Zeznania majątkowe jako jedna z metod kontroli uczciwości urzędników [edukacja samorządowa]

Zeznania majątkowe składane obowiązkowo przez  urzędników są jednym ze sposobów ich  nadzorowania przez lokalne społeczności. Służą one przede wszystkim monitoringowi wzrostu majątku danego urzędnika, którego wartość służby kontrolne mogą porównywać z oficjalnymi zarobkami danej osoby. W przypadku gdy urzędnik nie jest w stanie wytłumaczyć się ze wzrostu wartości swojego majątku wykazując swoje legalne dochody zachodzi podejrzenie posiadania nielegalnych dochodów, a w kontekście działalności podejrzenie korupcji.

Termin ustawowy i wyznaczony

Zasadą jest, że coroczne oświadczenie majątkowe przedstawia się do 30 kwietnia a na BIP publikuje się je niezwłocznie. Ustawodawca uregulował też sytuację, w której zobowiązany w ustawowym terminie nie zrobi tego. Wówczas, zgodnie z art. 24h ust. 5a ustawy o samorządzie gminnym, przewodniczący rady gminy, wojewoda lub wójt w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia, aby to niezwłocznie uczyniła, wyznaczając dodatkowe 14 dni. Liczy się je od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

Kto komu składa oświadczenie majątkowe

Zgodnie z art. 24h ust. 3 radny składa je przewodniczącemu rady, a wójt i przewodniczący rady – wojewodzie. Natomiast zastępca wójta, sekretarz i skarbnik oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych (osoby zarządzające gminnymi osobami prawnymi) a także osoby wydające w imieniu wójta decyzje administracyjne składają oświadczenie wójtowi.

Poważne konsekwencje niezłożenia oświadczenia majątkowego

Skutki niezłożenia oświadczenia majątkowego w dodatkowym wyznaczonym terminie są bardzo poważne. Jeżeli obowiązku nie dopełniłby na przykład wójt czy radny, tracą oni mandat!

Pozostałe osoby są w razie zwłoki w złożeniu oświadczeń zagrożone utratą pracy, i to w trybie natychmiastowym. – W razie uchybienia przez nie terminowi do złożenia tych dokumentów właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od tego, w którym upłynął termin złożenia oświadczenia. (za dr dr Stefan Płażek )

Dokładne skutki niezłożenia oświadczenia majątkowego zależne jest od stopnia winy danego urzędnika. Można mówić tu o winie umyślnej, winie poprzez rażące niedbalstwo oraz najlżejszej formie winy tj. winie nieumyślnej.

Oczywiście trudno mówić o niedbalstwie czy winie nieumyślnej, gdy dany urzędnik nie składa oświadczeń majątkowych przez kilka lat!!

Sprawa odpowiedzialności wójta tolerującego takie zachowania i nie egzekwującego realizacji prawa w tym względzie to temat na oddzielny odcinek naszej samorządowej edukacji.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Zeznania majątkowe jako jedna z metod kontroli uczciwości urzędników [edukacja samorządowa]

 1. nn

  Z jednej strony to żaden wstyd rozmawiać o pieniądzach i stanie majątkowym, ale z drugiej strony w Polsce jest trudno o tym mówić, bo wielu ludzi zazdrości innym majątku. Stąd biorą się takie patologie jak deklarowana wartosc 300mkw domu 100.000zl albo brak oszczędności pomimo kilkudziesieciu tysięcy dochodu rocznie. To albo zwyczajne kłamstwo albo rozrzutnosc, która nie powinna być cechą samorządowca. Na palcach jednej ręki można policzyć uczciwie napisane oświadczenia.

  Reply
 2. persodrom Post author

  sugerujesz, że niektórzy ukrywają lewe dochody zaniżając wartości posiadanych nieruchomości, w które te lewe dochody pakują?

  Reply
 3. nn

  Ja niczego nie sugeruje, ale trudno mi sobie wyobrazić jak można mieszkać w domu, którego metr kwadratowy kosztuje 300zł. Tyle może kosztować budynek do rozbiórki. Nie chcę nikogo osadzac. To tylko moja obserwacja. Redakcja portalu naszgarbow.pl powinna dogłębnie przswietlic oświadczenia, zasięgnąć opinii rzeczoznawców ile mogą kosztować nieruchomości i samochody samorządowców.

  Reply
  • persodrom Post author

   Dziękujemy za trafną sugestię. Nie przyszło nam to wcześniej do głowy. Zapraszamy do pomocy i pracy organicznej dla dobra wspólnoty lokalnej.

   Reply
   • dla ludzi

    Taki artykuł jest bardzo potrzebny i może ludzie zobaczą jak ich wladza oklamuje. Wedlug oswiadczen to prawie nikt nie ma samochodu a mają dwa albo więcej.

    Reply
 4. asiek

  Mogą mieć kilka samochodów, ale jeżeli ich wartośc nie przekracza 10 tys zł , nie musza ich wykazywać w oświadczeniu majątkowym

  Reply
 5. chcemy prawdy

  Sprawa oświadczeń majątkowych została zamieciona pod dywan. Jest tyle innych ciekawych spraw, filmy, bip,dinozaury a domem pani Zwolak to już nikt się nie zainteresuje, bo to zbyt drazliwy temat. Przez miesiąc to mogła być gotowa cała lista kłamstw i napietnowanie tych cwaniakow!!!!!

  Reply
  • persodrom Post author

   Wszystko we właściwym czasie. Tutaj się niczego pod dywan nie zamiata. Jak pan chce przygotować materiał na temat wątpliwych oświadczeń majątkowych to zapraszamy do współpracy. Bardzo chętnie opublikujemy pana tekst.

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top