Wynajem pomieszczeń szkolnych. Komu, na jakich warunkach i kto o tym decyduje?

Temat zasad udostępniania gminnych pomieszczeń publicznych mieszkańcom został bezpośrednio wywołany zapowiedzią jednego z dyrektorów szkół, że wprowadzi on opłaty za wynajem sali gimnastycznej paniom, które uczęszczały na zajęcia aerobiku. Zapowiedź ta odebrana została jako nie do przyjęcia i oburzyła lokalne środowisko jednej z wsi gminy Garbów.  Dochodziły do nas również inne sygnały ze strony poszczególnych stowarzyszeń, że pobieranie opłat za użytkowanie sal na działalność niekomercyjną jest czymś, co nie powinno mieć miejsca, gdyż w efekcie jest to czynnikiem blokującym rozwój aktywności sportowej dzieci i młodzieży. Na lutowej sesji Rady Gminy Garbów radna Agnieszka Nalewajek zaproponowała rozwiązanie tego problemu przez przegłosowanie odpowiedniej uchwały, które raz na zawsze uporządkowałaby tę sprawę i umożliwiła wszystkim mieszkańcom darmowy dostęp do wybranych pomieszczeń szkolnych i innych pomieszczeń gminnych do tego przeznaczonych. Niestety radni większością głosów odrzucili tę uchwałę.

W związku z powstałymi kontrowersjami postanowiliśmy zbadać temat dokładniej. Zapytaliśmy dyrektorów poszczególnych szkół w gminie Garbów o to komu i na jakich zasadach wynajmowali oni pomieszczenia w okresie od 1 stycznia 2012 do 3 grudnia 2013.

Bezpłatne udostępnianie szkół bez ewidencji

Dyrektorzy szkół w Bogucinie, w Woli Przybysławskiej i w Przybysławicach odpowiadają, że nie prowadzą ewidencji „osób, grup, stowarzyszeń lub innych podmiotów, którymi udostępniono nieodpłatnie pomieszczenia na terenie Szkoły”. Chwalebnym wyjątkiem jest tutaj Dyrektor Zespołu Szkół w Garbowie pani Nina Bartoszcze-Wylaź, która taką ewidencję prowadzi i wymienia kilka podmiotów korzystających z sal gimnastycznych bez żadnych opłat. Nasuwa się tutaj naturalne pytanie czy wśród podmiotów, które wynajmowały pomieszczenia szkolne bez opłat były jedynie takie, które prowadzą działalność non-profit czy też pomieszczenia były także wynajmowane bezpłatnie podmiotom komercyjnym. Gdy obserwujemy listę podmiotów korzystających bezpłatnie dostarczoną przez panią Dyrektor ZS w Garbowie również nasuwa się pytanie, czy wszystkie wymienione podmioty prowadzą działalność charytatywną czy też niektóre z nich wynajmują sale realizując działalność gospodarczą. Różnica jest zasadnicza.

Podmioty korzystające nieodpłatnie w ZS Garbów:

szkoły

Udostępnianie płatne na nierównych warunkach

Płatnie pomieszczenia udostępniały ZS Szkół w Garbowie i w Przybysławicach. Szkoła w Bogucinie robiła to jedynie w ramach rozliczeń projektów unijnych, a szkoła w Woli Przybysławskiej w ogóle nie wynajmowała komercyjnie pomieszczeń w omawianym okresie. To, co niepokoi w obliczu dużych różnic w opłatach, to brak jasnej podstawy stosowanych stawek dla poszczególnych podmiotów.

Poniżej przedstawiamy poszczególne podmioty, którym pomieszczenia szkolne udostępniane były odpłatnie:

ZS w Przybysławicach

Przybysławice_udostępnianie

ZS w Garbowie

odpłatnie1

udost2

Niepokojący brak podstawy naliczania stawek. Zagrożona przejrzystość finansów publicznych

Dyrektorów szkół zapytaliśmy o podstawę prawną naliczania stawek dla poszczególnych najemców. Różnice w stosowanych stawkach są uderzające i pytanie o podstawę czy choćby jakieś przyjęte zasady narzuca się w sposób naturalny. Wszyscy dyrektorzy uniknęli odpowiedzi w identyczny sposób, co wskazuje, że odpowiedzi były przygotowywane gremialnie. Oczywiście nie ma w tym nic złego. Otrzymana odpowiedź, która w istocie jest dla nas unikiem brzmiała następująco:

prawaniema

Traktujemy to jako nieuczciwy wybieg. Odpowiedź taka sugeruje, że są jasno określone zasady naliczania stawek, które stanowią materię prawa, a my sami powinniśmy do tego dotrzeć. Sęk w tym, że nawet gdy takie ustalone zasady istnieją, to nijak mają się one zastosowanego dla poszczególnych podmiotów zróżnicowania. A rozbieżności są bardzo duże. Pytanie jawi się tym bardziej natarczywie gdy posłuchamy wypowiedzi pani Dyrektor Zespołu Szkół w Garbowie podczas sesji Rady Gminy, kiedy to mówiła wprost, że poszczególne stawki zależą od „negocjacji”. Oczywiście patrząc na różnice w stawkach łatwo się zgodzić z tym, że były one zależne od „negocjacji” Widać też, że sami negocjatorzy nie byli równie sprawni lub nie równo byli traktowani przez głównych decydentów. Zależne od negocjacji oznacza, zależne od decyzji dyrektora danej placówki, a to stawie poszczególne podmioty w pozycji „proszącej”, co już samo w sobie jest czymś niewłaściwym. To oczywiste, że czytelne zasady, które wykluczą tak głębokie różnice „negocjacyjne” powinny być jak najszybciej zobiektywizowane i jasno ustalone w pisemnej formie.

Złamanie zasady równego traktowania. Darmowa sale dla wszystkich, a nie jedynie dla wybrańców!

Oczywiście już pobieżny ogląd sprawy wskazuje, że mamy tu do czynienia ze złamaniem zasady równego traktowania, czy tzw. zasady równych szans. Od razu stwierdzam, że nie jestem za wyrównaniem w górę stawek dla organizacji i grup mieszkańców, którzy wynajmują sale na aktywność społeczną i niekomercyjną. Wprost przeciwnie, jestem za tym, aby stawki te były całkowicie zniesione, tak aby nie było absolutnie żadnych hamulców aktywności społecznej w tym aspekcie. Za zniesieniem opłat przemawia fakt, że część organizacji czy grup mieszkańców z tego przywileju już korzysta. Odbywa się więc na nierównych zasadach. Oczywiście, że jesteśmy za tym, aby na przykład absolwenci danej szkoły korzystali za darmo z sal gimnastycznych; ale przy tym jesteśmy też za tym, aby było to możliwe dla wszystkich mieszkańców. Wszak niemalże wszyscy kiedyś, tak czy inaczej przyczynili się do budowy obiektów publicznych w naszej gminie. Robili to bądź poprzez bezpośredni wkład swojej pracy jak też wszyscy poprzez wpłacane do budżetu podatki. Ci, którzy obecnie pracują charytatywnie w poszczególnych stowarzyszeniach już samą tą pracą wnoszą swój wkład. Darmowy dostęp do sal i innych potrzebnych i możliwych do udostępnienia pomieszczeń szkolnych zwyczajnie się mieszkańcom należy. Obowiązkiem Rady i Władz Gminy jest uszanowanie tej zasady sprawiedliwości, zwłaszcza, że współgra ona tym, co czują sami mieszkańcy. To uszanowanie powinno znaleźć swój wyraz w przyjęciu stosownej uchwały, choćby takiej jak ta zaproponowana przez radną Agnieszkę Nalewajek na ostatniej sesji. Nie ma powodu, ani nie ma też żadnego usprawiedliwienia dla tolerowania różnic w traktowaniu poszczególnych grup i organizacji przez poszczególnych dyrektorów placówek.

Gdzie odbyło się spotkanie firmy oferującej produkty rehabilitacyjne, które miało odbyć się w Zespole Szkół w Garbowie?

Po zapoznaniu się odpowiedzią pani Dyrektor ZS w Garbowie zwróciło naszą uwagę, że na liście wymienionych podmiotów brakuje firmy, która miała mieć spotkanie w sprawie chorób kręgosłupa. Spotkanie to ogłosił ks. Proboszcz z ambony dzień wcześniej. Spotkanie miało odbyć się (nie wiemy czy się odbyło i gdzie) właśnie w Zespole Szkół w Garbowie. Zapytaliśmy o to panią Dyr. Ninę Bartoszcze-Wylaź składając wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Do: Dyrektor Zespołu Szkół w Garbowie Pani Nina Bartoszcze-Wylaź

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy prawo prasowe wnioskuję o przekazanie nam następujących informacji. Powszechnie wiadomo, że dnia dnia 28 października 2014 o g. 15.00 w Zespole Szkół w Garbowie odbywało się spotkanie dotyczące leczenia chorób kręgosłupa – patrz np.: Ogłoszenia Parafialne z 27 października 2013.

Wnioskujemy o udostępnienie następujących informacji i dokumentów:

1. Nazwa podmiotu, który najmował pomieszczenia szkolne.
2. Czy najmujący pomieszczenia podmiot oferował uczestnikom spotkania sprzedaż jakichkolwiek towarów?
3. Stawka godzinowa, jaka została zastosowana w stosunku do tego podmiotu.
4. W oparciu o jaki dokument nastąpiło rozliczenie za wynajem z ww. podmiotem?
5. W jaki sposób najmujący pomieszczenia podmiot dokonał płatności (przelew, gotówka)
6. Kopia umowy lub innego dokumentu, który stanowił podstawę rozliczenia, na podstawie którego została dokonana płatność.

Otrzymaliśmy lakoniczną i dość tajemniczo wyglądającą odpowiedź. Zakładamy oczywiście, że jest zgodna z prawdą.

niewszkoleProsimy ewentualnie naszych czytelników o pomoc w potwierdzeniu wyżej wymienionej informacji odnoszącej się do spotkania, które miało mieć miejsce dnia 28 października 2013. Czy spotkanie z firmą od „chorób kręgosłupa” się w ogóle odbyło, a jeżeli tak, to gdzie miało ono miejsce, skoro nie odbyło się w szkole w Garbowie.

Autor: Robert Fiutek

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Wynajem pomieszczeń szkolnych. Komu, na jakich warunkach i kto o tym decyduje?

  1. Info

    (….) komentarz redakcji. wpis użytkownika „info” usunięty z uwagi na to, że zawierał sformułowania obraźliwe i wyrażał aprobatę do działań obraźliwych i nielegalnych, których autorem była osoba publiczna. Prosimy autora o ewentualne ponowne sformułowanie komentarza bez tych „usterek”.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top