to kilkakrotnie na miejscu prac.
     Takze popieram,ze pan Grabarz bardzo duzo dobra uczynił dla swojej wsi

     Reply
     • do Pawła

      Pan Grabarz jest mieszkańcem wsi Leśce a radnym wsi Leśce i Karolin!
      Proszę wymienić co za Jego kadencji zostało zrobione we wsi Karolin, którą tak samo miał pod opieką jak Leśce.
      Czy dobra matka mająca dwoje dzieci daje wszystko jednemu a drugie tylko ze smakiem patrzy?
      Prosimy jeszcze raz przeanalizować post :

      ”Małgorzata Płowaś 28 października 2014 at 11:17
      Droga Moniko przez swoją kadencję radny z Karolina zrobił w całości drogę w stronę Pana Lipskiego (beton i asfalt), beton na kupiszówce i kilometr betonu w stronę Pana Kamińskiego. Za jego kadencji również do likwidacji przymierzana była szkołą w Leścach i w miarę możliwości starał się tego uniknąć. Także Pani wiedza na ten temat jest znikoma. Proszę zasięgnąć głębszych informacji. Jeden radny na dwie wsie nie jest w stanie zrobić wszystkiego. Teraz z kolei ja zwracam się z prośba aby wymieniła mi Pani choć jedną inwestycję przeprowadzoną w naszej miejscowości w ciągu ubiegłych 4 lat.”

  • Jula

   Zgadzam się z agata, Pan Grabarz to jeden z najlepszych radnych obok Sumorka, to są społecznicy, a nie jak co niektórzy ze „starej gwardii” co myślą tylko o sobie i co tu jeszcze można kupić za małe pieniądze, chodniki, aleje z drzew i cuda wianki tylko wokół własnej posesji a reszta szaraków niech się „goni”. Szkoda, że nie opisaliście wszystkich radnych.

   Reply
 27. do Stasi

  Firma wiatrakowa chodziła do wielu mieszkańców,możliwe że do obecnego radnego również. Zbierane były podpisy mieszkańców pod protestem ”wiatrakowym” więc można sprawdzić czy się podpisał czy też nie.Z tego co wiadomo kilka mieszkańców nie podpisało sprzeciwu. Kto ma listę z podpisami ?

  Reply
 28. zadowolony

  A pro po byłego radnego Grabarza, skoro tak dużo zrobił dla wsi to trzeba się zastanowić dlaczego aż 25% głosujących było przeciwnych, to nie były jednostki może nie wszystko było tak jak trzeba

  Reply
 29. do mm

  chyba nie zna pan? pani sytuacji w Karolinie.
  Po pierwsze to dzięki p.Płowasiowi możemy zawdzięczać stan obecnej drogi .Wcześniej już nie było możliwości przejazdu,dziura i doły a to powiatówka więc to nie takie proste. Droga ze wsi w stronę Borkowa to też zasługa p.Płowasia. Mimo,że jedna droga to jest wiele potrzeb na wsi…wystarczy się zainteresować!

  Reply
  • redakcja

   Drogi powinny być budowane według planu rozwoju sieci drogowej a nie przez ciągłe przepychanki i lobbowania jak to się dzieje przy obecnej władzy. Czy ludzie nie widzą, że to poniżające, że tak nie powinno być? Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła rok temu, że to niezgodne z prawem.

   Reply
 30. Zawiedziona :(

  A radny Grabarz to będzie radnym czy nie, bo już się pogubiłam. Super się to czyta, serial „Ranczo” i koniec. Najbardziej podoba mi się wpis, że w Jastkowie więcej ludzi z miasta, więc i wybory rozsądniejsze. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Gminy, a i Księdza Proboszcza również 🙂 Beata S.

  Reply
   • redakcja

    Raczej zadziałał tu instynkt samozachowawczy. Radny Grabarz nie zapewnił bezpieczeństwa mieszkańcom. Z pewnością brak jasnego sprzeciwu radnego Grabarza wobec farm wiatrowych miał tu swoje znaczenie. Borków i Leśce to obecnie najbardzie świadome zagrożenia wsie.

    Reply
  • no comments

   cytat ” Super się to czyta, serial “Ranczo” i koniec. Najbardziej podoba mi się wpis, że w Jastkowie więcej ludzi z miasta, więc i wybory rozsądniejsze. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Gminy, a i Księdza Proboszcza również :)”

   podoba mi się ta wypowiedź!!! Wisienka na torcie.
   Pozdrawiam Beatę S. Mieszkanka.

   Reply
 31. rodzinka razem

  Witam
  Pozdrawiam wszystkich którzy głosowali przeciwko radnemu wsi LEŚCE powtarzam (SWOJEJ WSI )to co się odbyło można nazwać tylko cyrkiem ” patologią”aż ciężko to określić niestety inaczej tej grupy rodzinnej familii i garstki przyjaciół którzy to maja wspólne interesy a i zazdrość bym zapomniał inaczej nazwać nie można wstyd na całą gminę !!!!!!!!!!!!!. Jak taki kazdy jest mocny tutaj co do dodania komentarza jaki to radny był zły do wyjaśnienia ja też mogę radnego nie popierać ale zagłosować na innego z nie swojej wsi …… to niech się podpisze co do wypowiedzi kim jest żebym miał do kogo się skierować co radny z Borkowa wam wykona w naszej wsi przez okres swojej kadencji …….

  Reply
  • Gośka

   co nam wykona? zobaczymy! nie oceniajmy jak jeszcze nie zaczął ! jesteśmy w sytuacji w jakiej byli mieszkańcy Karolina! co ”nasz” tam wykonał? myślę, że radny z Borkowa o wiele więcej zrobi dla nas niż Grabarz dla Karolina-nic.
   Jeśli mieszkańcy oddali swoje głosy na radnego z Borkowa to widocznie czymś się przysłużył radny Grabarz…może warto pomyśleć,przeanalizować ? łatwo obwiniać mieszkańców iż w ”demokratycznych” wyborach wybrali kogo uważali za najlepszego kandydata. Nie mogli? Myśleli ,że na ta rodzinę nie ma mocniejszego?
   TEN TEKST JEST ŚMIESZNY :
   ”… to niech się podpisze co do wypowiedzi kim jest żebym miał do kogo się skierować” ————————————————————————————————————————-

   a ty się podpisałeś?

   Reply
 32. rodzinka razem

  Witam serdecznie P.Gosię zgadzam się z Panią jak najbardziej że poczekamy zobaczymy czas pokaże …
  A teraz niech mi Pani powie jakiej krzywdy radny narobił dla wsi Leśce i dla Pani może jeszcze da się jakoś Pani pomóc może coś zdrowie? bo wie Pani co znam Zbyszka Nowaka ręce które leczą „NAPRAWDĘ MOŻE POMÓC” ?
  A co do jasności podpisania się tutaj …..ma mi Pani cos do powiedzenia jak najbardziej można zaproponować mi spotkanie Przyjadę

  Reply
  • Gośka

   ironię o uleczeniu proszę zachować dla siebie 🙂

   czym się ludziom naraził to już wie, powinien
   dla mnie argumentem przeciw była informacja o chęci zamknięcia szkoły w Leścach,choć to tylko jeden z przykładów.

   Reply
  • mieszkaniec Borkowa

   Uważam, że czas już najwyższy pogodzić się z faktem, że pan Grabarz przegrał. Tak zdecydowała większość w DEMOKRATYCZNYCH wyborach. Borków się zmobilizował, jedyna z najwyższych frekwencji w gminie. I tu podziękowania dla wszystkich.
   Co do radnego Bronisza jest sołtysem 2 kadencję. I zapewniam Państwa, że nigdy na Borkowie nie było tyle zrobione co teraz. Lesiec też nie zostawi, w końcu jest radnym obydwu wsi. Przekonacie się o tym.
   A przegrywać trzeba umieć z honorem.

   Reply
 33. Magdalena

  Wójt podobno przed sołtysami chwalił się „wygraną” z Dariuszem Rodzikiem, mówił o grzywnie i przeprosinach. Nie dopowiedział tylko, że pan Darek z przyczyn losowych zjawił się na sam koniec ogłoszenia wyroku. To tak jakby cieszyć się z pokonania nieobecnego, leżącego, nieprzytomnego, który nie może się bronić. Przecież to wstyd dla osoby na stanowisku wójta chwalić się takim wygraniem sprawy.

  Reply
  • Ciekawa lektura....

   wójt wiele rzeczy opowiadał wtedy przed sołtysami. Teraz zaś straszy internautów, stosuje dziwne „wezwania” do redaktora, nie spełnia rzetelnie obowiązku nagrywania sesji… długo by wyliczać. Jednym słowem: kabaret.

   Reply
 34. rodzinka razem

  ja w temat szkoły nie jestem wtajemniczona co kto chciał co nie więc się nie wypowiadam może Pani Gosia ma rację może i nie także nie wiem 🙂 Gosie Pozdrawiam
  mądre słowa padły z Borkowa i tego się trzymajmy miejmy nadzieję że będziemy zadowoleni z nowego Radnego 🙂

  Reply
 35. Agnieszka

  Sądzę, że to pan ma problem z właściwą oceną sytuacji, ale też i ze zrozumieniem tekstów. Przede wszystkim niech pan odróżni prasę i dziennikarstwo od wypowiedzi internetowych na blogu czy facebooku, informacje od twierdzeń i ocen. Proponuję głębszą analizę materiału prasowego na temat orzeczenia sądu i wypowiedzi wójta o orzeczeniach. Może zobaczy pan różnicę pomiędzy pracą dziennikarza a dowolnymi wypowiedziami, różnicę pomiędzy informowaniem przez prasę (stwierdzenie orzeczenia sądu, „sąd orzekł”) a podawaniem twierdzeń przez wójta („sąd potwierdził”) sugerujących, że klamka zapadła i czeka on na uprawomocnienie.

  Reply
 36. pawcio

  najlepszy komentarz jaki tu spotkalem.
  pozwole przytoczyc:
  ,,Trudno, już Pan to robił wcześniej – ale ślepiec kolorów nie rozpozna.
  Nadal tylko wiatraki – te postawione wiatraki za Pana posesją już Panu serce oberwały.
  Teraz wiem skąd te Pana obsesje”
  Brawo dla osoby ktora to napisala

  Reply
  • persodrom Post author

   Tak, ślepcowi jawność nie potrzebna bo i tak nic nie zobaczy. Niech pan pójdzie do tych ludzi, którym wiatraki mają dokuczyć i niech pan im prawi te kłamliwe banały o obsesjach.

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top