W bólach powstaje Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego. Lista kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.

Poniżej przedstawiamy garść refleksji oraz listę osób, które zostały zgłoszone jako kandydaci do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Już ponad 6 miesięcy trwa zmaganie się z Radą Gminy Garbów, która głównie głosami „Niezależnych” z komitetu wyborczego wójta Firleja, wbrew prawu odrzuciła wniosek 5 stowarzyszeń o powołanie takiej rady.

Garbowska przepychanka nawet o sprawy zagwarantowane prawem

To, co w choćby w powiecie lubelskim czy w wielu innych gminach normalnie zajmuję 2-3 miesiące, w Garbowie odbywa się dopiero po nadzwyczajnych odwołaniach, skargach zakończonych i interwencjach Wojewody. Z punktu widzenia organizacji pozarządowych takie gminne harce to nic innego jak próba spychania prawdziwie niezależnej aktywności mieszkańców na margines. Na szczęście, w obliczu interwencji możliwej sądowej w końcu źle usposobieni radni przyszli po rozum do głowy i przegłosowali wymagany prawem dokument. Pisaliśmy już o tym w tekście Radni wójta bezprawnie blokują oddolną inicjatywę.

W praktyce zrobiono tak, że wójt i jego ludzie wybiorą 13 na 13 członków rady działalności pożytku publicznego

Uwaga. Zgodnie z przyjętą przez radę gminy uchwałą, cała rada działalności pożytku publicznego ma składać się 3 przedstawicieli wójta, 3 przedstawicieli rady gminy (w której większość mają radni wójta) oraz 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Żeby było całkiem śmiesznie, to w gminie Garbów, inaczej niż to jest powszechnie przyjęte i wbrew temu, co nakazuje minimalna choćby kultura polityczna, 7 kandydatów spośród 12 zgłoszonych przez organizacje pozarządowe wybiera wójt! Na przykład w powiecie lubelskim członkowie organizacji pozarządowych sami, w drodze głosowania  wybrali spośród siebie osoby, które mają je reprezentować w radzie organizacje pozarządowe. W Garbowie mamy do czynienia z sytuacją, że formalnie 10 z 13 członków rady pożytku wybiera wójt, a w praktyce jest to 13 na 13, gdyż wiadomo, że rada gminy Garbów jest zdominowana przez radnych wójta.

Czy ten absurd jest zgodny z prawem?

Ktoś może się oburzyć, że to absurd! I zapytać, czy jest to zgodne z prawem, żeby było tak, że w praktyce wójt wybiera wszystkich członków ciała, które w ustawie jest zamierzone jako mające reprezentować jak najwięcej środowisk? Moim zdaniem uchwała rady gminy o trybie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego jest niezgodna z duchem i literą prawa. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w punkcie 41g. mówi wyraźnie:

Organ stanowiący odpowiednio powiatu lub gminy określi, w drodze uchwały, tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania odpowiednio Rady Powiatowej lub Rady Gminnej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3,/…/

Uchwała, w której organizacje pozarządowe nie mogą same wybrać swoich reprezentantów nie zapewnia reprezentatywności tych organizacji w powoływanym „tworze”. Dlatego uchwała ta, z uwagi na paragraf 4, punkt 7 powinna zostać odrzucona przez Wojewodę, która to sprawa została najwyraźniej przeoczona.

Jak się zachowa wójt?

Co zrobi wójt? Powinniśmy się o tym dowiedzieć już w najbliższych dniach, gdyż niedługo miną terminy ustalone w uchwale. Osobiście nie mam złudzeń.  Wiem też, że wbrew temu, co niektórzy myślą, naiwność nie jest cnotą. Czy w działaniu wójta zwycięży kultura polityczna i bezstronność czy też będą kontynuowane znane z poprzedniej epoki tradycje obrony „jedynie słusznej władzy”? W końcu dla wójta powoływana rada działalności pożytku publicznego z definicji mająca dawać możliwość reprezentacji środowiskom mieszkańców, to jedynie kolejny „twór” – sam w ten sposób to określił podczas spotkania jednej z komisji. A my wszyscy widzimy, że tryb powołania tego tworu został napisany przez bardzo posłuszne prawnicze pióro, które wiedziało, że twór ma być ulepiony tylko przy użyciu jedynie słusznej gliny. Oczywiście ulepić można wszystko i to nie tylko z gliny… Jednak o wiele trudniej temu, co się ulepiło dać prawdziwe życie.

12 zgłoszonych kandydatów. Czy wszyscy zgodnie z prawem?

Poniżej przedstawiamy zgłoszonych kandydatów organizacji pozarządowych. Spośród tych osób wójt wybierze 7 osób, które wejdą do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Oczywiście realnymi kandydatami są, ci którzy rzeczywiście reprezentują organizacje wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wydaje się, że do takich nie zaliczają się zgodnie z prawem koła gospodyń wiejskich nieposiadające osobowości prawnej, co od razu wyklucza z kandydowania dwie zgłoszone osoby. Inne osoby, które budzą kontrowersje to te, których wójt jest pracodawcą przez zatrudnienie w szkole jak też redaktor naczelny gminnego biuletynu, który jest całkowicie zależny od decyzji wójta i jego radnych, co zresztą widoczne w treści publikowanych w biuletynie artykułów. Te dwie osoby powinny się honorowo wycofać z kandydowania.

Lista:

 1. Małgorzata Haba – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borków i Janów
 2. Krystyna Miazga – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lublinie, Koło Nr 15 Garbów
 3. Robert Fiutek – Bogucki Klub Sportowy BKS
 4. Paweł Pasternak –  Stowarzyszenie „Nasz Gutanów”
 5. Jadwiga Kupisz – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Leśce
 6. Piotr Chabros – Garbowskie Towarzystwo Sportowe „Zawisza” w Garbowie
 7. Maciej Podbilski – Ochotnicza Straż Pożarna w Garbowie
 8. Stanisław Stępniak – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej
 9. Bożena Grabarz – Koło Gospodyń Wiejskich w Leścach
 10. Agnieszka Kozak – Koło Gospodyń Wiejskich w Przybysławicach
 11. Agnieszka Opolska – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „Wektor” w Garbowie
 12. Agnieszka Nalewajek – Stowarzyszenie „Wspólnota Garbowska”

p.s.

Przed publikacją artykułu dwukrotnie próbowaliśmy się w dniu dzisiejszym skontaktować z panią wicewójt Małgorzatą Sanalutą. Pani w sekretariacie gminy poinformowała nas, że jej nie ma i że będzie za godzinę…, za pół godziny… Gdy zadzwoniliśmy po raz drugi telefon odebrał pan Adam Reszka, który w swoisty dla siebie sposób odpowiedział, że pani Małgorzaty nie ma, że jest w terenie. Pytany o to, czy pani wicewójt dysponuje opłacanym z publicznych pieniędzy telefonem komórkowym, popadł on w nagle dziwne wyciszenie, po czym nie wiedząc najwyraźniej jak uniknąć napięcia na linii, po prostu rzucił słuchawką czyli schował głowę w piasek. Muszę powiedzieć, że ma to świetnie wyćwiczone.

autor: Robert

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “W bólach powstaje Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego. Lista kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.

 1. nic się nie zmieni

  czyli wszystko po staremu, chyba, że sam wojewoda zadzwoni, to wtedy nie rzuci słuchawki, bardzo wysoka kultura p Reszki!

  Reply
  • sprawdzone

   jak dzwonią od wojewody to p Reszka jest bardzo milutki i grzecznie od ręki przesyła faksem dokumenty

   Reply
   • persodrom Post author

    to prawda. pamiętam jak nie chciał wydać bezprawnie listy kandydatów w wyborach samorządowych, pyskował i rzucał słuchawką. Za chwilę zadzwonił komisarz wyborczy i już był grzeczny.
    Ciągle jesteśmy tutaj i na razie nie widać wyjścia. Bardzo polecam ten świetny dokument, który obrazuje wiele z lokalnych suasi-relacji
    https://www.youtube.com/watch?v=SvyDW5l32Tc

    Reply
  • persodrom Post author

   Na każdego są mocni. Jak nie na dole, to na Górze. Nigdy nie wolno poddawać się w walce o przyzwoitość w życiu publicznym.

   Reply
 2. Wspólnota

  Czyli wójt może wybrać sobie swoich przedstawicieli, rada gminy podobnie, co mają zagwarantowane w ustawie, natomiast organizacje swoich przedstawicieli wybrać nie mogą, a to z założeniami ustawy zgodne nie jest. Na szczeblu lokalnym członkowie rady mają być wybierani przez organizacje: ” Im bardziej lokalna jest rada, tym większa możliwość i uzasadnienie, aby jej członkowie reprezentujący sektor pozarządowy byli demokratycznie wybierani przez lokalne organizacje pozarządowe. Nie jest to możliwe na szczeblu krajowym – minister sam decyduje, kogo powołać do rady, spośród zgłoszonych osób. Podobnie na szczeblu województwa może być trudno przeprowadzić reprezentatywne wybory” (http://poradnik.ngo.pl/rady-pozytku-publicznego).

  Reply
 3. Wspólnota

  Ponadto minimalne standardy zakładają że projekt uchwały powinien być skonsultowany z organizacjami pozarządowymi a nie było konsultacji więc uchwalili takiego bubla

  Reply
 4. redakcja

  Tak naprawdę to mamy tu do czynienia z wielkim skandalem. Okazuje się że stajemy się zakładnikami żądzy władzy jednego człowieka, który pod swój układzik pisze uchwałę, aby móc decydować o tym, o czym powinni decydować sami mieszkańcy zgłoszeni przez stowarzyszenia. Mamy tutaj jak w pigułce chorobę Polski lokalnej. To niemalże podręcznikowy przykład próby zawłaszczania przez gminnego włodarza władzy kosztem podmiotowości obywatelskiej. Casus Garbowa znajdzie miejsce w podręcznikach.

  Reply
 5. asiekyks

  W naszym urzędzie gminy (zresztą nie tylko w naszym) większość zatrudnionych to osoby, które są poniekąd spaczone zaległościami PRL-u (z całym szacunkiem dla pracy, którą wykonują oraz ich kompetencji), mają oni przez to inne, czasem przestarzałe myślenie.

  Reply
  • trzeba zmiany myślenia

   Czy to usprawiedliwienie czy oskarżenie?

   Akurat to, że wójt pisze uchwałę pod siebie i swoje suasi-główkowanie jak wszystko robić, aby utrzymać garbowskie królestewko pod swoim suasi-sandałem źle świadczy tylko o nim samym, a nie o pracownikach urzędu. Ale zgadzam się, że duch PRLu unosi się nad tutejszym urzędem. Mieliśmy tego liczne przykłady w przeszłości. Pytanie czy jest to jakość do uzdrowienia? Czy oni w końcu zechcą działać normalnie. Czy Pani Chabros w końcu zrozumie i zawstydzi się tym, że utrudnia dostęp do informacji publicznej nie informując datach komisji. Teraz zrobili tak, że wszystko ustala się na komisjach, a na sesji podnosi się rękę. Dyskusja została jakby schowana przed publicznością. Czy wójt Firlej zawstydzi się w końcu i zrozumie, że sam sobie szkodzi i ośmiesza się przed ludźmi nie chcąc uruchomić rejestru wydatków, który byłby dostępny dla każdego mieszkańca. Czy jest możliwa zmiana myślenia i postępowania tych ludzi.

   Przecież to jest zwykły obciach pisać uchwałę pod siebie! Jak tym ludziom nie wstyd tak postępować.
   Szeregowi pracownicy to inna sprawa. Siedzą często pod suasi-sandałkiem i robią co każe suasi-władca. Raczej mi ich szkoda. Wiadomo. O pracę nie jest łatwo.

   Reply
 6. Milcząca zgoda

  Dopóki będzie panowała milcząca zgoda na zło i nieprawość, a ludzie za jeden uśmiech władzy będą skakać za nią w ogień to nic się nie zmieni. Jeszcze jedno pokolenie musi przeminąć, żeby nastąpiła zmiana. Kształćcie się młodzi i kruszcie beton. Smutno jest oglądać ten zakłamany świat, który udaje przed wszystkimi, że jest jedynym słusznym.

  Reply
  • persodrom Post author

   „Świat” udaje, ale jednak udając bardzo podryguje.
   Niby na twarzy wciąż na nowo przyklejane grymasy uśmiechu,
   ale ciało ciągle się wierci i kręci jakby nie mogąc usiedzieć.
   Kłują nieprawości i zrobione ludziom świństwa?
   Męczy sumienie w środku?
   Ciężkie to ciągłe postępowanie wbrew słuszności i sprawiedliwości?
   Trzeba nadrabiać wiecznie miną i wić się jak piskorz.
   Ciągle coś udawać przed ludźmi.
   Próba zakłamywania musi być ciężką pracą, skoro tak umęczone są te ruchy i twarz.
   Każda tyrania w końcu w niesławie przemija. Prędzej czy później…
   Życzę opamiętania.

   „Co człowiekowi po tym, gdyby cały świat zyskał, a na swej duszy stratę poniósł.
   Cóż może człowiek dać w zamian za swoją duszę.”

   Reply
 7. mistrz kłamstwa

  Wójt kłamie po mistrzowsku. Jak on zmienił zdanie na temat rady (już nie tworu) na ostatniej sesji. Teraz twierdzi, że jej powstanie to coś dobrego i że jest przychylny wszelkim inicjatywom społecznym.

  Już powołał tę radę. Wybrał przedstawicieli organizacji i nie ma wśród nich nikogo z przedstawicieli organizacji, które wnioskowały do niego o jej utworzenie. Żadnego opamiętania
  https://uggarbow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//DOC300616-30062016132203.pdf

  Reply
 8. Wstyd

  Porozumienie obłudnika powołuje radę pożytku w sposób, który uniemożliwia jej działanie zgodnie z ustawą. Czyli powołuje kolejne ciało na niby, które nie reprezentuje lokalnych organizacji mieszkańców ale upodobania bananowego króla. Wstydu nie mają obłudnicy.

  Potem w kościele będą się kiwać i wiercić jak na grochu. Jak świat światem kłamstwo idzie jedną drogą a prawda inną. Miejmy nadzieję, że Wojewoda to ukróci.

  Reply
 9. kris

  Nie można tego zatrzymać? To chore wszystko ? Jak tak można? ciągłe gadanie o zgodzie i dobroci z ambony nie dają nic do myślenia?
  Może nie wszystkich tyczą się, może niektórzy mają jakieś względy?

  Reply
  • redakcja

   Wydaje się, że można to zatrzymać jedynie przez edukację. Potrzeba czasu. Ta ekipa jest raczej niereformowalna. Jak się nie wstydzą tak postępować, to znaczy że wszystko w nich wypalone w środku.

   Reply
 10. co dalej

  Co dalej z tym będzie?
  Jest w Polsce prawo czy na dole rządzą lokalne sitwy i kacykowie, którym się wydaję, że mogą robić co im się podoba.

  Reply
 11. corleone Post author

  We Włoszech w Corleone walczą z mafią odwołując odgórnie lokalne władze. Ciekawe
  http://wpolityce.pl/swiat/304107-wladze-corleone-odwolane-za-powiazania-z-mafia

  Reply
 12. dla RPO

  To jest wzorcowy i dość nośny medialnie temat dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak odgórnie nie zwalczy się tych sitwiastych zachowań, to nic nie pomoże.

  Reply
 13. fircyk

  Kiedy wreszcie na stronie bip gminy garbów pojawią się aktualne i najnowsze oświadczenia majątkowe pracowników urzędu?Z tego co można zaobserwować na stronie są oświadczenia niektorych pracownikow sprzed 6 lat a nie ma aktualnych. Czy to jest zgodne z przepisami???

  Reply
 14. NG

  Obowiązek składania oświadczeń majątkowych obejmuje wójta, zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych , osoby zarządzające gminą oraz osoby wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.
  Sprawą braku niektórych oświadczeń majątkowych pracowników urzędu gminy zajmowaliśmy się w 2013 r. Nastąpiło wówczas ekspresowe uzupełnienie niepublikowanych oświadczeń kierowników jednostek organizacyjnych:
  http://naszgarbow.pl/bip-wciaz-brakuje-niektorych-oswiadczen-majatkowych-pracownikow-urzedu-gminy-garbow-z-poprzednich-lat/
  http://naszgarbow.pl/po-naszych-publikachach-nastapilo-ekspresowe-uzupelnianie-oswiadczen-majatkowych-urzednikow-gminy-garbow-na-bip-skuteczna-interwencja/
  Gorzej jest w przypadku niektórych pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta gdzie nadal brakuje oświadczeń lub informacji o zakończeniu „kadencji”

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top